"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lokal studievägledning

När du har frågor som rör din utbildning på socionomprogrammet kan du vända dig till någon av våra lokala studievägledare.

Vad vi kan hjälpa till med:

  • Information kring Socionomprogrammen
  • Stöd och hjälp med studierelaterade frågor
  • Ansökan om studieuppehåll
  • Meddela studieavbrott
  • Söka tillstånd för parallelläsning
  • Anpassning på grund av funktionshinder
  • Någon att prata med om din studiesituation

 

Information om krav för särskild behörighet för socionomprogrammet vid Umeå universitet

Särskilda behörighetskrav regleras i kursplanerna och anger vad som krävs för att studenten ska få påbörja studier på en bestämd kurs eller termin. För de studenter som börjar på termin 5, 6 och 7 tillämpas särskilda behörighetskrav. De särskilda behörighetskraven regleras i kursplanerna enligt följande:

För att antas till termin 5 (kursen Handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp) krävs att alla ingående kurser på termin 1 och termin 2 samt de första 15 hp på termin 3, är examinerade och registrerade med godkänt resultat, totalt 75 hp. Dessutom krävs pågående studier på termin 4. Här finns mer information om VFU

För att antas till termin 6 (kurserna Vetenskaplig metod och examensarbete i socialt arbete 22,5 hp, Utvärdering-, kunskaps-, och verksamhetsutveckling i socialt arbete 7,5 hp) krävs att alla ingående kurser på termin 1, 2 och 3 är examinerade och registrerade med godkänt resultat.

För att antas till termin 7 (gäller alla valbara programkurser som ges av Institutionen för socialt arbete, krävs att alla ingående kurser på termin 1, 2 och 3 (90 hp) är examinerade och registrerade med godkänt resultat, samt att ytterligare 60 hp från terminerna 4, 5 eller 6 ska vara examinerade och registrerade med godkänt resultat (totalt 150 hp.) Utöver detta krävs pågående studier på termin 6.
 

Den student som inte uppfyller de särskilda behörighetskraven uppmanas att kontakta socionomprogrammets programvägledare för studieplanering.

I de fall särskilda behörighetskrav inte uppnås i tid inför terminerna 5, 6 och 7 blir studentens alternativ att ansöka om studieuppehåll. Studierna återupptas sedan när alla kurser enligt behörighetsreglerna är examinerade, godkända och registrerade.

 Uppmärksamma!
I antagningsbeskedet till termin 5, 6 och 7 står tillägget ”antagen med villkor” på antagning.se. De som vet att man uppfyller de särskilda behörighetskraven kan helt bortse från detta meddelande. Om villkoren för särskild behörighet inte är uppfyllda kan ingen registrering göras på termin 5, 6 och 7.

 

Välj rätt studievägledare:

 

Studie/programvägledare för samtliga distansstudenter och studenter med funktionsnedsättning och för campusprogrammets studenter på terminerna 1, 2, 3, och 4:

Gudrun Hedberg

Socionomstudenter på termin 5-6-7
Fristående kurser på avancerad nivå, magister/masterexamen
Tidigare studenter som vill färdigställa sin utbildning:

Helén Bergström

 

Senast uppdaterad: 2023-03-01