"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tohr Nilsson

Seniorlektor och docent som forskar på vibrationsskador i arbetslivet.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 3 trp, NUS Umeå universitet, 901 85 Umeå

Anknuten till Avdelningen för hållbar hälsa vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet samt Enheten för forskning och utbildning, Sundsvalls sjukhus, Region Västernorrland.

Har handlett tio doktorander och projekthandlett ett 15-tal företagsläkare.

Bland tidigare större forskningsuppdrag och anslag kan nämnas:

 • Riskbedömning av vibrationsskada hos plåtslagare – en longitudinell studie
 • FAS 1991 (”SUNDS”)
  Tilläggsanslag för 10-års uppföljning FAS 1996 (”SUNDS”)
 • HAVS och ergonomi ergonomi FAS 2001 (”SUNDS”)
 • SHEEP i Västernorrland.(VHEEP).
 • Yrke och hälsa i Västernorrlands och Jämtlands län (Stressprogrammet).
 • Cancer och arbete vid aluminiumsmältverk.
 • "Unga maskinanvändare- AFA 2003 02-01. Dnr T-10:02".
 • Medsökande: VIBRISKS (www.humanvibration.com).
 • Nordiska rådet proj nr 41104_91335. 2010-2013, (kyla) samt
  Kolarctic ENPI CBC 02/2011/043/KO303. www. http://minehealth.eu/ (gruvor, kyla)
 • Vibrationsguide AFA 2019 (preciserad företagshälsovårdsmetodik)
 • Vibrationsguide med allvarlighetsbedömning AFA 2021 (forts. FHV-metodik)
 • Vibrationsguide återkoppling AFA 2023 (forts. FHV-metodik)

Forskningsinriktade programinsatser

 • Importerade SHEEP (Stockholm Heart Epidemiology Program) programmet till Västernorrland som VHEEP Västernorrland
 • Öppnade, tillsammans med den lokala företagshälsovården så att WOLF projektet även kom att få en WOLF-Norrlands avknoppning.
 • Initierade en workshop i Sigtuna 2010 on ”Health effects related to cold environmnet”med nordiska företrädare inom området hälsorisker med arbete i kyla. Konferensen följdes upp med Forskningsansökan, som beviljades till Kolarctic/ MineHealth samt ett befolkningsbaserat projekt med undersökningar av hälsoeffekter av kyla i Norrland. Nu som en del i samnordiskt arbete inom ramen för Arctic five.

Nationella vibrationssamarbetet

Basen för vibrationsforskningen har utgjorts av samarbete under mer än 35 år mellan forskargrupperingarna i Norr (Umeå och Sundsvall) Väster (Göteborg) och Syd (Lund/Malmö) och som även innefattat återkommande möten i Skanör.

