"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tom Korsman

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-Fysiologihuset, Linnaeus väg 6, Umeå, A5 28 15 Umeå universitet, 901 87 Umeå
The Holocene, Vol. 22, (2) : 203-214
Hörnberg, Greger; Staland, Hanna; Nordström, Eva-Maria; et al.
Fundamental and Applied Limnology, Stuttgart: E. Schweizerbart 2011, Vol. 178, (4) : 315-324
Åhlén, Emma; Byström, Pär; Korsman, Tom; et al.
Environmental Science & Technology, Vol. 42, (1) : 43-8
Erlandsson, Martin; Bishop, Kevin; Fölster, Jens; et al.
Journal of Paleolimnology, Vol. 39 : 83-99
Rippey, B.; Anderson, N.J.; Renberg, Ingemar; et al.
The physical geography of Fennoscandia, Oxford University Press 2005 : 383-390
Renberg, I; Bindler, R; Korsman, T
Umeå: Umeå University 2000
Korsman, Tom; Renberg, Ingemar; Wallin, Jan-Erik
Journal of Paleolimnology, Vol. 24, (2) : 109-123
Rosén, P; Hall, R; Korsman, T; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Programansvarig för Masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling. Undervisar framför allt på kurser inom masterprogrammet i miljövetenskap, med kursansvar för kurserna Omställning till ett hållbart samhälle 15 hp, Hållbarhetsvetenskap 15 hp, Teoretisk miljövetenskap, samt kursansvarig för masterexamensarbeten (30 resp. 60 hp) i miljövetenskap. Övrig undervisning består framför allt i miljövetenskaplig undervisning på kurser inom kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd samt kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap.