"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Xiaolei Hu

MD, PhD

Universitetslektor och överläkare i rehabiliteringsmedicin
Ämnesföreträdare för rehabiliteringsmedicin
Koordinator av ESPRM vetenskapligt kommittee

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Rehabiliteringsmedicin, Anknuten
Plats
-, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som universitetslektor, överläkare och ämnesföreträdare för Rehabiliteringsmedicin med fokus på rehabilitering efter stroke, ryggmärgsskada, traumatisk hjärnskada eller övriga neurologisksjukdomar. Inom Läkarprogrammet och Fysioterapeutprogrammet vid Umeå Universitet undervisar jag om rehabilitering efter förvärvade hjärnskador och ryggmärgsskada. 


I min forskning om strokerehabilitering ingår kartläggning av rehabiliteringsbehov med ett digitalverktyg (Projekt Rehabkompassen®- en nationell multicenter RCT, ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04915027), kognitiv återhämtning och neuroplasticitet (Projekt KOGNEST-fMRI) och implementering av evidensbaserad rehabilitering med hög intensiv uppgift-specifik träning hos strokepatienter (Projekt IMPRESS). Forskargruppen består av fyra doktorander, 18 läkarstudenter med sina masterprojekt, forskningssjuksköterskor, RCT processledare, sjukhusingenjörer och statistiker. Utöver detta har jag även breda internationella nätverk. Där jobbar jag på kartläggning av strokerehabiliteringens vårdkedja inom Europa (projekt SUSTAIN-EU), traumatisk hjärnskada, Covid och e-hälsa. Som huvudsökande har jag erhållit mer än 30 miljoner SEK  forskningsbidrag. Jag är biträdande redaktör i "Journal of Rehabilitation Medicine" och sitter i redaktionen för "European Journal of Rehabilitation Medicine".


Jag har valts ut som ordförande i “Stroke Special Interest Scientific Committee” (SISC) inom “European Society of Physical & Rehabilitation Medicine (ESPRM) ”, Ledamot av exekutiv kommittén av ESPRM and Koordinator av "the ESPRM Scientific Committee". Som en internationell delegat representerar jag Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM) inom ESPRM, “The European Union of Medical Specialists - Section of Physical and Rehabilitation Medicine” (PRM section & Board of UEMS) och “International Society of Physical & Rehabilitation Medicine (ISPRM)”. Jag är även “American Congress of Rehabilitation medicine  Fellow (FACRM)".