Internationella samarbeten

 • Deltagit i EU-projektet VIBRISKS med deltagande från England, Nederländerna, Italien, Frankrike, Tyskland och Sverige
 • Deltagit i HAVIC-consortiets vibrationsprogram med deltagande från USA, Canada och Finland.
 • Deltagit i MineHealt med inriktning mot gruvor och kyla och med deltagande från, Norge, Sverige, Finland Ryssland
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2024, Vol. 83, (1)
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Vihlborg, Per; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2024, Vol. 14, (1)
Tekavec, Eva; Nilsson, Tohr; Dahlin, Lars B.; et al.
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 2023:4
Eklöf, Mats; Burström, Lage; Hagberg, Mats; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2023, Vol. 82, (1)
Stjernbrandt, Albin; Johnsen, Magnar; Liljelind, Ingrid; et al.
Occupational and Environmental Medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 80, (7) : 418-424
Tekavec, Eva; Nilsson, Tohr; Riddar, Jakob; et al.
Frontiers in Physiology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Farbu, Erlend Hoftun; Höper, Anje Christina; Reierth, Eirik; et al.
BMC Rheumatology, BioMed Central 2022, Vol. 6, (1)
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Lundström, Ronnie; et al.
Journal of Hand Surgery, European Volume, Sage Publications 2021, Vol. 46, (7) : 731-737
Stjernbrandt, Albin; Liljelind, Ingrid; Nilsson, Tohr; et al.
Journal of Occupational Medicine and Toxicology, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 16, (1)
Tekavec, Eva; Löfqvist, Lotta; Larsson, Anna; et al.
American Journal of Industrial Medicine, John Wiley & Sons 2020, Vol. 63, (9) : 779-786
Eriksson, Kåre; Burström, Lage; Nilsson, Tohr
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2020, Vol. 79, (1)
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Pettersson, Hans; et al.
International Journal of Occupational and Environmental Medicine, IJOEM 2019, Vol. 10, (2) : 57-65
Hermansson, Jonas; Bøggild, Henrik; Hallqvist, Johan; et al.
Occupational Medicine, Oxford University Press 2019, Vol. 69, (2) : 80-82
Nilsson, Tohr
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2019, Vol. 92, (1) : 117-127
Poole, C. J. M.; Bovenzi, M.; Nilsson, Tohr; et al.
Rheumatology International, Springer 2019, Vol. 39, (2) : 265-275
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Liljelind, Ingrid; et al.
Occupational Medicine, Oxford University Press 2018, Vol. 68, (5) : 314-319
Carlsson, Daniel; Wahlström, Jens; Burström, Lage; et al.
Journal of Occupational Medicine and Toxicology, BioMed Central (BMC) 2018, Vol. 13
Lundström, Ronnie; Baloch, Adnan Noor; Hagberg, Mats; et al.
Clinical Neurophysiology Practice, Elsevier 2018, Vol. 3 : 33-39
Lundström, Ronnie; Dahlqvist, Håkan; Hagberg, Mats; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer-Verlag New York 2018, Vol. 91, (7) : 785-797
Stjernbrandt, Albin; Carlsson, Daniel; Pettersson, Hans; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2018, Vol. 91, (6) : 689-694
Wahlström, Jens; Burström, Lage; Johnson, Peter W.; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2017, Vol. 90, (6) : 517-526
Boschman, J S; Noor, A; Lundström, Ronnie; et al.
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Vol. 30, (4) : 553-564
Burström, Lage; Aminoff, Anna; Björ, Bodil; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2017, Vol. 90, (7) : 645-652
Burström, Lage; Björ, Bodil; Nilsson, Tohr; et al.
Pain Research and Treatment, Hindawi Publishing Corporation 2017, Vol. 2017
Jonsson, David; Burström, Lage; Nilsson, Tohr; et al.
PLOS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE 2017, Vol. 12, (7)
Nilsson, Tohr; Wahlström, Jens; Burström, Lage
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 90, (7) : 587-595
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Andersson, Martin; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 75, (33200)
Björ, Bodil; Burström, Lage; Liljelind, Ingrid; et al.
Journal of Occupational Medicine and Toxicology, Vol. 11
Björ, Ove; Jonsson, Håkan; Damber, Lena; et al.
Journal of Clinical Epidemiology, (70) : 45-51
Burström, Lage; Jonsson, Håkan; Björ, Bodil; et al.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Scandinavian journal of work, environment & health 2016, Vol. 42, (1) : 61-70
Carlsson, Daniel; Pettersson, Hans; Burström, Lage; et al.
Burns, Vol. 42, (8) : 1712-1720
Rådman, Lisa; Gunnarsson, Lars-Gunnar; Nilsagård, Ylva; et al.
Occupational and Environmental Medicine, Vol. 72, (7) : 536-542
Björ, Ove; Damber, Lena; Jonsson, Håkan; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 88, (4) : 403-418
Burström, Lage; Nilsson, Tohr; Wahlström, Jens
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 88, (3) : 305-310
Edlund, Maria; Burström, Lage; Hagberg, Mats; et al.
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2014:6
Burström, Lage; Björ, Bodil; Carlsson, Daniel; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 73
Carlsson, Daniel; Burström, Lage; Heldestad Lilliesköld, Victoria; et al.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Tyoterveyslaitos 2014, Vol. 40, (2) : 203-209
Edlund, Maria; Burström, Lage; Gerhardsson, Lars; et al.
American Journal of Industrial Medicine, Vol. 57, (12) : 1311-1318
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Hagberg, Mats; et al.
Noise & Health, Vol. 16, (69) : 89-94
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Nilsson, Tohr
Ergonomics, Taylor & Francis 2014, Vol. 57, (10) : 1541-1548
Skandfer, Morten; Talykova, Ljudmila; Brenn, Tormod; et al.
Environmental Health, BioMed Central (BMC) 2013, Vol. 12
Andersson, Eva; Murgia, Nicola; Nilsson, Tohr; et al.
American Journal of Industrial Medicine, Vol. 56, (5) : 531-540
Björ, Ove; Jonsson, Håkan; Damber, Lena; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 86, (7) : 809-813
Burström, Lage; Järvholm, Bengt; Nilsson, Tohr; et al.
Journal of Occupational Medicine and Toxicology, Vol. 8 : 8-
Gerhardsson, Lars; Burström, Lage; Hagberg, Mats; et al.
Noise & Health, Medknow Publications 2012, Vol. 14, (59) : 159-165
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Hagberg, Mats; et al.
BMC Public Health, London: BioMed Central 2012, Vol. 12, (154)
Toomingas, Allan; Forsman, Mikael; Mathiassen, Svend Erik; et al.
Spine, Vol. 37, (15) : 1334-1339
Wahlström, Jens; Burström, Lage; Nilsson, Tohr; et al.
Canadian Acoustics, Vol. 39, (2) : 16-17
Gerhardsson, Lars; Burström, Lage; Hagberg, Mats; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, New York: Springer 2011, Vol. 84, (8) : 951-957
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Nilsson, Tohr
Occupational and Environmental Medicine, BMJ Publishing Group 2010, Vol. 67, (3) : 154-158
Björ, Bodil M; Burström, Lage; Eriksson, Kåre; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Insatser av pedagogisk karaktär

