"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Andreas Henriksson

Jag är doktorand i statsvetenskap och forskar på hur trosbaserade organisationer i Asien arbetar mot människohandel. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning som doktorand fokuserar på trosbaserade organisationers arbetar mot människohandel i Asien. Min forskning är mest kvalitativ och fokuserar på att undersöka hur olika antaganden och maktrelationer påverkar hur trosbaserade organisationer agerar och uppfattas. Jag genomför fältstudier i Thailand och Kambodja där intervjuer och observationer är de huvudsakliga metoderna. 

Mina doktorandstudier är kopplade till Företagsforskarskolan i Umeå som skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt. Mina samarbetsorganisationer är Erikshjälpen och Evangeliska Frikyrkan, som är två svenska organisationer som arbetar mot människohandel i Asien. 

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt