"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Krav och huvudområden

Här hittar du generella examenskrav samt de huvudområden inom vilka Umeå universitet har rätt att utfärda högskole-, kandidat-, magister- och magisterexamen.

Varje examen har ett antal krav som du måste ha uppnått med det dina studier. Utöver de generella kraven enligt den lokala examensordningen kan ytterligare krav framgå av den specifika lokala examensbeskrivningen. Därför är det viktigt att du även läser i berörd lokal examensbeskrivning för just din examen.

Om regler och bestämmelser

De regler som gäller alla universitet och högskolor i Sverige finns i högskoleförordningen. Utöver reglerna i högskoleförordningen har Umeå universitet beslutat om övergripande generella krav i en lokal examensordning. Dessutom finns det lokala examensbeskrivningar för respektive examen. Där hittar du vad du måste ha läst för att få ut en viss examen. Bland annat måste du ha läst ett visst antal högskolepoäng (hp) inom ett eller flera ämnen upp till en viss nivå.

De examensbestämmelser som gäller vid den tidpunkt när du ansöker om din examen avgör om beviset kan utfärdas eller inte. I vissa fall kan det finnas övergångsregler. Om du behöver vägledning eller studieplanering vänder du dig till en studievägledare.

Krav för examen på grundnivå

De första två eller tre åren du läser på universitetet är oftast på grundnivå. Här hittar du de generella krav som ställs för att kunna få en examen på grundnivå.

Högskoleexamen

Kraven för en högskoleexamen vid Umeå universitet är:

 • Avslutade kurser om 120 hp.
 • Inom de avslutade kurserna ska minst 60 hp tillhöra det huvudområde som du vill få examen inom. Av de poängen ska minst 7,5 hp vara ett examensarbete.
 • Övriga krav som framgår av den specifika lokala examensbeskrivningen.

Längre ner på den här sidan finns Umeå universitets huvudområden som du kan få en examen inom.

Kandidatexamen

Kraven för en kandidatexamen vid Umeå universitet är:

 • Avslutade kurser om 180 hp.
 • Inom de avslutade kurserna ska minst 90 hp tillhöra det huvudområde som du vill få examen inom. Av de poängen ska minst 30 hp ligga på kandidatexamensnivå, inklusive minst 15 hp examensarbete. Med kandidatexamensnivå avses kurs som har minst 60 hp kurs/er på grundnivå inom ett och samma huvudområde som förkunskapskrav.
 • Övriga krav som framgår av den specifika lokala examensbeskrivningen.

Längre ner på den här sidan finns Umeå universitets huvudområden som du kan få en examen inom.

Konstnärlig högskole- eller kandidatexamen

Vilka regler som gäller för respektive konstnärlig examen framgår av den specifika lokala examensbeskrivningen.

Längre ner på den här sidan finns Umeå universitets huvudområden som du kan få en examen inom.

Yrkesexamen

För att kunna ta ut en yrkesexamen på grundnivå ska du ha läst ett yrkesprogram. Vilka regler som gäller för respektive yrkesexamen framgår av den specifika lokala examensbeskrivningen.

Vid Umeå universitet finns:

 • Arbetsterapeutexamen
 • Biomedicinsk analytikerexamen
 • Dietistexamen
 • Fysioterapeutexamen (tidigare Sjukgymnastexamen)
 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen
 • Högskoleingenjörsexamen
 • Lärarexamen
 • Receptarieexamen
 • Röntgensjuksköterskeexamen
 • Sjuksköterskeexamen
 • Socionomexamen
 • Studie- och yrkesvägledarexamen
 • Tandhygienistexamen
 • Tandteknikerexamen
 • Yrkeslärarexamen
 • Ämneslärarexamen

Krav för examen på avancerad nivå

Studier på avancerad nivå bygger på studier från grundnivån. Här hittar du de generella krav som ställs för att kunna få en examen på avancerad nivå.

