Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Kurser och moment

Forskargruppen är involverad i följande utbildningsmoment:

Sociologiprogrammet

  • Sociologisk introduktion
  • Sociala kategoriseringar: klass, etnicitet, genus och sexualitet

Personalvetarprogrammet

  • Beteendevetenskapliga grunder: Genus

Fristående kurser

Masterkurser