"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anvisning för centralt användarkonto

Typ: Anvisningar
Ansvarig: ITS
Område: Regel för IT-resurser vid Umeå universitet
Diarienummer: FS 2.5-173-23
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2023-01-23

1. Beskrivning

Anvisningen beskriver vad som gäller och vilket ansvar anställda, studenter, de som har uppdrag inom myndigheten och de som har en sådan anknytning till myndigheten att de kan sägas delta i verksamheten har när de hanterar sitt centrala användarkonto även kallat Umu-id.  Anvisningen beskriver vidare vad som gäller beträffande lösenord till användarkontot.

2. Allmänt

Anställd eller student vid Umeå universitet tilldelas ett personligt användarkonto även kallat Umu-id. Användarkontot fungerar som en digital identitet vid Umeå universitet. Användarkonto kan även tilldelas personer som har uppdrag inom myndigheten eller har en sådan anknytning till myndigheten att de kan sägas delta i verksamheten.

Användarkontot gör det möjligt att logga in i de flesta av universitetets system och tjänster som användaren har behörighet till.

Användarkontot ska hanteras i enlighet med Regel för IT-resurser vid Umeå universitet (FS 1.1-807-22) och de kompletterande anvisningar som framgår av detta dokument samt övriga styrdokument som är publicerade på universitetets regelverkssida.

Det är obligatoriskt att som anställd, student eller person som av annan anledning tilldelats ett konto känna till och följa dessa regler, anvisningar och styrdokument i de vid varje tillfälle gällande versionerna.

3. Anvisning

3.1 Centralt användarkonto

Det centrala användarkontot består av ett användarnamn och ett lösenord. Den som tilldelats ett konto behöver själv aktivera kontot. I samband med aktiveringen av kontot ska personen verifiera den personliga identitet på sätt som universitetet anvisar.

Användarkontot är personligt och det är kontoinnehavaren som behörig användare som ansvarar för att skydda kontot och upprätthålla kontosäkerheten. Lösenord och eventuella inloggningsenheter, exempelvis en app i telefonen eller en dosa är de verktyg som ger tillgång till universitetets IT-resurser och är viktiga delar av kontosäkerheten. Ett lösenord eller en inloggningsenhet på avvägar kan orsaka stor skada såväl för kontoinnehavaren som för universitetet.

Det är inte tillåtet att nyttja någon annans inloggningsuppgifter eller lämna ut lösenordet för kontot till någon annan.

3.2 Grundläggande säkerhetsanvisningar

För att skydda användarkontot och upprätthålla kontosäkerheten gäller följande grundläggande anvisningar:

  • Skydda lösenord och eventuella inloggningsenheter så att ingen obehörig kan komma åt dem.
  • Om misstanke finns att någon har fått tag på lösenordet, byt det genast.
  • Om misstanke finns att någon har fått tag på inloggningsenheten, spärra den genast.
  • Byt lösenord minst en gång per år

3.3 Val av lösenord

Det är viktigt att välja ett lösenord som är svårt för andra att gissa sig till. Därför ska lösenord inte bestå av personlig information som kan vara tillgänglig för utomstående. Undvik lösenord som exempelvis namn på familjemedlemmar och husdjur, telefonnummer, adressuppgifter eller personnummer.

Använd ett lösenord som är unikt för användarkontot. Återanvänd inte gamla lösenord, vare sig sådant som tidigare använts för användarkontot eller något annan tjänst eller konto.

Anvisning för centralt användarkonto