"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sociologiprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Hur förstår man människors handlingar och åsikter, och går det förklara hur samhällsförändringar drivs? Lär dig upptäcka och analysera strukturer i samhället och sociala processer - allt från globala relationer till människors möten i vardagen, hur levnadsvillkor, värderingar och identiteter skiljer sig åt på grund av maktförhållanden, genus, social ojämlikhet, etniska relationer, ungdomskulturer med mera. Särskild träning ges i att leda undersökningar, göra utredningar och genomföra analyser.

Varför ska du läsa Sociologiprogrammet?

Kolla in filmerna med några studenter som har läst sociologi och socialpsykologi.

Här hittar du fler filmer med både nuvarande och före detta studenter. 

Klicka här

Under utbildningen

Under första året introduceras du i ämnet och läser kurser om samhället, människan och sociala relationer. År två tar upp aktuell sociologisk och socialpsykologisk forskning, modern samhällshistoria, arbetsrätt samt utrednings- och utvärderingsarbete. Historiekunskaper är viktiga för att förstå och analysera samhällsförändringar och aktuella samhällsfenomen. Arbetsrättsliga kunskaper är betydelsefulla eftersom i princip alla verksamheter, offentliga som privata, styrs av arbetsrättsliga ramar. År tre väljer du själv kurser, och sista terminen fördjupar du dig i sociologi eller socialpsykologi och skriver ett examensarbete i form av en kandidatuppsats.

Välj inriktning – sociologi eller socialpsykologi

På programmet väljer du att läsa sociologisk eller socialpsykologisk inriktning, men stora delar av utbildningen är samma oavsett inriktning. Det innebär att alla programmets studenter har många gemensamma kunskaper efter utbildningens slut. Det som skiljer inriktningarna åt är att du läser en del olika teorier beroende på inriktning och att du kommer att göra en del uppgifter med antingen sociologisk eller socialpsykologisk fördjupning.

Termin fem väljer du själv dina kurser

Den femte terminen på programmet är valfri. Det innebär att du själv kan välja vad du vill läsa bara det är universitetsstudier. Du kan om du vill läsa något helt annat än sociologi eller kanske plugga utomlands. Det är ett bra tillfälle att prova på något nytt som kan ge dig nya kunskaper och vara berikande för både dig och din utbildning. Du kommer att få träffa din program- och studievägledare före du ska välja för att diskutera vad som kan vara rätt för just dig.

Träna din analytiska förmåga med rapporter, seminarier och gruppövningar

Teori- och metodundervisning varvas med litteraturstudier under hela utbildningen. Din analytiska förmåga tränas genom hela utbildningen, vilket gör dig redo för de arbetsuppgifter du kan komma att ställas inför i arbetslivet. Undervisningen bedrivs framförallt i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. På vissa kurser arbetar du självständigt, men med handledning av lärare. Examination sker genom skriftliga och ibland även muntliga tentamina, deltagande i grupparbeten och seminarier samt författande av och opposition på rapporter och uppsatser.

Undervisning på svenska och engelska

Den mesta av kurslitteraturen är på svenska men ibland även på engelska. Undervisningen sker främst på svenska. En av programmets kurser i utrednings- och utvärderingsarbete är helt på engelska.

Plugga utomlands

Som student kan du om du vill läsa delar av utbildningen utomlands. Den valbara terminen passar bra för det, men det går även att plugga utomlands andra terminer. Studier utomlands ger ett vidgat perspektiv på samhället och livet i stort. Det är en unik möjlighet till att utvecklas och uppleva något nytt. Du förbättrar även dina språkkunskaper, något som är meriterande i arbetslivet när många har en akademisk examen, men betydligt färre har pluggat utomlands.

Läs mer om utbytesstudier

Programöversikt

Efter utbildningen

Med en utbildning som sociolog kommer du att ha en bred arbetsmarknad och sociologer och socialpsykologer jobbar inom många olika organisationer, myndigheter och företag. Alla verksamheter som har med människor att göra har nytta av sociologens och socialpsykologens kunskaper – inte minst i jobb där det är viktigt med kunskaper om samhället, grupprocesser och de sociala förhållanden som påverkar människors situation och levnadsvillkor.

Analysera, utred, utvärdera, handled, samordna och utveckla

Som färdigutbildad sociolog och socialpsykolog kommer du bland annat jobba med att utreda och utvärdera, ta fram underlag för beslut som ska fattas, handlägga ärenden, leda projekt, samordna verksamheter och arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete. På en rad olika områden kan sociologer och socialpsykologer analysera förändringar och föreslå alternativa utvecklingsmöjligheter. Du kan jobba med frågor som rör välfärd och levnadsvillkor, mångfald och jämställdhet, arbetsmarknad och arbetsliv, personal och arbetsmiljö samt socialpolitik och kultur.

Vanliga jobb

  • Arbetsförmedlare
  • Asylhandläggare
  • Jämställdhetskonsult
  • Kriminalvårdare
  • Projektledare
  • Samordnare
  • Utredare

Sugen på att plugga mer eller forska?

Efter utbildningen kan du om du vill läsa vidare på avancerad nivå. Här hos oss kan du välja att fortsätta med flera olika utbildningar inom exempelvis sociologi, genusvetenskap, ledarskap och organisation och ta en magister- eller masterexamen. Med en utbildning på avancerad nivå kan du senare även söka dig vidare till en forskarutbildning, men den ger dig också bättre chanser när du ska söka jobb.
Läs mer om forskarutbildningen

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde sociologi.

Anmälan och behörighet

Sociologiprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1210

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vill du prata med en student?

Ända fram till sista anmälningsdag har du möjlighet att få prata med en student som läser på Sociologiprogrammet. Använd den här e-postadressen om du är intresserad av att få kontakt med en student: sociologi@umu.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för programmet är:
Erika Antill