Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon

Internationella samarbeten

Umeå universitet ingår i ett antal universitetsövergripande internationella samarbeten. Genom dessa vill vi främja kunskapsutbyte och stärka såväl forskning som utbildning.

Samarbetsprojekt

Mirai
"Mirai – framtid!" är ett projekt för att stärka det akademiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation mellan svenska och japanska universitet. Särskilt fokus riktas mot forskare som är i ett tidigt stadium av sin karriär. Projektets inriktning är hållbarhet, materialvetenskap och åldrande.
Läs mer om Mirai

Kontakt vid Umeå universitet: Jenny Ahlinder Hagberg


South Africa – Sweden University Forum
Ett samarbetsprojekt inom ramen för STINT mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika. Uppsala universitet koordinerar projektet. Umeå universitet deltar tillsammans med Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Lunds universitet, Högskolan Väst och Malmö högskola.

Under åren 2017–2020 erbjuds forskare, studenter, företag, forskningsfinansiärer och myndigheter från Sverige och Sydafrika möjligheter till olika former av samarbeten för att stärka existerande relationer mellan de två länderna, samt etablera nya former av hållbart samarbete med fokus på yngre forskare.

Läs mer om SASUF

Kontakt vid Umeå universitet: Per A. Nilsson

Study in Sweden i Sydkorea
Study in Sweden i Sydkorea är ett unikt projekt för att lyfta Sverige som kunskapsnation där ett av delmålen är att öka antalet studenter från denna region till lärosätena. Projektet innefattar också samarbete med näringsliv för praktik för koreanska och svenska studenter, synliggörande av svensk forskning och utvecklande av ett starkt alumnnätverk.

Projektet är ett samarbete mellan Svenska ambassaden i Seoul och Umeå universitet, Göteborgs universitet, KTH och Lunds universitet och stöds av Svenska institutet och Näringsdepartementet. Under 2019 firade Sverige och Sydkorea 60 år av diplomatiska relationer.
   
Kontakt vid Umeå universitet: Petra Käck

Nätverk

Scholars at Risk
Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som arbetar för att ge skydd åt hotade forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket arbetar även med opinionsbildning och informationsspridning i frågor som rör akademisk frihet.

Läs mer om Scholars at Risk

Kontakt vid Umeå universitet: Ingrid Svensson

Nordiska centret i Shanghai, Kina

Nordiska centret i Shanghai är placerat vid Fudan University. För forskare från medlemsuniversiteten erbjuder centret:

  • medel för forskningsvistelser.
  • stöd och service vid forskningsvistelsen (t.ex. kontorsutrymme, tillgång till online-tidskrifter, tillträde till Nordiska centrets bibliotek och Fudan universitets bibliotek).
  • medel för seminarier, workshoppar och konferenser.

Studenter från Umeå universitet kan söka en sommarkurs vid centret.

Läs mer om Nordiska centret i Shanghai

Nordiska centret i Indien

Nordiska centret i Indien erbjuder sina medlemsuniversitet hjälp med att:

  • hitta samarbetspartner i Indien,
  • arrangera workshoppar och konferenser,
  • söka forskningsvisum,
  • anordna besök vid indiska universitet.

Läs mer om Nordiska centret i Indien

Baltic University Programme (BUP)

BUP är ett nätverk bestående av över 200 lärosäten i Östersjöområdet. Programmet skapar och samordnar kurser på grundnivå och masternivå vid sina deltagande institutioner och sponsrar gemensamma forskningsprojekt med fokus på hållbar utveckling i regionen. Förutom kurser hålls årligen konferenser riktade till studenter respektive universitetslärare. BUP koordineras av Uppsala universitet.

Kontakt vid Umeå universitet: Ingrid Svensson

Utbytesprogram

Erasmus+
Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet inträdde 2014 och sträcker sig fram till 2020. Erasmus+ ger möjlighet till internationella utbyten för studenter och medarbetare, strategiska samarbetsprojekt och stöd för policyförändring.

Kontakt vid Umeå universitet: Jenny Ahlinder Hagberg

Linnaeus-Palme
Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för lärare och studenter på universitet och högskolor som undervisar eller studerar på grund- eller avancerad nivå. Programmets syfte är att stimulera svenska lärosätens samarbete med universitet i låg- och medelinkomstländer för att öka den svenska högskolans internationalisering.

Kontakt vid Umeå universitet: Monika Larsson

Nordplus
Nordplus högre utbildning är Nordiska ministerrådets utbytesprogram för studenter och lärare vid universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Programmet bygger på ett antal nätverk och projekt mellan lärosäten i de olika länderna.

Kontakt vid Umeå universitet: Emma Akgöz

North2North
Utbytesprogrammet North2North är ett nätverk inom University of the Arctic som riktar sig mot studenter med ett "arktiskt tema" i sin utbildning. Syftet är att öka samarbetet mellan ett antal deltagande universitet i Norge, Sverige, Finland, Ryssland, Island och de nordliga delarna av USA och Kanada.

Kontakt vid Umeå universitet: Emma Akgöz