Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samarbeta med våra studenter

I de flesta utbildningar ingår uppsatser, examensarbeten och praktikperioder. Bland studenterna är intresset stort att tillämpa och praktisera sina kunskaper i företag, offentlig sektor eller i organisationer.

Samverkan med en student kan vara ett sätt att utveckla, undersöka eller utvärdera en specifik idé, frågeställning eller verksamhet. Vi arbetar aktivt för att förmedla kontakter mellan studenter och det omgivande samhället. Om du är intresserad av att komma i kontakt med studenter kan du kontakta oss direkt.

Uppsatser /Examensarbete

En uppsats eller ett examensarbete som sker i samarbete mellan en arbetsplats och student är en värdefull verksamhet för båda parter. Arbetsplatsen får hjälp med kvalificerad problemlösning samtidigt som studenten berikar sin utbildning genom att tillämpa sina kunskaper ute i arbetslivet och får viktiga kontakter inför framtiden.

Studenterna skriver sina uppsatser under sista delen av utbildningstiden. De omfattar antingen 15 eller 30 poäng, vilket motsvarar 10-20 veckors heltidsarbete. Detta ställer krav på ett väldefinierat uppsatsämne som är anpassat till tidsramen och som motsvarar akademiska kvalitetskrav.

Tidigare uppsatser och examensarbeten

Om du vill få se exempel på uppsatser inom ämnena statsvetenskap och freds- och konflikt kan du söka igenom universitetets uppsatsdatabas (DiVA)

Läs mer och sök studentuppsatser

Praktik

Praktikmoment förkommer i många utbildningar. Intresset för praktik är stort bland studenterna och eftersom den genomförs i slutet av utbildningen är det också ett bra sätt att få kontakt med studenter på väg ut i arbetslivet.

Om du vill ta emot praktikanter kan du kontakta oss direkt, med vår studievägledare.

Arbetsmarknadsdagar

På Umeå universitet arrangeras varje år flera arbetsmarknadsdagar av studentkårerna. Här ges ditt företag, myndighet eller organisation en unik möjlighet att möta våra studenter och knyta kontakter för uppdrag, examensjobb eller framtida arbetskraft.

Uniaden är Umeå universitets största arbetsmarknadsdag och även en av de största i Sverige. Här kan ditt företag träffa våra studenter.

Gästföreläsningar

Vi tar regelbundet emot gästföreläsare från olika företag, myndigheter och organisationer inom ramen för olika utbildningar. Genom gästföreläsningar får studenterna en bild av hur det fungerar i arbetslivet och en inblick i vilka jobb deras utbildning kan leda till och du får som företag, myndighet eller organisation kontakt med framtida arbetskraft.

Studievägledare