"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kurser och moment

hej! 

Forskargruppen är involverad i följande utbildningsmoment:

Sociologiprogrammet

  • Sociologisk introduktion
  • Sociala kategoriseringar: klass, etnicitet, genus och sexualitet

Personalvetarprogrammet

  • Beteendevetenskapliga grunder: Genus

Fristående kurser

  • Comparative Social Policy

Masterkurser

  • The Political Climate in Europe
  • Sociology of Globalization and migration
Senast uppdaterad: 2023-02-14