Hoppa direkt till innehållet
printicon

Specialpedagogprogrammet

Den här sidan vänder sig till dig som är student på programmet.

Specialpedagogprogrammet 90 hp

I cambro hittar du information för den kurs du ska läsa: www.umu.se/student

Klicka vidare till ansvarig institution för information om kursplan, litteratur, kursansvarig lärare och schema. Läs mer om kursernas innehåll i den kursplan som finns för varje kurs. Kursplanerna hittar du i kursplanesök genom att ange kurskoden.

STUDIEPLAN ANTAGNA HT 2018 (preliminärt)
Kurser i programmet:

Termin 1

Introduktion till det specialpedagogiska fältet
Kurskod: 6SP050
Pedagogiska institutionen
Speciallärarens och specialpedagogens yrkesfunktion
Kurskod: 6SP052
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer
Kurskod: 6Sp051
Pedagogiska institutionen

Termin2

Specialpedagogiska kunskapsområden
Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete

Termin3

Metodkurs
Kurs i examensarbete
7,5 hp, innehåll ej klart

STUDIEPLAN ANTAGNA HT17
Termin 1

Det specialpedagogiska fältet 15 hp
Kurskod: 6SP038
Pedagogiska institutionen

Professionella samtal och rådgivning i specialpedagogiska frågor 7,5 hp
Kurskod: 6PE082
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Processer i praktiken inom det specialpedagogiska fältet 7,5 hp
Kurskod: 6SP039
Pedagogiska institutionen

Termin 2

Specialpedagogiska kunskapsområden 7,5 hp

Kurskod: 6SP024
Institutionen för tilllämpad utbildningsvetenskap

Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete 22,5 hp
Kurskod: 6SP040
Pedagogiska institutionen

Termin 3

Examensarbete Specialpedagogprogrammet 30 hp
Kurskod: 6SP041
Pedagogiska institutionen

VFU: Studentweb
VFU: Studentweb

På den här sidan hittar du som är student information om VFU och praktik

Studieplansverktyget
Studieplansverktyget

Studieplansverktyget kan du logga in på för att få information om studiegång och VFU.

Utlandsstudier
Utlandsstudier

Det finns möjligheter till utlandsstudier i kurser, verksamhetsförlagd utbildning och praktik.

Blanketter
Blanketter

Studieuppehåll, avbrott, reseersättningar mm

Examensarbete
Examensarbete

Läs mer om examensarbete och hitta de mallar du ska använda

Rösten ett viktigt verktyg
Rösten ett viktigt verktyg

Lärarutbildningen vid Umeå universitet erbjuder sina studerande en unik chans till röst- och talträning.