"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Studera utomlands - Institutionen för odontologi

Som student vid institutionen för odontologi/Medicinska fakulteten, kan du tillbringa en del av din studietid på utländskt universitet med vilka Medicinska fakulteten har utbytesavtal inom Erasmus+.

Det finns även utbyten inom nätverket Nordplus. Som student har man dessutom möjlighet att på egen hand ordna sina studier utomlands som Free Mover.

 • Nordplus

  Nordplus ger studenter som studerar vid ett universitet eller en högskola i Sverige möjlighet att besöka nordiskt lärosäte för utbytesstudier. Institutionen utlyser utbytesplatserna och väljer vilka studenter som får åka.

  Värduniversitet för internationellt utbyte inom Tandläkarprogrammet inom nätverket Nordplus:

  Fäll ihop
 • Erasmus+

  Erasmus+ ger studenter som studerar vid ett universitet eller en högskola i Sverige möjlighet att under tre till tolv månader studera eller göra sin praktik i ett annat land i Europa.

  Erasmus+ utbytet innebär att det finns ett stipendium att söka, att försäkring erhålls och att mottagande universitet hjälper till med bostad. Institutionen utlyser utbytesplatserna och beslutar vilka studenter som får åka.

  Sista ansökningsdag är 1 mars inför utresa på höstterminen och 1 september inför utresa på vårterminen.

  Tandläkarprogrammets Erasmus+ avtal med tandläkarutbildningar vid följande värduniversitet:

  Tandhygienistprogrammet Vänd er till Katarina Albertsson Wikén.

  Norge, Universitetet i Bergen

  Tandteknikerprogrammet åker man ut på labbpraktik som freemover, vänd er till Dirk Prüss

  Fäll ihop

När kan du åka?

Hur lång tid och när du kan åka på utbytesstudier beror på vilket program du läser:

 • Tandläkarprogrammet: Höstterminen, termin 8, 4 månader
 • Tandhygienistprogrammet: Efter överenskommelse
 • Tandteknikerprogrammet: Efter överenskommelse

Sista datum för intresseanmälan

Sista datum för intresseanmälan inför utresa på hösten är 1 januari och inför utresa våren är datumet 1 september. Intresseanmälan skickas via databasen Solemove. För att hitta Odontologiska institutionens utbytesplatser behöver du ange "Department of Odontology" i fältet "Your home unit". 

Tänk noga igenom vart du vill åka och varför du vill åka just dit – det ökar dina chanser att göra en bra ansökan.

Sista ansökningsdag till värduniversitet är 1 mars inför utresa på hösten och 1 november för utresa på våren.

Internationell kontaktperson

Pamela Hasslöf
Bitr universitetslektor, spec utbildad tandläkare (tjänstledig), universitetslektor, specialistutbildad tandläkare (tjänstledig)
E-post
E-post

 

Senast uppdaterad: 2022-10-27