Magisterexamen

Kraven för en magisterexamen vid Umeå universitet är:

 • Kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen, och
 • Avslutade kurser om 60 hp varav minst 45 hp på avancerad nivå.
 • Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 30 hp tillhöra det huvudområde som du vill få examen inom, inklusive minst 15 hp examensarbete.
 • Övriga krav som framgår av den specifika lokala examensbeskrivningen.

Längre ner på den här sidan finns Umeå universitets huvudområden som du kan få en examen inom.

Masterexamen

Kraven för en masterexamen vid Umeå universitet är:

 • Kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen, och
 • Avslutade kurser om 120 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå.
 • Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 60 hp tillhöra det huvudområde som du vill få examen inom, inklusive minst 30 hp examensarbete. Ett sådant examensarbete om minst 30 hp kan ersättas av två examensarbeten om minst 15 hp vardera.
 • Övriga krav som framgår av den specifika lokala examensbeskrivningen.

Längre ner på den här sidan finns Umeå universitets huvudområden som du kan få en examen inom.

Konstnärlig magister- eller masterexamen

För att kunna ta ut en konstnärlig examen på avancerad nivå ska du sedan tidigare tagit ut en kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Vilka regler som gäller för respektive konstnärlig examen framgår av den specifika lokala examensbeskrivningen.

Längre ner på den här sidan finns Umeå universitets huvudområden som du kan få en examen inom.

Yrkesexamen

För att kunna ta ut en yrkesexamen på avancerad nivå ska du ha läst ett yrkesprogram. Vilka regler som gäller för respektive yrkesexamen framgår av den specifika lokala examensbeskrivningen.

Vid Umeå universitet finns:

 • Apotekarexamen
 • Arkitektexamen
 • Barnmorskeexamen
 • Civilekonomexamen
 • Civilingenjörsexamen
 • Grundlärarexamen
 • Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen
 • Juristexamen
 • Logopedexamen
 • Läkarexamen
 • Lärarexamen
 • Psykologexamen
 • Psykoterapeutexamen
 • Sjukhusfysikerexamen
 • Specialistsjuksköterskeexamen
 • Speciallärarexamen
 • Specialpedagogexamen
 • Tandläkarexamen
 • Ämneslärarexamen

Krav för examen på forskarnivå

Studier på forskarnivå bygger på studier från den avancerade nivån.

Licentiatexamen

Kraven för en licentiatexamen vid Umeå universitet är 120 hp inom ett forskarutbildningsämne, varav en godkänd vetenskaplig uppsats om minst 60 hp.

Vilka regler som gäller för respektive licentiatexamen framgår av den specifika lokala examensbeskrivningen som finns på webben för anställda.

Doktorsexamen

Kraven för en doktorsexamen vid Umeå universitet är 240 hp inom ett forskarutbildningsämne, varav en godkänd doktorsavhandling om minst 120 hp.

Vilka regler som gäller för respektive doktorsexamen framgår av den specifika lokala examensbeskrivningen som finns på webben för anställda.

Huvudområden

Det finns fastställda huvudområden för generella eller konstnärliga examen som visar profilen på examen. Här visas de huvudområden som fastställts av Umeå universitets rektor. För varje huvudområde framgår för vilka examina de får utfärdas.

Förkortningarna betyder följande:

Hög: Högskoleexamen
Kand: Kandidatexamen
Mag: Magisterexamen
Mas: Masterexamen

Huvudområden för generella examina

Gå direkt till generella examina som börjar med bokstaven:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Arbetsliv och hälsa (Occupational Health) - Mag

Arbetsterapi (Occupational Therapy) - Hög, Kand, Mag, Mas

Arkeologi (Archaeology) - Hög, Kand

Barn- och ungdomspsykiatri (Child and Adolescent Psychiatry) - Hög, Kand

Befolkningsstudier (Population Studies) - Mag

Beräkningsteknik (Computational Science and Engineering) - Mag, Mas

Beteendevetenskapliga mätningar (Measurement in the Behavioural Sciences) - Hög, Kand, Mag, Mas

