"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Susanna Sandberg

Legitimerad dietist och doktorand. Mitt forskningsprojekt fokuserar på skollunchen med fokus på tillgänglighet, inkludering och elever med diagnosticerad ADHD eller autismspektrumtillstånd. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är doktorand på institutionen och min forskning handlar om skollunchen där jag fokuserar på inkludering och tillgänghet. Jag är särskilt intresserad av erfarenheter av skollunchen bland elever som har diagnosticerad ADHD och/eller autismspektrumtillstånd. Som doktorand är jag ansluten till forskarskola inom det utbildningsvetenskapliga området. 

Jag är utbildad dietist med 10-årig klinisk erfarenhet från sjukhus, hemsjukvård och habilitering. 

10th SAERA conference hosted by Rhodes university, 30 october – 3 november 2023 East London, South Africa: Abstract & programme book, East London: SAERA 2023 : 217-217
Sandberg, Susanna

Forskningsprojekt

1 september 2020 till 30 augusti 2025

Jag undervisar på dietistprogrammet, i kurser inom hem- och konsumentkunskap och i fristående kurs på avancerad nivå med fokus på barn och ungdomar. Jag är även delaktig i kunskap- och lämplighetsprov för utlandsexaminerade dietister som söker legitimation i Sverige. 

Publicerad: 21 feb, 2024