"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: AdobeStock

Database and Data Mining

Forskargrupp DDM -gruppens forskningsintressen inkluderar datafederation och integritetsskydd genom att tillämpa tekniker för textbrytning, bearbetning av naturligt språk, maskininlärning och semantisk webb.

Forskargruppen Deep Data Mining inrättades för att utveckla algoritmer och implementera prototyp för heterogen informationsförening med flera källor och integritetsskydd för multimodal data.

När det gäller datatyper som ska integreras betraktar vi data från strukturerade (t.ex. poster i DB), halvstrukturerade (t.ex. XML, JSON) och ostrukturerade källor (t.ex. nyheter, sociala medier). I en bred uppfattning om kärnteknikerna tillämpar vår grupp teknik för databas, datamining, bearbetning av naturligt språk, maskininlärning och ontologi baserad semantisk webbteknologi. Som applikationsdriven forskning syftar vi till att realisera ett generellt ramverk för dataintegration för att anpassa flera applikationer (t.ex. informationssökning, rekommendationssystem, onlineannonser) och under tiden förvärva domändatas unika egenskaper för att öka integrationsnoggrannheten på specialiserade domäner (t.ex. , sociala nätverk, demografiska, granskningsdata).

Forskningsledare

Lili Jiang
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 27

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Forskningsprojekt

Publikationer Database and Mining

Computational linguistics and intelligent text processing: 19th International Conference on CiCLing 2018, Hanoi, Vietnam, March 18-24, 2018Revised selected papers, part 1, Springer Science+Business Media B.V. 2023 : 153-167
Vu, Xuan-Son; Jiang, Lili
Computational linguistics and intelligent text processing: 20th international conference, CICLing 2019, La Rochelle, France, April 7–13, 2019, revised selected papers, part I, Springer 2023 : 316-331
Vu, Xuan-Son; Tran, Son N.; Jiang, Lili
Future Internet, MDPI 2023, Vol. 15, (3)
Jiang, Lili; Torra, Vicenç
ICCAI '23: proceedings of the 2023 9th international conference on computing and artificial intelligence, Association for Computing Machinery (ACM) 2023 : 466-471
Pan, Yan; Yang, Jiaoyun; Ming, Hong; et al.
Journal of Signal Processing Systems
Luan, Siyu; Gu, Zonghua; Saremi, Amin; et al.
Proceedings of the 1st workshop on fairness and bias in AIco-located with 26th european conference on artificial intelligence (ECAI 2023)
Brännström, Mattias; Jiang, Lili; Aler Tubella, Andrea; et al.
Journal of Environmental Management, Elsevier 2022, Vol. 301
Wang, Dong; Thunéll, Sven; Lindberg, Ulrika; et al.
Proceedings - IEEE 8th International Conference on Big Data Computing Service and Applications, BigDataService 2022, IEEE Computer Society 2022 : 103-107
Tran, Tung Khanh; Vu, Xuan-Son; Jiang, Lili
Report / UMINF, 22.01
Jiang, Lili; Jonsson, Anna; Vanhée, Loïs
IEEE Access, IEEE 2022, Vol. 10 : 31649-31659
Wang, Dong; Enlund, Therese; Trygg, Johan; et al.
Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making: 9th International Symposium, IUKM 2022, Ishikawa, Japan, March 18–19, 2022, Proceedings, Springer 2022 : 226-238
Jiang, Lili; Torra, Vicenç
Science of the Total Environment, Elsevier 2021, Vol. 784
Wang, Dong; Thunéll, Sven; Lindberg, Ulrika; et al.
Explainable and Transparent AI and Multi-Agent Systems: Third International Workshop, EXTRAAMAS 2021, Virtual Event, May 3–7, 2021, Revised Selected Papers, Springer 2021 : 83-96
Anjomshoae, Sule; Jiang, Lili; Främling, Kary
Image and Vision Computing, Elsevier 2021, Vol. 116
Anjomshoae, Sule; Omeiza, Daniel; Jiang, Lili
Document Analysis and Recognition – ICDAR 2021: 16th International Conference, Lausanne, Switzerland, September 5–10, 2021, Proceedings, Part I, Springer 2021 : 767-782
Nguyen, Nhu-Van; Vu, Xuan-Son; Rigaud, Christophe; et al.
IEEE Access, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 2021, Vol. 9 : 132980-132989
Luan, Siyu; Gu, Zonghua; Freidovich, Leonid B.; et al.
Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING), 2020, International Committee on Computational LinguisticsInternational Committee on Computational Linguistics 2020 : 414-425
Vu, Xuan-Son; Nguyen, Thanh-Son; Le, Duc-Trong; et al.
ECIR 2020: Advances in Information Retrieval, Springer 2020 : 443-448
Ait-Mlouk, Addi; Jiang, Lili
Mathematics, MDPI 2020, Vol. 8, (11)
Ait-Mlouk, Addi; Vu, Xuan-Son; Jiang, Lili
IEEE Access, IEEE 2020, Vol. 8 : 149220-149230
Ait-Mlouk, Addi; Jiang, Lili
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia (MM ’20), ACM Digital Library 2020 : 2299-2307
Vu, Xuan-Son; Le, Duc-Trong; Edlund, Christoffer; et al.
Proceedings of the 20th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLing), 2019
Vu, Xuan-Son; Santra, Abhishek; Chakravarthy, Sharma; et al.
Proceedings of The World Wide Web Conference WWW 2019, New York, NY, USA: ACM Digital Library 2019 : 3595-3599
Vu, Xuan-Son; Ait-Mlouk, Addi; Elmroth, Erik; et al.
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology & Bioinformatics, IEEE 2019, Vol. 16, (3) : 980-993
Wang, Aiguo; Chen, Ye; An, Ning; et al.
Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP 2019), Incoma Ltd. 2019 : 1285-1294
Vu, Xuan-Son; Vu, Thanh; Tran, Son N.; et al.
Proceedings of the 9th Global WordNet Conference (GWC 2018), Singapore: Nanyang Technological University (NTU) 2018 : 173-182
Vu, Xuan-Son; Flekova, Lucie; Jiang, Lili; et al.
TMA Conference 2017: Proceedings of the 1st Network Traffic Measurement and Analysis Conference
Gonzalez, Roberto; Jiang, Lili; Ahmed, Mohamed; et al.
K-CAP 2017: Proceedings of the Knowledge Capture Conference
Vu, Xuan-Son; Jiang, Lili; Brändström, Anders; et al.
Big data analytics: 5th international conference, BDA 2017, Hyderabad, India, December 12-15, 2017, proceedings, Springer 2017 : 71-89
Jiang, Lili
Computers in Biology and Medicine, Elsevier 2016, Vol. 77 : 76-89
Chen, Ye; Wang, Aiguo; Ding, Huitong; et al.
Vu, Xuan-Son; Nguyen, Thanh-Son; Le, Duc-Trong; et al.
Senast uppdaterad: 2023-09-12