"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bibliotekets tjänster

Som student behöver du söka information, läsa stora mängder akademisk text och skriva självständiga arbeten. Biblioteket stöttar dig under hela sök- och skrivprocessen. Besök vår drop-in, boka en handledningstid eller fördjupa dig på egen hand i våra guider. Kontakta oss om du har frågor eller besök biblioteket!

Upptäck biblioteket

Biblioteket är en resurs för dig under din studietid. Här kan du bland annat låna kurslitteratur, sitta och plugga, boka grupprum och få tillgång till läs- och skrivstöd. Du kan också få råd och tips kring områden som studieteknik, akademiskt skrivande och informationssökning. Öppettider och mer information hittar du på bibliotekets webbplats.

Biblioteket på distans

Du som är distansstudent har också stor nytta av biblioteket.

E-böcker, databaser och vetenskapliga artiklar

Genom ditt Umu-id har du tillgång till alla bibliotekets e-resurser. I bibliotekets söktjänst hittar du exempelvis vetenskapliga artiklar, e-böcker och databaser. I söktjänsten ser du också om din kursbok finns som e-bok.

Läs mer om hur du får åtkomst till e-resurserna:

Åtkomst till bibliotekets e-resurser

Handledning, föreläsningar och stöd på distans

Som distansstudent har du möjlighet att få hjälp med akademiskt skrivande, informationssökning, referenshantering och studieteknik av bibliotekarier och skrivpedagoger. Kom på digitala föreläsningar och workshoppar eller boka en tid för handledning på distans.

Drop-in och föreläsningar för studenter

Om du av någon anledning har svårt att läsa vanliga böcker så har du rätt att få tillgång till obligatorisk kurslitteratur i anpassade format. Biblioteket hjälper dig med både talböcker och anpassade datorprogram.

Läs- och skrivstöd

Fjärrlån via ditt lokala bibliotek

Du som bor utanför Umeå kommun tar hjälp av ditt lokala bibliotek för att beställa böcker på fjärrlån från oss. Då skickar vi böckerna till ditt lokala bibliotek, vilket innebär att du lånar och återlämnar böckerna där. Du behöver inte ett Umu-kort för att fjärrlåna, utan använder ditt lokala bibliotekskort. 

Om du vill låna kurslitteratur är det viktigt att ditt lokala bibliotek skriver i beställningen att du är distansstudent vid Umeå universitet. Tänk också på att kurslitteratur har kort lånetid.

Använd Umu-kortet för att låna på plats i Umeå

Om din kurs har träffar i Umeå så kommer du kanske att vilja besöka biblioteket medan du är här. Du behöver ditt Umu-kort för att kunna låna böcker. Ansök om kortet i god tid innan ditt besök. Du väljer var du vill hämta ut kortet när du ansöker om det.

Här kan du läsa om hur du gör för att skaffa ditt kort:

Umu-kortet

På plats i biblioteket

Låna på biblioteket

Låna, reservera och återlämna böcker. Här finns praktisk information och svar på vanliga frågor.

Grupprum och studieplatser

Boka ett grupprum eller läs mer om bibliotekets studieplatser.

Utskrifter, skanning och datorer

På biblioteket kan du använda datorer, skriva ut, skanna och kopiera.

Handledning och stöd

Drop-in och föreläsningar för studenter

Biblioteket undervisar i akademiskt skrivande, studieteknik, informationssökning och referenshantering.

Läs- och skrivstöd

Genom bibliotekets läs- och skrivstöd får du hjälp med talböcker, resursrum och anpassade datorprogram.

Fördjupning och tips

Senast uppdaterad: 2023-02-15