"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Möjligheter och utmaningar inom sjukhusets måltidsverksamhet

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att ur olika yrkesprofessioners perspektiv synliggöra utmaningar och möjligheter för organisationen kring sjukhusmåltiderna samt att utvärdera inneliggande patienters nöjdhet med sjukhusmåltiderna.

Projektet genomförs i samarbete med Region Sörmland och Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Projektansvarig

Ethel Kautto
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 74

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2023-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå centrum för genusstudier

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap
Senast uppdaterad: 2023-03-14