"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med Statsvetenskapliga institutionen

Forskning och utbildning vid Statsvetenskapliga institutionen och centrum för skolledarutveckling berör många människor, intresseorganisationer och företag. Varje dag sker samverkan med det omgivande samhället genom forskningsprojekt, uppdragsutbildning, examensarbeten, praktik, seminarier och workshops samt ett aktivt deltagande i samhällsdebatten.

Eftersom våra ämnen rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, ledarskap, frihet och rättvisa är det viktigt för oss att delta aktivt i den offentliga dialogen och bidra till att samhällsdebatt och politiska beslut grundas på forskningsbaserad kunskap. Genom samverkan med det omgivande samhället vill vi bidra till att stimulera intresset för högre studier, och göra forskning och forskningsresultat tillgängliga företag, myndigheter och organisationer.

Senast uppdaterad: 2021-01-08