Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Xiaolei Hu

Xiaolei Hu

Jag är specialistläkare och adjungerad lektor i rehabiliteringsmedicin. Mina forskningsprojekt handlar om rehabilitering inom stroke och övriga neurologiska sjukdomar.

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Rehabiliteringsmedicin, Anknuten
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som specialistläkare i neurorehabilitering vid Neuro-Huvud-Hals-Centrum, Norrlands Universitetssjukhus, i första hand inom stroke, ryggmärgsskada, traumatisk hjärnskada och övriga neurologisksjukdomar. Min forskning är inriktad på strokerehabilitering från kartläggning av rehabiliteringsbehov (Projekt Rehabkompassen), kognitiv återhämtning och neuroplasticitet (Projekt KOGNEST-fMRI) till implementering av evidensbaserad rehabilitering (Projekt IMPRESS) och kartläggning av strokerehabiliterings vårdkedja inom EU (projekt SUSTAIN-EU). 

Jag sitter som ordförande i “Stroke Special Interest Scientific Committee” (SISC) inom “European Society of Physical & Rehabilitation Medicine” (ESPRM). Jag är internationell representant för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM) inom ESPRM, “The European Union of Medical Specialists - Section of Physical and Rehabilitation Medicine” (PRM section & Board of UEMS) och ¨International Society of Physical & Rehabilitation Medicine¨ (ISPRM).

Forskargruppen består av Gustaf Magaard (doktorand), Annika Sefastsson (doktorand), Ingela Marklund (doktorand), Kristin Nyman (forskningssjuksköterska), Lisette Marjavaara (RCT processledare), Marcus Karlsson (sjukhusingenjör) och Karolina Jonzén (sjukhusingenjör). Jag har tätt samarbete med Olof Lindahl (professor i biomedicinsk teknik), Fredrik Norström (docent i hälsoekonomi och statistiker), Eva Elgh (docent i psykologi), Lars Nyberg (professor i neurovetenskap), Britt-Marie Stålnacke (professor i rehabiliteringsmedicin) och Ann Sörlin (lektor i fysioterapi) i Umeå, utöver de breda nätverken nationellt och internationellt.

Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 53, (3)
Andersson, Jenni; Stålnacke, Britt-Marie; Sörlin, Ann; et al.
Läkartidningen, Stockholm: Läkartidningen Förlag 2021, Vol. 118
Hu, Xiao-Lei; Stibrant Sunnerhaagen, Katharina
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2021, Vol. 118, (36-37)
Hu, Xiao-Lei; Stibrant Sunnerhaagen, Katharina
Journal of the American Medical Directors Association, Elsevier 2021, Vol. 22, (11) : 2281-2288
Kletzel, Sandra L.; Sood, Pallavi; Negm, Ahmed; et al.
Läkartidningen, Stockholm: Läkartidningen Förlag 2021, Vol. 118
Lexell, Jan; Hu, Xiao-Lei
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2021, Vol. 118, (36-37)
Lexell, Jan; Hu, Xiao-Lei
Physiotherapy Research International, John Wiley & Sons 2021, Vol. 26, (2)
Wang, Rongrong; Hu, Xiao-Lei; Zhang, Tong; et al.
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
Akinwuntan, Abiodun; Hu, Xiao-Lei; Terrill, lexandra L.; et al.
Läkartidningen, Xiaolei Hu 2020, (19-20)
Borg, Kristian; Brodda Jansen, Gunilla; Gripenstedt, Ulla-Britt; et al.
Frontiers in Neurology, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Elgh, Eva; Hu, Xiao-Lei
Journal of Alternative and Complementary Medicine, Mary Ann Liebert 2020, Vol. 26, (8) : 663-665
Kim, Sonya; Capo-Lugo, Carmen; Reed, William R.; et al.
Frontiers in Neurology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Elgh, Eva; Hu, Xiaolei
Brain Injury, Taylor & Francis 2019, Vol. 33, (4) : 442-455
Kim, Sonya; Mortera, Marianne; Hu, Xiao-Lei; et al.
Journal of Rehabilitation clinical communications, Vol. 2
Magaard, Gustaf; Stålnacke, Britt-Marie; Sörlin, Ann; et al.
PM&R, American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation 2019, Vol. 11, (9) : 996-1003
Schwartz, Jaclyn K.; Capo-Lugo, Carmen E.; Akinwuntan, Abiodun Emmanuel; et al.
The Gerontologist, Oxford University Press 2019, Vol. 59, (6) : E764-E781
Sood, Pallavi; Kletzel, Sandra L.; Krishnan, Shilpa; et al.
Hu, Xiao-Lei; Stibrant Sunnerhagen, Katharina
Läkartidningen, Vol. 115, (51-52)
Hu, Xiao-Lei; Wester, Per; Stibrant Sunnerhagen, Katharina
Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, Elsevier 2018, Vol. 27, (11) : 3224-3235
Magaard, Gustaf; Wester, Per; Levi, Richard; et al.
ACRM 95th Annual Conference, Dallas, TX, USA, 30 Sept – 3 Oct, 2018
Schwartz, Jaclyn; Thomas, Lauren; Belagaje, Samir; et al.
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Saunders Elsevier 2017, Vol. 98, (11) : 2347-2349
Hu, Xiaolei; Heyn, Patricia C.; Schwartz, Jaclyn; et al.
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Vol. 98, (10) : 142-
Kim, Sonya; Mortera, Marianne; Hoffecker, Lilian; et al.
Journal of Medical Engineering & Technology, Taylor & Francis 2016, Vol. 40, (5) : 270-279
Hellström, Thomas; Lindahl, Olof; Bäcklund, Tomas; et al.
Aula Nordica, Umeå: 2016
Hu, Xiaolei
Stroketeamkongress, Umeå, Sverige, 12 oktober, 2016
Hu, Xiaolei
Chicago, USA: 2016
Vuagnat, Hubert; Zaslaer, Nathan; Nguyen, Vu; et al.
Stockholm: Socialstyrelsen 2014
Ertzgaard, Per; Hu, Xiaolei; Levi, Richard
Neuroscience Letters, Elsevier 2010, Vol. 476, (2) : 79-83
Hu, Xiao-Lei; Bergström, Sven-Anders; Brink, Mikael; et al.
European Journal of Neuroscience, Wiley-Blackwell 2004, Vol. 20, (5) : 1177-1188
Hu, Xiao-Lei; Olsson, Tommy; Johansson, Inga-Maj; et al.
Acta Neuropathologica, Springer 2002, Vol. 104, (5) : 462-70
Hu, XiaoLei; Johansson, Inga-Maj; Brännström, Thomas; et al.
Brain Research Protocols, Elsevier 2001, Vol. 7, (1) : 76-85
Hu, Xiaolei; Wester, Per; Brännström, Thomas; et al.
Brain Research, Vol. 849, (1-2) : 175-186
Hu, XiaoLei; Brännström, Thomas; Gu, Weigang; et al.

Forskningsprojekt

1 augusti 2015
1 augusti 2015
1 januari 2014
1 december 2013
Publicerad: 02 okt, 2020