Biblioteks- och informationsvetenskap (Library and Information Science) - Hög, Kand, Mag, Mas

Bildterapi (Art Therapy) - Mag

Biologi (Biology) - Hög, Kand, Mag, Mas

Biomedicin (Biomedical Sciences) - Hög, Kand, Mag, Mas

Biomedicinsk laboratorievetenskap (Biomedical Laboratory Science) - Hög, Kand, Mag

Byggteknik (Civil Engineering) - Hög, Kand, Mag

Datavetenskap (Computing Science) - Hög, Kand, Mag, Mas

Drama-teater-film (Drama-Theatre-Film) - Hög, Kand, Mag

Ekonomisk historia (Economic History) - Hög, Kand, Mag, Mas

Elektronik (Electronics) - Hög, Kand, Mag, Mas

Energiteknik (Energy Engineering) - Hög, Kand, Mag, Mas

Engelska (English) - Hög, Kand, Mag, Mas

Estetik (Aesthetics) - Hög, Kand

Estetiska ämnen (Creative Studies) - Hög, Kand

Etnologi (Ethnology) - Hög, Kand, Mag, Mas

Farmaci (Pharmacy) - Hög, Kand, Mag, Mas

Filosofi (Philosophy) - Hög, Kand, Mag, Mas

Finska (Finnish) - Hög, Kand, Mag, Mas

Folkhälsovetenskap (Public Health) - Mag, Mas

Franska (French) - Hög, Kand, Mag, Mas

Freds- och konfliktstudier (Peace and Conflict Studies) - Hög, Kand, Mag, Mas

Fysik (Physics) - Hög, Kand, Mag, Mas

Fysioterapi (Physiotherapy) - Hög, Kand, Mag, Mas

Företagsekonomi (Business Administration) - Hög, Kand, Mag, Mas

Genusvetenskap (Gender Studies) - Hög, Kand, Mag, Mas

Geografi (Geography) - Hög, Kand, Mag

Geografiska informationssystem (GIS) (Geographical Information Systems) - Hög, Kand, Mag

Geovetenskap/Naturgeografi (Earth Science/Physical Geography) - Hög, Kand, Mag, Mas

Historia (History) - Hög, Kand, Mag, Mas

Idéhistoria (History of Science and Ideas) - Hög, Kand, Mag, Mas

Idrottsmedicin (Sports Medicine) - Hög, Kand, Mag

Idrottspedagogik (Sport Education) - Hög, Kand, Mag

Informatik (Informatics) - Hög, Kand, Mag, Mas

Informationsvetenskap (Information Science) - Mag, Mas

Italienska (Italian) - Hög, Kand, Mag, Mas

Journalistik (Journalism) - Hög, Kand, Mag

Kemi (Chemistry) - Hög, Kand, Mag, Mas

Kognitionsvetenskap (Cognitive Science) - Hög, Kand, Mag, Mas

Konst- och bildvetenskap (Art History and Visual Studies) - Hög, Kand, Mag, Mas

Kostvetenskap (Food and Nutrition) - Hög, Kand, Mag, Mas

Kreativt skrivande (Creative Writing) - Hög, Kand

Kriminologi (Criminology) - Hög, Kand

Kulturanalys (Cultural Analysis) - Hög, Kand, Mag, Mas

Kulturgeografi (Human Geography) - Hög, Kand, Mag, Mas

Landskapsarkeologi (Landscape Archaeology) - Mag, Mas

Ledarskap och organisation (Leadership and Organisation) - Mag, Mas

Lingvistik (Linguistics) - Hög, Kand, Mag, Mas

Litteraturvetenskap (Comparative Literature) - Hög, Kand, Mag, Mas

Logopedi (Speech Pathology and Therapy) - Mag

Maskinteknik (Mechanical Engineering) - Hög, Kand, Mag

Matematik (Mathematics) - Hög, Kand, Mag, Mas

Matematisk statistik (Mathematical Statistics) - Hög, Kand, Mag, Mas

Medicin (Medicine) - Hög, Kand, Mag

Medicinsk teknik (Biomedical Engineering) - Mag, Mas

Medie- och kommunikationsvetenskap (Media and Communication Studies) - Hög, Kand, Mag, Mas

