"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regel om tillämpning av delpensionsavtal

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Dnr: FS 1.1-364-22
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-02-25
Ersätter dokument: Regler om tillämpning av delpensionsavtal för arbetstagare vid Umeå universitet, dnr FS 1.1-553-16, fastställd av rektor 2016-04-12

Den 1 januari 2003 trädde ett delpensionsavtal för statligt anställda i kraft som innebär att arbetsgivaren kan medge att arbetstiden för en anställd som fyllt 61 år minskas för delpension upp till högst hälften av heltidsarbete. De centrala parternas syfte med delpensionsavtalet var och är att höja den genomsnittliga pensionsåldern för statligt anställda och att underlätta kompetensöverföring i samband med generationsväxling.

Delpensionsavtalet omfattar alla anställda som uppfyller kvalifikationskraven och som är födda före 1988. För övriga anställda gäller andra pensionsregler (Kåpan Flex).

Regel om tillämpning av delpensionsavtal.pdf (224 kB)