Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samarbeta med Statsvetenskapliga institutionen

Forskning och utbildning vid Statsvetenskapliga institutionen och centrum för skolledarutveckling berör många människor, intresseorganisationer och företag. Varje dag sker samverkan med det omgivande samhället genom forskningsprojekt, uppdragsutbildning, examensarbeten, praktik, seminarier och workshops samt ett aktivt deltagande i samhällsdebatten.

Samarbeta med våra studenter
Samarbeta med våra studenter

Samarbete med en student kan vara ett sätt få hjälp att utveckla, undersöka eller utvärdera.

Samarbeta med våra forskare
Samarbeta med våra forskare

Personal vid vår institution samverkar regelbundet med det omgivande samhället, läs mer om arbetet här.

Expertområden
Expertområden

Översikt över inom ett flertal statsvetenskapliga områden.

Eftersom våra ämnen rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, ledarskap, frihet och rättvisa är det viktigt för oss att delta aktivt i den offentliga dialogen och bidra till att samhällsdebatt och politiska beslut grundas på forskningsbaserad kunskap. Genom samverkan med det omgivande samhället vill vi bidra till att stimulera intresset för högre studier, och göra forskning och forskningsresultat tillgängliga företag, myndigheter och organisationer.