"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läkemedelsrester överallt i Östersjön

Bild: Marlene Johansson

Publicerad: 2019-11-19

REPORTAGE Rester av läkemedel kan hittas i alla delar av Östersjön. Inte ens utsjöns vatten är fria från dessa ämnen. I läkemedelssoppan hittas allt från blodtrycksmediciner till epilepsimediciner. Koncentrationerna är nära kopplade till befolkningsmängden i olika områden.

Text: Kristina Viklund

I alla hav världen över kan man hitta rester av läkemedel. Trenden ser ut att öka i havsmiljön, men det kan möjligtvis bero på att man under senare år aktivt börjat leta efter dessa substanser. Olika havsområden har undersökts, men inte tidigare Östersjön. En grupp EcoChangeforskare har tagit prover i både kustområden och ute till sjöss i hela Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. De har sedan letat efter förekomst av 93 olika läkemedelssubstanser i proverna. De hittade 39 av dessa.

Befolkningsmängden avgör

Det finns en tydlig korrelation mellan befolkningsmängd och mängder av läkemedelsrester i havsvatten, och detta stämmer även för Östersjön. Koncentrationerna är störst nära kusten, och framförallt nära de större städerna. I Östersjön kan man även utläsa en gradient från norr till söder. Antalet läkemedel som hittades i vattnet ökade från Bottenviken till Bottenhavet, och var som allra högst i Egentliga Östersjön. Koncentrationerna ligger långt under de nivåer som skulle kunna påverka människor, men ändå på nivåer som i tidigare studier visat sig kunna ha en effekt på andra organismer.

Blandning av vanliga mediciner

Bland de ämnen som hittades i störst mängd fanns exempelvis blodtrycksmediciner, hjärtmediciner, medel mot svampinfektioner, allergimediciner och smärtstillande preparat. Ett ämne stack särskilt ut i resultaten, nämligen epilepsiläkemedlet karbamazepin. Det hittades i alla havsområden. Enstaka prover från nordligaste Bottenviken saknade karbamazepin, annars fanns det i alla prover.

Stora mängder karbamazepin

Den geografiska spridningen på provtagningarna tillsammans med modelleringsarbete gjorde att forskarna även kunde skaffa sig en bild av hur stor andel av belastningen till Östersjön som de olika länderna bidrar med. Polen har den i särklass största belastningen av karbamazepin, vilket förklaras både av den stora befolkningsmängden och det omfattande användandet av detta läkemedel där. Sverige kommer i denna jämförelse på andra plats, följt av Finland.

Det tar över tre år för karbamazepin att brytas ner när det väl hamnat i Östersjöns vatten. Det gör ämnet till en lämplig indikator på miljötillståndet avseende läkemedelsrester. Den totala mängden karbamazepin i Östersjön beräknas till 55 ton.

 

Artikeln är tidigare publicerad i EcoChange årsrapport 2018, och bygger på följande vetenskapliga artikel:

Björlenius, Berndt; Ripszám, Mátyás; Haglund, Peter; et al. 2018. Pharmaceutical residues are widespread in Baltic Sea coastal and offshore waters: Screening for pharmaceuticals and modelling of environmental concentrations of carbamazepine. Science of the Total Environment, Elsevier 2018, Vol. 633 : 1496-1509.