"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetsgemensamma aktiviteter för kompetensförsörjning

Typ: Plan
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.3.1-2139-22
Giltig: 2023-01-01 till och med 2025-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-12-22
Ersätter dokument: Universitetsgemensamma aktiviteter för kompetensförsörjning plan för 2020–2022 FS 1.3.1-2359-20

Kompetensförsörjning innefattar alla aktiviteter med syfte att attrahera, rekrytera/introducera, utveckla, behålla och ställa om/avveckla personal. Den långsiktiga kompetensförsörjningen är av strategisk betydelse för att förverkliga Umeå universitets vision. Kvalificerade lärare samt ett professionellt verksamhetsstöd är en förutsättning för utbildning och forskning av hög kvalitet.

Föreliggande dokument innehåller en sammanställning av universitetsövergripande aktiviteter under 2023–2025 för att stötta verksamheten samt bidra till en effektiv och hållbar kompetens-försörjning. Dokumentet utgår från universitetets inriktning att arbeta med tillitsbaserad styrning och ledning. Indikatorer i syfte att skapa lärande och utveckling med fokus på långsiktiga systemeffekter och hållbarhet återfinns i slutet av dokumentet. Dokumentet revideras i samband med ny verksamhetsplaneringsperiod.

 

Universitetsgemensamma aktiviteter för kompetensförsörjning plan för 2023-2025.pdf (294 kB)