"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Sofia Österborg Wiklund

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Plats
A, Humanisthuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor (tjänstledig) vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Jag är internationell postdoktor i utbildningsvetenskap, finansierad av Vetenskapsrådet. Jag är verksam i forskningsmiljön historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet, samt forskargrupperna Sivilsamfunn i Norden och Den nordiske utdanningsmodellen vid Universitetet i Oslo. Mitt postdocprojekt handlar om relationen mellan det svenska internationella biståndet och folkbildningen, samt hur nordisk identitet, inkludering och exkludering skapats i utbildning för biståndsarbetare under 60-90-talen.
 
Jag är i botten samhälls- och kulturanalytiker, och har en doktorsexamen i pedagogik med inriktning på vuxnas lärande och folkbildning. Jag disputerade år 2019 på avhandlingen ”Folkbildning i global (o)rättvisa: Makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser”.
 
Jag är även involverad i forskning rörande inkluderande och normkritisk pedagogik, samt i de nya, framväxande fälten för neurodiversitetsstudier, kritiska ADHD-studier och kritiska neurotypikalitetsstudier.

 

 

Publikationer

Österborg Wiklund, S. & Bertilsdotter Rosqvist, H. (2023). ‘Nothing about us without usʼ: ett neurodiversitetsperspektiv inom normkritisk pedagogik. In Normkritiska perspektiv i pedagogisk verksamhet (pp. 51–70). Studentlitteratur.
 
Bertilsdotter Rosqvist, H., Hultman, L., Österborg Wiklund, S., Nygren, A., Storm P., & Sandberg, G., (2023) Intensity and Variable Attention: Counter Narrating ADHD, from ADHD Deficits to ADHD Difference, The British Journal of Social Work, 2023; https://doi.org/10.1093/bjsw/bcad138

Bertilsdotter Rosqvist, H., Hultman, L., Österborg-Wiklund, S., Nygren, A., Storm, P., & Sandberg, G. (2023). ADHD in higher education and academia. Canadian Journal on Disability Studies, 12(3), 1–26. Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-226084

Bertilsdotter Rosqvist, H., Hultman, L., Österborg Wiklund, S., Nygren, A., Storm P., & Sandberg, G., (2023) Naming ourselves, becoming neurodivergent scholars, Disability & Society, DOI: 10.1080/09687599.2023.2271155
 
Österborg Wiklund, S. & Bertilsdotter Rosqvist, H., Bagger A., Allan, J. (2023). Waiting for Discovery and Support? Neurodivergent Subjectivities in the Swedish Educational Landscape. European Journal of Inclusive Education, Vol. 1 no. 1. DOI: https://doi.org/10.7146/ejie.v1i1.135517
 
Österborg Wiklund, S., (2023) In and against global injustice: Decolonising popular education on global development, Studies in the Education of Adults, 55:1, 5-23, DOI: 10.1080/02660830.2021.1989903
 
Andersson, P., Millenberg, F. & Österborg Wiklund, S. (2023). Freedom with reservations: The work of the Swedish folk high school teacher. In: Johan Lövgren, Jonas Andreasen Lysgaard, Rasmus Kolby Rahbek & Anders Hallqvist (Ed.), The Nordic folk high school teacher: Identity, work and education (pp. 143-156). Zürich: LIT Verlag.

Aman R., Bredlöv Eknor E. & Österborg Wiklund, S. (2020). ”Normkritiska perspektiv på vuxenpedagogik och utbildning”, i Fejes, A., Muhrman, K., & Nyström, S., (red.). Om vuxenutbildning och vuxnas studier: en grundbok. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur.

Österborg Wiklund, S. (2019). Folkbildning i global (o)rättvisa: makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser. (Upplaga 1). Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2019. Linköping.

Österborg Wiklund, S. & Nordvall, H. (2019). Könade (klass)resor och solidaritetsparadoxer i folkhögskolans transnationella kurser i global utveckling. Utbildning och demokrati, 28(1), 55–78. 

Österborg Wiklund, S. (2019). Reflexiv internationalisering: utvecklingsfrågor som ett bildningsområde för en folkhögskola i takt med tiden. Nordic Journal of Educational History, 6(2), 101-120. 

Österborg Wiklund, S. (2018). (Inter)nationalistisk folkbildning: Säkerhetspolitik, nationalism och opinionsbildning i den svenska folkhögskolans mobilisering för utvecklingsfrågor 1950–1969. Nordic Journal of Educational History, 5(1), 51–72. 

Österborg Wiklund, S. (2018).  ”Bekräftelse i etnografisk forskning” i Gruber, Sabine & Gustafsson, Kristina (red.) Etnografisk forskning i praktiken. Reflektioner från pågående avhandlingsprojekt. Linköping: Linköping University Electronic Press. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-153570

 

 

The Nordic folk high school teacher: Identity, work and education, Zürich: LIT Verlag 2023 : 143-156
Andersson, Per; Millenberg, Filippa; Österborg Wiklund, Sofia
British Journal of Social Work, Oxford University Press 2023, Vol. 53, (8) : 3647-3664
Bertilsdotter Rosqvist, Hanna; Hultman, Lill; Österborg Wiklund, Sofia; et al.
Disability & Society
Bertilsdotter Rosqvist, Hanna; Hultman, Lill; Österborg Wiklund, Sofia; et al.
Canadian Journal on Disability Studies, Canadian Disability Studies Association 2023, Vol. 12, (3) : 1-26
Bertilsdotter Rosqvist, Hanna; Hultman, Lill; Österborg Wiklund, Sofia; et al.
Studies in the Education of Adults, Taylor & Francis 2023, Vol. 55, (1) : 5-23
Österborg Wiklund, Sofia
Normkritiska perspektiv i pedagogisk verksamhet: förskola, fritidshem och skolans tidigare år, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 51-70
Österborg Wiklund, Sofia; Bertilsdotter Rosqvist, Hanna
European Journal of Inclusive Education, Vol. 1, (1) : 15-29
Österborg Wiklund, Sofia; Bertilsdotter Rosqvist, Hanna; Bagger, Anette; et al.
Inkludering i etikens motljus, Örebro universitet, Örebro, November 10-11, 2021
Österborg Wiklund, Sofia; Bagger, Anette
Om vuxenutbildning och vuxnas studier: en grundbok, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 299-316
Aman, Robert; Bredlöv Eknor, Eleonor; Österborg Wiklund, Sofia
Utbildning och Demokrati, Örebro: Örebro Universitet 2019, Vol. 28, (1) : 55-78
Österborg Wiklund, Sofia; Nordvall, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1) : 51-72
Österborg Wiklund, Sofia
Etnografisk forskning i praktiken: reflektioner från pågående avhandlingsarbete, Linköping: Linköping University Electronic Press 2018 : 68-75
Österborg Wiklund, Sofia