Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kandidatexamen i datavetenskap för ID-studenter

Kurser kan normalt sett ingå i flera examina. Uppfyller man examenskraven kan man därför ta ut flera examina med samma kurser. Då man på Interaktion och design (ID) läser långt mycket mer än de 180 hp som krävs för en kandidatexamen öppnar sig en möjlighet att också ta ut en kandidatexamen inom datavetenskap.

För en kandidatexamen krävs generellt 90 hp inom huvudområdet, i detta fall datavetenskap. Dit räknas alla kurser som har detta som uppsatt huvudområde i kursplanen. Av dessa 90 hp ska 15 hp vara ett examensarbete och 15 hp ska vara på minst kandidatexamensnivå. Alltså, för att ta en kandidatexamen krävs 75 hp kurser inom datavetenskap samt ett examensarbete som klassats som datavetenskap.

Om du inte är klar med din examen från ID eller inte har avslutat ditt examensarbete rekommenderar vi att du ansöker om att bli antagen till senare del på kandidatprogrammet och kontaktar programstudievägledaren där för att lägga upp en individuell studieplan. Detta på grund av att kandiatexamensarbeteskursen i datavetenskap kräver explicita kurser i datavetenskap som ID-studenter normalt inte har läst (5 stycken kurser vars namn börjar med DV0, DV1, ..., DV5).

Om du tagit ut en examen från ID eller har ett avslutat civilingenjörsexamensarbete har du normalt 52,5hp i datavetenskap och måste läsa ytterligare 22,5 hp kurser samt göra ett examensarbete. Här finns det två fall:

 • Om du har gjort ditt civilingenjörsexamensarbete inom datavetenskap (dvs läst kursen 5DV189 Examensarbete för civilingenjörsexamen i interaktion och design) kan detta examensarbete tillgodoräknas som 15 hp examensarbete i en kandidatexamen samt 15hp kurser i datavetenskap. Då behöver du endast läsa ytterligare 7,5hp kurser i datavetenskap utöver de du tidigare läst.
 • Om du gjort ditt examensarbete på TFE. Då är examensarbetet inte inom huvudområdet datavetenskap. Du kan även då ansöka om tillgodoräknande och se om examensarbetet kan bedömas motsvara ett arbete i datavetenskap på kandidatnivå. Blir det avslag så bör du ansöka om att bli antagen till senare del på kandidatprogrammet (se ovan). Om det godkänns så måste du fortfarande komplettera med ytterligare 22,5hp kurser i datavetenskap.

Olika slags kandidatexamina

Det som beskrivs ovan är kraven för en filosofie kandidatexamen. Sammanfattningsvis krävs detta för någon som läst ID:

 • Kurser i datavetenskap som läses enligt normalt blockschema 52,5 hp
 • Ytterligare kurser inom datavetenskap 22,5 hp
  • Inget krav på specifikt innehåll, kan i vissa fall fyllas av delar av examensarbetet.
 • Examensarbete 15 hp
  • Kan vara delar av civilingenjörsexamensarbetet.
 • Urval av övriga kurser som normalt läses inom programmet 90 hp

Det finns också en möjlighet att ta ut en teknologie kandidatexamen, då denna examen också stämmer väl med innehållet på interaktion och design. Utöver kraven vi redan nämnt finns där krav på matematik (37,5 hp inklusive matematisk statistik) och icke-tekniska kurser (22,5 hp) samt en kurs inom programvaruteknik. Dvs:

 • Kurser i datavetenskap som läses enligt normalt blockschema 52,5 hp
 • Applikationsprogrammering i Java (förkunskapskrav till Programvaruteknik) 7,5 hp
 • Programvaruteknik 15 hp
 • Matematik inklusive matematisk statistik som läses enligt normalt blockschema 37,5 hp
 • Icke-tekniska kurser, t.ex. psykologi och projektledning som läses enligt normalt blockschema 22,5 hp
 • Examensarbete 15 hp
  • Kan vara delar av civilingenjörsexamensarbetet.
 • Urval av övriga kurser som normalt läses inom programmet 30 hp