Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 07 apr, 2020

"Det finns en fungerande Umu-anda"

REPORTAGE Från en dag till en annan flyttade Umeå universitet ut all undervisning från campus. En historiskt unik händelse för verksamheten. – Det finns hela spektrumet från att det har gått väldigt smärtfritt till att det orsakat ganska stora problem, säger Heidi Hansson, vicerektor.

Text: Johanna Fredriksson

Den 17 mars meddelade regeringen att man rekommenderar alla universitet att helt övergå till distansundervisning i syfte att minska smittspridningen av covid-19.
– Vi blev först överraskade. Framför allt att beslutet skulle verkställas så snabbt. Vi fick det ju dagen innan, säger Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet.


Universitetsledningen hade anat att något liknande besked skulle kunna komma, men den oerhört snabba omställningen blev ett bekymmer, inte minst hur man skulle nå ut med information till alla.

Det var många känslor av moment 22 initialt

Som väl känt följde Umeå universitet rekommendationen och stängde campus för studenter från och med den 18 mars. I och med det beslutet följde ett febrilt arbete med att reda ut vad detta skulle innebära samt finna lösningar på en rad utmaningar.
– Det finns ju en hel del formella saker som man måste få till stånd en sådan här gång. Till exempel vad gör man när det står klart och tydligt i kursplanen att man har obligatoriska praktiska moment som ska genomföras på plats. Och så kan man inte göra det. Och så har vi samtidigt regler som säger att vi får inte ändra på en kursplan. Det var många känslor av moment 22 initialt, säger Heidi Hansson. 

Se och hör studenter och lärare berätta om deras situation i tider av distansundervisning.

"Det här kommer vi att klara"

Trots att det kändes väldigt tufft så landade universitetets ledning ganska snabbt i känslan ”det här kommer vi att klara”. En av anledningarna är att det på Umeå universitet finns lång erfarenhet av distansöverbryggande teknik. Ungefär 30 procent av utbildningarna drivs på distans i olika former i den ordinarie verksamheten, i jämförelse med en del andra universitet som knappt har någon distansundervisning i normala fall.
– Jag tror att vi i Umeå inte blev riktigt lika oroliga som jag tror att man kan ha blivit på en del andra ställen eftersom vi vet att vi har hög kompetens när det gäller just digitala undervisningsformer och att vi framför allt har ett sådant fantastiskt stöd i verksamheten på UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd) där de har e-lärande som ett av sina uppdrag, säger Heidi Hansson, men betonar att hon inte vill förringa det faktum att alla insåg att det skulle bli ett väldigt stort och omfattande arbete.

Då känner man sig stolt över sina medarbetare

– Men jag är djupt imponerad av UPL, av våra lärare, av studentcentrum, av utbildningsstrategiska rådet och utbildningsledarna, studenterna, studentkårerna. Allihop. Som på något sätt gav sig i kast med det här omedelbart och med direkt fokus på att vi måste lösa det. Då känner man sig stolt över sina medarbetare, säger hon och berätta om hur människor har ställt upp för varandra.
– Det visar att det finns en fungerande Umu-anda.

Olika utmaningar

Graden av omställning för studenterna har varierat beroende på utbildning. De som har inslag av laborativa och praktiska moment har självfallet haft stora utmaningar medan de som har parallell digital undervisning haft det enklare.
– Det finns egentligen hela spektrumet från att det har gått väldigt smärtfritt till att det orsakat ganska stora problem, säger Heidi Hansson och nämner att ett av problemen är verksamhetsförlagd utbildning, VFU, där man är beroende av tredje part och där en del verksamheter har velat avstå från att ta emot studenter under rådande omständigheter.

Hur gör man med sådana utmaningar?

– Vi har inte löst allt än, men det är något som vi hela tiden diskuterar och försöker hitta lösningar på. Till exempel att lägga in en studieperiod under sommaren för att kunna genomföra praktik eller att byta plats på moment, från våren till hösten. Men det finns en hel del logistikproblem och det vill jag inte undervärdera.

Ingen kris för universitetet

Covid-19 tär på samhället på många olika sätt, inte minst ekonomiskt. Men det behöver inte betyda kris för universiteten, erfarenhet vittnar snarare om högre söktryck vid finanskriser. 

– I ett läge då man blir av med sitt arbete eller blir permitterad eller genomgår andra förändringar så kan man också börja fundera på vad man vill, om man ska ta chansen att göra något annat. På så sätt är universiteten i en bransch som klarar sig förhållandevis bra i en ekonomisk kris. Just därför att vi kan erbjuda alternativ, säger Heidi Hansson.

Kan finnas en risk att söktrycket från våra internationella studenter går ner.

Hon tror heller inte att söktrycket kommer att påverkas av ovissheten kring hur utbildning kommer att kunna bedrivas i höst. Hon trycker än en gång på Umeå universitets vana att undervisa på distans.
– Det kan till och med hända att övergången till distansstudier i stor skala kan få en del positiva följder och locka nya studentgrupper att söka utbildningar.
– Men det kan finnas en risk att söktrycket från våra internationella studenter går ner, kanske främst på grund av ovissheteten vad gäller reserestriktioner framöver, säger hon.

Mycket ovisshet ännu

Ännu är Umeå universitet, liksom övriga samhället, mitt uppe i omställningen i spåren av covid-19 och det finns många frågetecken kvar att lösa och nya kommer säkert att komma. Så det kommer att dröja innan vi riktigt får en klar bild om vad det är vi går igenom.
– Sen när det här lugnar ned sig behöver vi göra en uppföljning av den här situationen och gå igenom om hade vi rätt grupperingar, rätt personer på rätt plats, om vi kunde mobilisera på rätt sätt och hur information och kommunikation fungerade, säger Heidi Hansson.