"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Instruktion för Umeå centrum för experimentell växtbiologi (UPSC)

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-288-21
Giltig: 2021-01-01 – 2024-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-02-09
Ersätter dokument: Instruktion för centrumbildningen Umeå Plant Science Centre (FS 1.1.2-1583-14) beslutad av rektor 2014-11-17