"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Riskanalys inkl. kontrollmoment för år 2020-2023 enligt förordning om intern styrning och kontroll

Typ: Plan
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och resursfördelning
Diarienummer: FS 1.6.2-2355-22
Giltig: 2023-01-01 – 2023-01-31
Beslutad av: Universitetsstyrelsen, reviderad av rektor
Fastställd: 2022-12-16
Ersätter dokument: Riskanalys enligt förordning om intern styrning och kontroll (plan), (FS 1.1-2057-18) beslutad av universitetsstyrelsen 2018-12-13