Initierade och genomförde utbildning till alla boende i ett område med Sveriges högst uppmätta dioxinhalter. Undervisningen bedrevs under längre tid och i studiecirkelformat med målsättningen att alla innevånare i den utsatta byn skulle vara ”lika” uppdaterade som de forskare som kom för att undersöka dem för att se ev. hälsoeffekter.

När stressproblematiken åter började uppmärksammas sökte vi medel och initierade en flerårig utbildningsinsats under perioden 2003 – 2005 med regelbundet återkommande internat med stressföreläsningar med krav på deltagande från de viktigaste arbetslivsaktörerna; Företagshälsovård, Yrkesmedicin, Arbetsmiljöverket och Försäkringskassa med syfte att alla aktörer skulle tillägna sig en likartad begreppsapparat.

Skapade tillsammans med Greg Neely, Lage Burström och Ronnie Lundström ett komplett utbildningsprogram inklusive illustrationer i WHO:s regi för lärare för att lära ut till alla hur vibrationsskador kan förebyggas. Utbildningsmaterialet översattes sedan till kinesiska och vi kunde tillämpa det vid utbildning i södra Kina.

Inför den 13e Internationella hand-arm vibrationskonferensen planerad till Peking 2015, ställde vetenskapssamhället för vibrationer kravet att allmän vibrationsutbildning skulle ges i Kina för att Peking/Kina skulle godkännas och att konferensen inte betraktas som en sluten elitsatsning. Genom det undervisningsmaterial vi hade och genom att ta med undersökningsapparatur kunde vi ge en utbildning och konferensen genomföras.

Vid det kliniska arbetet med patienter såg jag behovet av illustrerade bilder på de maskiner som användes för att vi gemensamt lättare skulle kunna identifiera vilka maskiner som patienten talade om och därmed underlätta upptagandet av exponeringsanamnesen. Illustrationerna innehöll även uppgifter om risknivåer. Initiativet medförde en första rapport ”Vibrationer hos handhållna maskiner – nivåer och hygieniska bedömningar av Lage Burström och Asta Lindmark. Undersökningsrapport 1990:17. Pedagogiken införlivades därefter i Arbetslivsinstitutets Vibrationsdatabas och kom sedan att ytterligare vidareutvecklas till den databas som finns för närvarande.

Efter föreskriftsarbetet för införande av EU’- vibrationsdirektiv och dess juridiska formuleringar insåg vi behovet av förenkling och skrev en handledning med uppdelning i ett avsnitt riktat mot målgruppen arbetare och ett utvecklat för professionella tekniker och företagshälsovårdspersonal (Att förebygga vibrationsskador, AV)

Ett initiativ till att ge företagsläkarna i sin specialistutbildning längre kontakt med Arbets- och miljömedicinska kliniken förverkligades genom regelbundet återkommande kollegiala patientdiskussioner. Målet var att alla under utbildning, under flera år skulle ha återkommande kontakt med den yrkes och miljömedicinska kliniken. Vilket efterhand utvecklades och medförde bildandet av kollegial handledning i så kallade basgrupper.

Stöd för företagsläkare har tagits fram dels i form av hjälpmedel för bedömning av arbetsskada, Systematiskt kunskapsunderlag för Raynauds, Karpaltunnelsyndrom och diffus neuropati, dels för Dupuytrens kontraktur samt för Röntgendiagnosticerad artros. Därutöver även för helkroppsvibrationer.