"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hat, hot och våld

Den här sidan är för dig som blivit utsatt för hat, hot eller våld och vill veta vilket stöd som finns för dig oavsett om du blivit utsatt från en student, anställd, eller någon utanför Umeå universitet.

Misstänkta brott ska anmälas

Om du blivit utsatt för en brottslig handling ska du alltid polisanmäla det så att det kan utredas av rättsväsendet. Det gäller oavsett om den som utsatt dig är en student, en anställd eller någon utomstående.

För att anmäla brott, ring 114 14 eller besök en polisstation.

Skriv ned vad som har hänt

Anteckna tid och plats, vad som hände, vad som sades och hur du upplevde situationen. Dessa anteckningar kan bli viktig dokumentation i en eventuell utredning. Spara även eventuella brev, e-postmeddelanden, sms och andra samtal från den du upplever har behandlat dig illa.

Hat eller hot via e-post eller sociala medier

Om du blir utsatt för hat eller hot via e-post eller sociala medier är det bra att du dokumenterar det. Spara e-postmeddelandet, ta en skärmdump eller dokumentera hotet på något annat sätt. Skriv gärna ned datum och tid när du fick meddelandet.

Prata med någon

Människor reagerar på olika sätt om man blir utsatt för hat, hot och våld. Du kan känna dig otrygg och rädd, du kan bli arg eller ha svårt att minnas vad som har hänt. För många är det viktigt att få prata med någon som man känner sig trygg med. Det finns stöd att få för dig som blivit utsatt.

Berätta för en lärare

Det är viktigt att du pratar med din lärare så fort som möjligt så att du får hjälp med att hantera situationen. Vid behov kommer din lärare att kontakta exempelvis Personalenheten, säkerhetsfunktionen eller andra enheter inom universitet för att få råd och stöd i situationen.

Om det är din lärare som utsätter dig för hat, hot eller våld kan du prata med någon annan på din institution eller program som du har förtroende för. Det kan till exempel vara en kursansvarig, studierektor eller studievägledare. 

Vad händer efter jag berättat om händelsen?

Prefekten på din institution kommer göra en utredning av händelsen. Utredningen kan visa på om det behöver göras några säkerhetshöjande åtgärder för att förebygga liknande händelser.

Om det blir en polisanmälan

Vanligtvis är det den som är utsatt för, eller upptäcker, brott som gör anmälan till polis, eftersom det är den personen som bäst kan svara på frågor från polisen om brottet. Det går bra att det är din lärare som gör anmälan till polis om ni är överens om det.

Anmälan av hot och våld till polisen görs bäst genom att den som anmäler gör detta på polisstationen. Då får utredaren träffa dig som anmäler och kan få en bättre bild över hur du upplevt situationen och vad som har hänt. Kom ihåg att du har rätt att ställa frågor kring din anmälan till utredaren. Det kan vara en hjälp för dig om du känner dig orolig.

När polisanmälan är upprättad skickar polisen en kopia på din anmälan till registraturen vid Umeå universitet som i sin tur vidarebefordrar kopian till säkerhetsfunktionen. Om det framgår av polisanmälan vilken institution, enhet eller motsvarighet som anmälan berör kontaktar säkerhetsfunktionen ansvarig chef för kännedom.

Om det blir rättegång

Det är bra om du och din lärare pratar om vilket stöd du vill ha både inför, under och efter en eventuell rättegång. Exempelvis kan du ha din lärare, en kompis eller familjemedlem med dig som stöd under rättegången.

Brottsoffermyndigheten har mer information om hur en rättegång går till och vilket stöd som finns för dig.

För dig som blivit utsatt för brott (Polismyndigheten)

Organisationer som du kan vända dig till (Polismyndigheten)

Stöd som finns

 • Studenthälsan
 • Feelgood - konflikthantering i studentgrupper
  Ring 090–176360
 • Umeå Socialtjänst, vid frågor som rör våld, utsatthet, missbruk, bostad, ekonomi eller oro för barn.
  Mottagningsenheten 090-16 10 02
 • Ungdomshälsan, UMO - för dig som är under 23 år
 • Primärvård 1177, första bedömning av ohälsa och utsatthet
  Kontakta din närmaste vårdcentral
 • Psykiatrisk Akut och bedömningsmottagning Umeå, om personen är till fara för sig själv eller annan
  Ring 090-785 65 00. Bemannad dygnet runt. 
 • Kyrkan på campus, samtalsstöd för alla vid Umeå universitet, oavsett livsåskådning eller religiös tillhörighet. 
  Naturvetarhuset 
Senast uppdaterad: 2022-03-07