"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-05 Uppdaterad: 2022-12-09, 10:41

Nya medel till forskarskolor och behandlingsforskning

NYHET Den 1 december meddelade Vetenskapsrådet att de beviljat finansiering till forskarskolor och forskningsprojekt. Umeå universitet är huvud- och medsökande till projekt som totalt beviljats mer än 87 miljoner kr.

Text: Elin Andersson

Beviljade bidrag Forskarskolor inom medicin och hälsa, 2022

Anna Myleus, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 14 830 000 kr för arbetet med Nationella forskarskolan i allmänmedicin och primärvård.

Beviljade bidrag Klinisk behandlingsforskning, 2022

Xiaolei Hu, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, får 20 000 000 kr för projektet Rehabkompassen® - ett nyskapande digitalt uppföljningsverktyg för att möjliggöra mer skräddarsydd rehabilitering inom strokevård - En pragmatisk randomiserad kontrollerad multicenterstudie

Finansiering som medsökande

Elisabeth Stoltz Sjöström, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, är medsökande i två ansökningar som har fått finansiering. Dels projektet Probiotikatillskott till extremt förtidigt födda barn i Skandinavien: En dubbelblindad randomiserad kontroll multicenterstudie för att minska risken för nekrotiserande enterokolit och dödlighet (huvudsökande Alexander Rakow, Karolinska Institutet) som fick 15 913 832 kr i utlysningen för Klinisk behandlingsforskning. Dels forskarskolan InSyNC – att integrera ett hållbarhetsperspektiv i nutritionsvården (huvudsökande Elin Lövestam, Uppsala universitet) som fick 37 000 500 kr i utlysningen Forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar. Sandra Einarsson, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, har även arbetat med den ansökningen.

Humlab är medsökande till forskarskolan Data, kultur och samhälle: Kritiska perspektiv. En nationell forskarskola i digital humaniora (huvudsökande Anna Foka, Uppsala universitet) som fick 7 831 000 kr in utlysningen Forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap.

I samma utlysning är Digsum medsökande till forskarskolan Swedish Interdisciplinary School in Computational Social Science (SISCSS) som beviljades 7 874 925 kr. Huvudsökande är Jacob Habinek, Linköpings universitet.

 

Kontaktinformation

Anna Myleus
Biträdande universitetslektor, ST-läkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 92
Xiaolei Hu
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Elisabeth Stoltz Sjöström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 07