Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Tohr Nilsson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 3 trp, NUS Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå
2020
American Journal of Industrial Medicine
Eriksson, Kåre; Burström, Lage; Nilsson, Tohr
2020
International Journal of Circumpolar Health, Umeå: 2020, Vol. 79, (1) : 1-10
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Pettersson, Hans; et al.
2019
International Journal of Occupational and Environmental Medicine, IJOEM 2019, Vol. 10, (2) : 57-65
Hermansson, Jonas; Bøggild, Henrik; Hallqvist, Johan; et al.
2019
Occupational Medicine, Oxford University Press 2019, Vol. 69, (2) : 80-82
Nilsson, Tohr
2019
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2019, Vol. 92, (1) : 117-127
Poole, C. J. M.; Bovenzi, M.; Nilsson, Tohr; et al.
2019
Rheumatology International, Springer 2019, Vol. 39, (2) : 265-275
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Liljelind, Ingrid; et al.
2018
Occupational Medicine, Oxford University Press 2018, Vol. 68, (5) : 314-319
Carlsson, Daniel; Wahlström, Jens; Burström, Lage; et al.
2018
Journal of Occupational Medicine and Toxicology, BioMed Central 2018, Vol. 13
Lundström, Ronnie; Baloch, Adnan Noor; Hagberg, Mats; et al.
2018
Clinical Neurophysiology Practice, Elsevier 2018, Vol. 3 : 33-39
Lundström, Ronnie; Dahlqvist, Håkan; Hagberg, Mats; et al.
2018
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer-Verlag New York 2018, Vol. 91, (7) : 785-797
Stjernbrandt, Albin; Carlsson, Daniel; Pettersson, Hans; et al.
2018
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2018, Vol. 91, (6) : 689-694
Wahlström, Jens; Burström, Lage; Johnson, Peter W.; et al.
2017
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2017, Vol. 90, (6) : 517-526
Boschman, J S; Noor, A; Lundström, Ronnie; et al.
2017
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Vol. 30, (4) : 553-564
Burström, Lage; Aminoff, Anna; Björ, Bodil; et al.
2017
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2017, Vol. 90, (7) : 645-652
Burström, Lage; Björ, Bodil; Nilsson, Tohr; et al.
2017
Pain Research and Treatment, Hindawi Publishing Corporation 2017, Vol. 2017
Jonsson, David; Burström, Lage; Nilsson, Tohr; et al.
2017
PLoS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE 2017, Vol. 12, (7)
Nilsson, Tohr; Wahlström, Jens; Burström, Lage
2017
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 90, (7) : 587-595
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Andersson, Martin; et al.
2016
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 75, (33200)
Björ, Bodil; Burström, Lage; Liljelind, Ingrid; et al.
2016
Journal of Occupational Medicine and Toxicology, Vol. 11
Björ, Ove; Jonsson, Håkan; Damber, Lena; et al.
2016
Journal of Clinical Epidemiology, (70) : 45-51
Burström, Lage; Jonsson, Håkan; Björ, Bodil; et al.
2016
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Scandinavian journal of work, environment & health 2016, Vol. 42, (1) : 61-70
Carlsson, Daniel; Pettersson, Hans; Burström, Lage; et al.
2016
Burns, Vol. 42, (8) : 1712-1720
Rådman, Lisa; Gunnarsson, Lars-Gunnar; Nilsagård, Ylva; et al.
2015
Occupational and Environmental Medicine, Vol. 72, (7) : 536-542
Björ, Ove; Damber, Lena; Jonsson, Håkan; et al.
2015
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 88, (4) : 403-418
Burström, Lage; Nilsson, Tohr; Wahlström, Jens
2015
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 88, (3) : 305-310
Edlund, Maria; Burström, Lage; Hagberg, Mats; et al.
2014
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2014:6
Burström, Lage; Björ, Bodil; Carlsson, Daniel; et al.
2014
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 73
Carlsson, Daniel; Burström, Lage; Heldestad Lilliesköld, Victoria; et al.
2014
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Tyoterveyslaitos 2014, Vol. 40, (2) : 203-209
Edlund, Maria; Burström, Lage; Gerhardsson, Lars; et al.
2014
American Journal of Industrial Medicine, Vol. 57, (12) : 1311-1318
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Hagberg, Mats; et al.
2014
Noise & Health, Vol. 16, (69) : 89-94
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Nilsson, Tohr
2014
Ergonomics, Taylor & Francis 2014, Vol. 57, (10) : 1541-1548
Skandfer, Morten; Talykova, Ljudmila; Brenn, Tormod; et al.
2013
Environmental health, BioMed Central 2013, Vol. 12
Andersson, Eva; Murgia, Nicola; Nilsson, Tohr; et al.
2013
American Journal of Industrial Medicine, Vol. 56, (5) : 531-540
Björ, Ove; Jonsson, Håkan; Damber, Lena; et al.
2013
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 86, (7) : 809-813
Burström, Lage; Järvholm, Bengt; Nilsson, Tohr; et al.
2013
Journal of Occupational Medicine and Toxicology, Vol. 8 : 8-
Gerhardsson, Lars; Burström, Lage; Hagberg, Mats; et al.
2012
Noise & Health, Medknow Publications 2012, Vol. 14, (59) : 159-165
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Hagberg, Mats; et al.
2012
BMC Public Health, London: BioMed Central 2012, Vol. 12, (154)
Toomingas, Allan; Forsman, Mikael; Mathiassen, Svend Erik; et al.
2012
Spine, Vol. 37, (15) : 1334-1339
Wahlström, Jens; Burström, Lage; Nilsson, Tohr; et al.
2011
Canadian Acoustics, Vol. 39, (2) : 16-17
Gerhardsson, Lars; Burström, Lage; Hagberg, Mats; et al.
2011
International Archives of Occupational and Environmental Health, New York: Springer 2011, Vol. 84, (8) : 951-957
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Nilsson, Tohr
2010
Occupational and Environmental Medicine, BMJ Publishing Group 2010, Vol. 67, (3) : 154-158
Björ, Bodil M; Burström, Lage; Eriksson, Kåre; et al.
2010
Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control, Sage Publications 2010, Vol. 29, (1) : 33-39
Burström, Lage; Hagberg, Mats; Liljelind, Ingrid; et al.
2010
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Vol. 36, (6) : 509-513
Burström, Lage; Järvholm, Bengt; Nilsson, Tohr; et al.
2010
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 83, (3) : 283-290
Liljelind, Ingrid; Wahlström, Jens; Nilsson, L; et al.
2010
Journal of Occupational Medicine and Toxicology, Vol. 5 : 21-
Sandén, Helena; Jonsson, Andreas; Wallin, B Gunnar; et al.
2010
Environmental Science and Pollution Research, Berlin / Heidelberg: Springer 2010, Vol. 17, (1) : 26-39
Åberg, Annika; Tysklind, Mats; Nilsson, Thor; et al.
2009
Occupational and Environmental Medicine, London: BMJ Publishing Group 2009, Vol. 66, (4) : 264-268
Björ, Bodil; Burström, Lage; Jonsson, Håkan; et al.
2009
Occupational Medicine, Vol. 59, (3) : 174-9
Burström, Lage; Hagberg, Mats; Lundström, Ronnie; et al.
2009
Annals of Occupational Hygiene, Vol. 53, (5) : 539-547
Burström, Lage; Lundström, Ronnie; Hagberg, Mats; et al.
2009
Protecting workers´health series, 10
Burström, Lage; Neely, Gregory; Lundström, Ronnie; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2008 till 30 september 2012