Medieteknik (Media Technology) - Hög, Kand

Miljö- och hälsoskydd (Environmental Health) - Hög, Kand, Mag

Miljöarkeologi (Environmental Archaeology) - Mag, Mas

Miljöteknik (Environmental Technology) - Hög, Kand

Miljövetenskap (Environmental Science) - Hög, Kand, Mag, Mas

Molekylärbiologi (Molecular Biology) - Hög, Kand, Mag, Mas

Museologi (Museology) - Hög, Kand, Mag, Mas

Måltids- och restaurangvetenskap (Restaurant and Culinary Arts) - Hög, Kand, Mag

Nationalekonomi (Economics) - Hög, Kand, Mag, Mas

Odontologi (Odontology) - Hög, Kand, Mag, Mas

Omvårdnad (Nursing) - Hög, Kand, Mag, Mas

Oral hälsa (Oral Health) - Hög, Kand

Pedagogik (Education) - Hög, Kand, Mag, Mas

Pedagogisk yrkesverksamhet (Educational Professions) - Mag, Mas

Polisiärt arbete (Police Work) - Hög, Kand, Mag

Praktisk filosofi (Practical Philosophy) - Hög, Kand

Psykologi (Psychology) - Hög, Kand, Mag, Mas

Radiografi (Radiography) - Hög, Kand, Mag

Religionsvetenskap (Religion and Theology) - Hög, Kand, Mag, Mas

Ryska (Russian) - Hög, Kand, Mag, Mas

Rättsvetenskap (Law) - Hög, Kand, Mag, Mas

Samiska (Sami) - Hög, Kand

Samiska språk (Sami Languages) - Mag, Mas

Samiska studier (Sami Studies) - Mag, Mas

Sexuell och reproduktiv hälsa (Midwifery Science) - Mag, Mas

Skandinavistik (Scandinavian Studies) - Mag, Mas

Socialt arbete (Social Work) - Hög, Kand, Mag, Mas

Sociologi (Sociology) - Hög, Kand, Mag, Mas

Spanska (Spanish) - Hög, Kand, Mag, Mas

Specialpedagogik (Special Education) - Hög, Kand, Mag, Mas

Språkdidaktik (Language Teaching and Learning) - Mag

Statistik (Statistics) - Hög, Kand, Mag, Mas

Statsvetenskap (Political Science) - Hög, Kand, Mag, Mas

Svenska/Nordiska språk (Scandinavian Languages) - Hög, Kand, Mag, Mas

Svenska som andraspråk (Swedish as a Second Language) - Hög, Kand

Tandteknik (Dental Technology) - Hög, Kand, Mag

Teologi (Theology) - Hög, Kand, Mag

Teoretisk filosofi (Theoretical Philosophy) - Hög, Kand

Tyska (German) - Hög, Kand, Mag, Mas

Vetenskaps-, teknik- och miljöstudier (Science, Technology and Environmental Studies) - Mag, Mas

Huvudområden för konstnärliga examina

Arkitektur (Architecture) - Hög, Kand, Mag, Mas

Fri konst (Fine Arts) - Hög, Kand, Mag, Mas

Industridesign (Industrial Design) - Hög, Kand, Mag, Mas

Manusförfattande för film, TV och nya medier (Scriptwriting for Film, Television and new Media) - Hög, Kand, Mag

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som vid behov vidarebefordrar det till någon som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter. 

Senast uppdaterad: 2024-02-21