"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Adress

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel: 090-786 50 00 (vxl)

Anknutna

Anders Lidström
Telefon
070-691 32 99

Anders Lidström är professor emeritus i statsvetenskap. Han forskar om lokal, regional och urban politik och förvaltning, både i Sverige och i ett jämförande perspektiv.

Andreas Henriksson
Christine Hudson
Douglas Nord
Gunnel Gustafsson
Katarina Eckerberg
Telefon
070-255 62 36

Katarina Eckerberg är professor emerita i statsvetenskap, särskilt offentlig förvaltning, och har forskat om miljö-, klimat- och naturresurspolitik på global, nationell och lokal nivå.

Rasmus Karlsson

Docent i statsvetenskap och excellent lärare. Forskar i huvudsak om klimatpolitik utifrån ett ekomodernistiskt perspektiv. Arbetar sedan 1/9 2023 vid Högskolan i Halmstad.

Sabrina Dressel
Senast uppdaterad: 2020-12-21