European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, Edizioni Minerva Medica 2024, Vol. 60, (2) : 165-181
Zampolini, Mauro; Oral, Aydan; Barotsis, Nikolaos; et al.
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Vol. 104, (2) : 355-358
Devos, Hannes; Ng, Christi; Santos, Flavia H.; et al.
Journal of Neuroscience and Neurological Surgery, Auctores Publishing 2023, Vol. 13, (1)
Elgh, Eva; Hu, Xiao-Lei
NeuroImage: Clinical, Elsevier 2023, Vol. 37
Eriksson, Johan; Nyberg, Lars; Elgh, Eva; et al.
European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, Edizioni Minerva Medica 2023, Vol. 59, (2) : 136-144
Marklund, Ingela; Sefastsson, Annika; Fure, Brynjar; et al.
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier 2022, Vol. 103, (9) : 1874-1882
Burns, Suzanne Perea; Fleming, Talya K.; Webb, Sam S.; et al.
Digital Health, Sage Publications 2022, Vol. 8
Hu, Xiao-Lei; Jonzén, Karolina; Karlsson, Marcus; et al.
JMIR Human Factors, JMIR Publications 2022, Vol. 9, (3)
Hu, Xiao-Lei; Jonzén, Karolina; Lindahl, Olof A; et al.
Brain Injury, Taylor & Francis 2022, Vol. 36, (7) : 829-840
Kim, Sonya; Mortera, Marianne; Heyn, Patricia; et al.
European Journal of Integrative Medicine, Elsevier 2022, Vol. 55
Wen, Pey-Shan; Vora, Ariana; Mortera, Marianne; et al.
European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, Edizioni Minerva Medica 2022, Vol. 58, (4) : 503-510
Zampolini, Mauro; Selb, Melissa; Boldrini, Paolo; et al.
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier 2021, Vol. 102, (5) : 1035-1039
Akinwuntan, Abiodun; Hu, Xiao-Lei; Terrill, lexandra L.; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 53, (3)
Andersson, Jenni; Stålnacke, Britt-Marie; Sörlin, Ann; et al.
Neuroscience and Neurological Surgery, Auctores 2021, Vol. 10, (1)
Elgh, Eva; Hu, Xiao-Lei
Läkartidningen, Stockholm: Läkartidningen Förlag 2021, Vol. 118
Hu, Xiao-Lei; Stibrant Sunnerhaagen, Katharina
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2021, Vol. 118, (36-37)
Hu, Xiao-Lei; Stibrant Sunnerhaagen, Katharina
Journal of the American Medical Directors Association, Elsevier 2021, Vol. 22, (11) : 2281-2288
Kletzel, Sandra L.; Sood, Pallavi; Negm, Ahmed; et al.
Läkartidningen, Stockholm: Läkartidningen Förlag 2021, Vol. 118
Lexell, Jan; Hu, Xiao-Lei
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2021, Vol. 118, (36-37)
Lexell, Jan; Hu, Xiao-Lei
Physiotherapy Research International, John Wiley & Sons 2021, Vol. 26, (2)
Wang, Rongrong; Hu, Xiao-Lei; Zhang, Tong; et al.
Läkartidningen, Xiaolei Hu 2020, (19-20)
Borg, Kristian; Brodda Jansen, Gunilla; Gripenstedt, Ulla-Britt; et al.
Frontiers in Neurology, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Elgh, Eva; Hu, Xiao-Lei
Journal of Alternative and Complementary Medicine, Mary Ann Liebert 2020, Vol. 26, (8) : 663-665
Kim, Sonya; Capo-Lugo, Carmen; Reed, William R.; et al.
Frontiers in Neurology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Elgh, Eva; Hu, Xiaolei
Brain Injury, Taylor & Francis 2019, Vol. 33, (4) : 442-455
Kim, Sonya; Mortera, Marianne; Hu, Xiao-Lei; et al.
Journal of Rehabilitation clinical communications, Vol. 2
Magaard, Gustaf; Stålnacke, Britt-Marie; Sörlin, Ann; et al.
PM&R, American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation 2019, Vol. 11, (9) : 996-1003
Schwartz, Jaclyn K.; Capo-Lugo, Carmen E.; Akinwuntan, Abiodun Emmanuel; et al.
The Gerontologist, Oxford University Press 2019, Vol. 59, (6) : E764-E781
Sood, Pallavi; Kletzel, Sandra L.; Krishnan, Shilpa; et al.
Hu, Xiao-Lei; Stibrant Sunnerhagen, Katharina
Läkartidningen, Vol. 115, (51-52)
Hu, Xiao-Lei; Wester, Per; Stibrant Sunnerhagen, Katharina
Läkartidningen, Sveriges läkarförbund 2018, Vol. 115, (51-52)
Hu, Xiao-Lei; Wester, Per; Stibrant Sunnerhagen, Katharina
Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, Elsevier 2018, Vol. 27, (11) : 3224-3235
Magaard, Gustaf; Wester, Per; Levi, Richard; et al.
ACRM 95th Annual Conference, Dallas, TX, USA, 30 Sept – 3 Oct, 2018
Schwartz, Jaclyn; Thomas, Lauren; Belagaje, Samir; et al.
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Saunders Elsevier 2017, Vol. 98, (11) : 2347-2349
Hu, Xiaolei; Heyn, Patricia C.; Schwartz, Jaclyn; et al.
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Vol. 98, (10) : 142-
Kim, Sonya; Mortera, Marianne; Hoffecker, Lilian; et al.
Journal of Medical Engineering & Technology, Taylor & Francis 2016, Vol. 40, (5) : 270-279
Hellström, Thomas; Lindahl, Olof; Bäcklund, Tomas; et al.
Aula Nordica, Umeå: 2016
Hu, Xiaolei
Stroketeamkongress, Umeå, Sverige, 12 oktober, 2016
Hu, Xiaolei
Chicago, USA: 2016
Vuagnat, Hubert; Zaslaer, Nathan; Nguyen, Vu; et al.
Stockholm: Socialstyrelsen 2014
Ertzgaard, Per; Hu, Xiaolei; Levi, Richard
Neuroscience Letters, Elsevier 2010, Vol. 476, (2) : 79-83
Hu, Xiao-Lei; Bergström, Sven-Anders; Brink, Mikael; et al.
European Journal of Neuroscience, Wiley-Blackwell 2004, Vol. 20, (5) : 1177-1188
Hu, Xiao-Lei; Olsson, Tommy; Johansson, Inga-Maj; et al.
Acta Neuropathologica, Springer 2002, Vol. 104, (5) : 462-70
Hu, XiaoLei; Johansson, Inga-Maj; Brännström, Thomas; et al.
Brain Research Protocols, Elsevier 2001, Vol. 7, (1) : 76-85
Hu, Xiaolei; Wester, Per; Brännström, Thomas; et al.
Brain Research, Vol. 849, (1-2) : 175-186
Hu, XiaoLei; Brännström, Thomas; Gu, Weigang; et al.

Forskningsprojekt

1 augusti 2015
1 augusti 2015
1 januari 2014
1 december 2013

Inom Läkarprogrammet och Fysioterapeutprogrammet vid Umeå Universitet undervisar jag om rehabilitering efter förvärvade hjärnskador och ryggmärgsskador.