"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Diagnostisk användbarhet av screeningformulär för nervskador bland vibrationsexponerade och svarens relation till mätstandarder

Forskningsprojekt Projektet undersöker hur väl FHVmetodik och Sveriges företagshälsovårds neurologiska screeningformulär och läkarundersökning vid Medicinsk Kontroll i Arbetslivet, predicerar känselstörning i händer och fingrar bland de som utsätts för vibrationer i sitt arbete. Vidare försöker projektet bedöma vilken den nuvarande mätstandarden respektive den nu föreslagna kommande mätstandarden för vibrationer som bäst predicerar risk för nervskada i händer och fingrar.

Nästan hälften av alla patienter som kommer till Arbets- och miljömedicinska kliniken (AMM) i Umeå har frågeställningen arbetssjukdom i händerna på grund av vibrationsexponering.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Vibrationsexponeringen är vanligt bland arbetare inom bygg-, gruv- och verkstadsindustrin där de använder hand-hållna vibrerande maskiner som t.ex. slipmaskin, bilningsmaskin, mutterdragare. Det är viktigt att så tidigt som möjligt upptäcka tecken på skador i händer och fingrar av vibrationer för att förhindra denna typ av skador.

Forskningsprojektets mål är att bestämma hur väl FHVmetodik och Sveriges företagshälsors screeningformulär och läkarundersökning om neurologiska skador i händer och fingrar av vibrationer vid Medicinsk Kontroll i Arbetslivet (MKA), predicerar känselstörning.

Vidare är målet för projektet att bedöma vilken, den nuvarande mätstandarden respektive den nu föreslagna kommande mätstandarden, som bäst predicerar risk för nervskada av vibrationer. Företagshälsovårdens nationella branschorganisation rekommenderar att anslutna företagshälsor följer MKA:s riktlinjer. Idag är det okänt om hur väl screeningfrågorna och läkarundersökningarna hittar nervsymptom på skador som personer har. Tidigare studier med screeningformulär för nervskadesymptom har enbart studerats mot en läkares bedömning och inte med kliniska tester.

Detta projekt är först med att studera hur väl screeningformuläret predicerar skador på nervfunktionen i händer och fingrar med resultaten från laborationstester och FHVmetodiks föreslagna ”bedside” undersökningar.
För studien av screeningformuläret samt studien av mätstandarderna som ger bäst riskbedömningsmodell så kommer 200 forskningspersoner från AMM i Umeå, företagshälsovården samt företag med vibrationsbelastning att bjudas in.

Vibrationsbelastningsenkät delas ut samtidigt som screeningformuläret. Fältmätningar kommer ske vid deltagande företag. Tidigare studier har inte fokuserat på nervskador och främst inkluderat högexponerade skogs- och stenbrottsarbetare. Den aktuella studien fokuserar på andra yrkesgrupper (bygg-, gruvbranschen samt verkstäder) och andra maskintyper (kapmaskiner, slående samt roterande maskiner) än tidigare studier.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-03