"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-15 Uppdaterad: 2020-10-14, 14:27

Med målet inställt på att minska nervskador bland arbetare som använder vibrerande maskiner

NYHET Hans Pettersson med kollegor har fått forskningsanslag från Forte för att studera Sveriges företagshälsors screeningformulär för nervskadesymptom. Man vill se om det tidigt går att upptäcka känselstörning i händer och fingrar bland arbetare som utsätts för vibrationer. Studien ska även titta på om den nya föreslagna mätstandarden är bättre än nuvarande.

Text: Kristina Lindblom

Nästan hälften av alla patienter som kommer till Arbets- och miljömedicinska kliniken (AMM) i Umeå har gjort det på grund av skadesymptom genom användning av vibrerande maskin i sitt arbete. Det är alltså viktigt att så tidigt som möjligt upptäcka skador och minska skaderisken av denna typ av maskiner.

Många arbetare inom bygg-, gruv-, och tillverkningsindustrin använder vibrerande maskiner som de håller med sina händer som t.ex. slipmaskin, bilningsmaskin, mutterdragare. Denna typ av maskiner riskerar att skada nerverna i händer och fingrar, vilket gör att de tappar känseln i händer och fingrar. Detta gör att arbetarna kanske måste sluta sitt arbete i förtid och att de får sluta med sina hobbys på fritiden då de blir fumliga och tappar saker.

Viktigt att upptäcka vibrationsskador tidigt

För att hitta skador så tidigt som möjligt så genomförs regelbundet medicinska undersökningar enligt föreskriften om Medicinsk Kontroll i Arbetslivet (MKA). Screeningformuläret om nervskadesymptom ska hitta nervskadesymptom och kan användas istället för kliniska tester vid vissa medicinska kontroller. Tidigare studier kring screeningformuläret har bara studerats mot en läkares bedömning och inte kliniska tester. Detta projekt är först med att studera screeningformuläret om nervskadesymptom mot kliniska tester. Då Företagshälsovårdens nationella branschorganisation rekommenderar att anslutna företagshälsor följer MKA:s riktlinjer och därmed använda sig av screeningformuläret är det viktigt att det studeras med kliniska tester också.

Projektet ska också undersöka hur väl dagens mätstandard av vibrationer och den nya föreslagna mätstandarden kan förutsäga risken för nervskador av vibrationer. Det är viktigt att hitta en mätstandard som bäst mäter vibrationsnivåerna på det sätt som bäst motsvarar den risk de ger för nervskador i händerna.

Hur går studien till?

Man kommer att bjuda in 200 forskningspersoner från Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Region Västerbotten (AMM) i Umeå, företagshälsovården samt företag med vibrationsbelastning.

Deltagarna kommer att genomföra kliniska tester vid AMM där de testar temperatursinnet (värme, kyla), beröringssinnet, handkraft, förmågan att knäppa knappar och smärta vid kyla i händer och fingrar med ett kylbad för händerna. En vibrationsbelastningsenkät kommer att delas ut samtidigt som screeningformuläret och fältmätningar kommer att ske vid deltagande företag.

Finansiering

Hans Pettersson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, beviljas 3,94 miljoner för projektet Diagnostisk användbarhet av Sveriges Företagshälsors screeningformulär och läkarundersökning vid medicinsk kontroll av vibrationsexponerade och svarens relation till dagens och kommande mätstandard.

Delaktiga i projektet

Albin Stjernbrandt
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 99 52
Ingrid Liljelind
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 24 52
Tohr Nilsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 35 54