"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ny bok om Arktis i barn- och ungdomslitteratur

Bild: Mostphotos

Publicerad: 2020-02-14

REPORTAGE I början av Mars släpps boken The Arctic in Literature for Children and Young Adults. Vi har intervjuat en av bokens redaktörer, Maria Lindgren Leavenworth, Humanistiska fakultetens representant i Arcums styrgrupp, och docent i engelsk litteratur.

Text: Oscar Sedholm

Hur kom idén upp att skriva en bok om barnlitteratur?

Mina medredaktörer Anka Ryall och Heidi Hansson har tidigare lett och deltagit i projekten Arctic Discourses och Arctic Modernities som resulterat i antologier. Böcker för barn och unga vuxna föll lite utanför de projektens ramar och vi fann att det saknades en systematisk undersökning av hur fiktion om Arktis förändras över tid. Så i den här antologin ville vi ha ett tydligt fokus på hur Arktis, från artonhundratalet fram till idag, framställs i böcker riktade till yngre läsare.

Vad handlar boken om, i stora drag?

Bidragen, skrivna av fjorton forskare från Europa och Nordamerika, inriktar sig på olika tidsperioder, genrer och teman i fiktionen för att ge en så bred bild som möjligt av barn och ungdomslitteratur med ett arktiskt fokus. Historiskt har Arktis uppfattats som en geografiskt uniform plats för fantastiska och exotiska äventyr.

Historiskt har Arktis uppfattats som en geografiskt uniform plats för fantastiska och exotiska äventyr.

I mer realistisk litteratur fungerar Arktis klimat och miljö som utmaningar i barns övergång till vuxenlivet. Och i vår nutid spelar Arktis en allt viktigare roll i berättelser om klimatförändringar. Kapitlen i boken visar att bilder av regionen förändras då man ser på berättelser från olika kulturella kontexter, skrivna av utomstående betraktare liksom av författare som har sitt hem i Arktis.

Vad har varit en utmaning längst vägen?

Målet att ge en så heltäckande bild som möjligt är en utmaning i sig och det här gäller naturligtvis tidsperioden (från det sena artonhundratalet fram till idag), liksom den kulturella mångfalden och utifrån/inifrån-perspektiven.

Samtidigt är det ju denna ambition som leder till det spännande och givande samarbetet med forskare som närmare sig sitt material från olika utgångspunkter.

Var kan den som är intresserad få tag på boken framöver?

Boken, som kommer i både tryckt och elektroniskt format, ingår i Routledges serie Children’s literature and culture och planerat utgivningsdatum är 3 mars. Den finns redan nu att förbeställa hos Routledge. Den 17 april ordnar vi en boklansering i Umeå, ett samarbete mellan institutionen för språkstudier och Arcum, som alla är välkomna till!

Deltagande forskare

Lena Aarekol

JoAnn Conrad

Lill Tove Fredriksen

Silje Gaupseth

Heidi Hansson

Henning Howlid Wærp

Ingeborg Høvik

Tiffany Johnstone

Toni Lahtinen

Maria Lindgren Leavenworth

Kirsti Pedersen Gurholt

Anka Ryall

Johan Schimanski

Silje Solheim Karlsen