"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sexuell hälsa

Sexualitet och lust är centrala delar i de flesta människors liv oavsett kön eller ålder, om vi lever singel eller i en relation. Sexualitet som är fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld är hälsosam. Det är bara du som bestämmer om, när, hur och vilka du vill ha sex med.

Sexuell hälsa är en viktig förutsättning för människors hälsa och välbefinnande. Sex ska kännas bra och tryggt och ingen ska behöva utsättas för något som den inte samtyckt till. Sex ska vara frivilligt. Om du vill veta mer om vad samtycke vid sex är kan du titta på filmen "Te och samtycke". Filmen är gjord av FATTA som är en idell medlemsförening - för samtycke och mot sexuellt våld. Filmen är cirka 3 minuter. 

Studenthälsans råd, stöd och gratis testning för sexuellt överförbara infektioner

Studenthälsan jobbar förebyggande för att minska spridningen av sexuellt överförbara infektioner (STI) och oönskade graviditeter. Vi har  tystnadsplikt och våra tjänster är gratis för studenter. Du som är student, oavsett kön och sexuell identitet, är välkommen att vända dig till Studenthälsan. Vi är en HBTQI certiferad verksamhet. Hos oss kan du få:

  • gratis testning av gonorré, klamydia och hiv. Kom på drop-in till sjuksköterska för att testa dig. 
  • gratis kondomer.
  • samtal i frågor om relationer, sex och samlevnad.
  • samtal i frågor kring könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.

Har du sex som du inte mår bra av? Har du ont i samband med sex? Använder du sex för att döva ångest? Har du sex mot ersättning? Du är välkommen att kontakta oss på Studenthälsan för stöd och råd. Om vi inte kan hjälpa dig kan vi hänvisa dig vidare till rätt instans.

Om du upplever du att du tappat kontrollen över din sexualitet, känner oro för dina tankar och handlingar eller är rädd att göra dig själv eller andra illa kan du kontakta Preventell som är en hjälplinje vid oönskad sexualitet. 

Frågor eller problem kring sexuell hälsa

Frågor eller problem kring sexuell hälsa kan bland annat handla om när sex inte funkar som du vill, könssjukdomar, oro eller funderingar över könsidentitet eller sexuell läggning, relationer, risktagande eller riskbeteende vid sexuella kontakter.

Könssjukdomar, testning och preventivmedel

Könssjukdomar, eller sexuellt överförbara infektioner (STI) som det ofta kallas är infektioner som överförs via könsorganen, svalget och ändtarmen. Vissa sjukdomar, som hiv och syfilis, överförs även via blodet. De vanligaste sätten att överföra en könssjukdom är om du har vaginalt eller analt samlag utan kondom eller femidom. Vissa könssjukdomar kan även överföras om könen gnids mot varandra eller vid munsex. De flesta könssjukdomar ger inga symtom alls. Mer information hittar du på webbplatsen för 1177.

Testa dig du har haft oskyddat sex med en ny eller tillfällig partner är det enda sättet att veta säkert att du inte har fått en sexuellt överförbar infektion att testa dig. Du kan överföra sjukdomar utan att veta om det. Vissa könssjukdomar ingår i smittskyddslagen och du måste testa dig om du misstänker att du har någon av dem. Att testa sig är gratis.

Hos Studenthälsan (drop-in till sjuksköterska) kan du få både testa dig för sexuellt överförbara infektioner och få gratis kondomer. Studenthälsan har sekretess enligt hälso- och sjukvårdslagen. Vi föreskriver inga preventivmedel. För att du ska få hjälp med att hitta rätt preventivmedel kan du kontakta en barnmorskemottagning, vårdcentral, gynekologisk mottagning eller ungdomsmottagning. Mer information finns att läsa på 1177.

Sex mot ersättning - att sälja sex eller köpa sex

Att sälja sex innebär att den som säljer får någon form av ersättning för att göra något sexuellt. Det är inte olagligt. Att köpa sex mot ersättning är däremot olagligt enligt svensk lag. Det gäller alla typer av sex och oavsett om betalningen är pengar, saker eller aktiviteter.

Du som har, oavsett kön och sexuell identitet, erfarenhet av sex mot ersättning eller att skada dig med sex kan kostnadsfritt vända dig till Mikamottagningen i Umeå för stöd och samtal. Mikamottagningen har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Även du som har erfarenhet av sugardejting, sålt filmer eller bilder kan kontakta Mikamottagningen.

Om du har köpt sex och mår dåligt över det samt om vill sluta köpa sex kan du vända dig till KAST-mottagningen i Umeå. KAST står för ”Köpare av sexuella tjänster” och är en verksamhet som ger stöd till dig som vill sluta köpa sex. KAST har sekretess och erbjuder rådgivning och individuella samtal. Kontakten är kostnadsfri och du kan vara anonym.

Om du upplever att du har ett problematiskt sexuellt beteende, fastnat i porrsurfande eller så kallat sexmissbruk kan vända dig till KAST-mottagningen. Alla oavsett kön eller sexuell identitet är välkommen.

Våld i nära relation, sexuellt våld och sexuella trakasserier

Våld i nära relation kan exempelvis vara fysiskt våld, psykisk våld eller sexuellt våld som våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar. Ingen har rätt att ha sex med dig om du inte vill. Om någon har genomfört sexuella handlingar mot din vilja är det ett brott, och om du har varit med om det har du rätt att få stöd och hjälp för att bearbeta det som hänt. Det är aldrig ditt fel. Alla, oavsett könstillhörighet, kan bli utsatta för sexuellt våld. Även om övergreppet hände för en lång tid sedan kan du behöva- och har du rätt till stöd. Även ovälkomna sexuella kommentarer eller skämt som är kränkande är oacceptabelt, och det är alltid den som utsätts som avgör var gränsen går för vad som är okej eller inte.

Om du är utsatt för våld i nära relation, prostitution kan du kontakta mottagningen för våldsutsatta, kvinnofrid för stöd och hjälp. Du kan ringa  020-410 420 (som inte syns på telefonräkningen) eller mejla kvinnofrid@umea.se, så kontaktar de dig så snart de har möjlighet. Du har rätt att vara anonym.

Vid Umeå universitet råder det nolltolerans mot trakasserier och kränkningar. Om något inträffar när du studerar som gör att du känner dig otrygg, utsatt eller kränkt är det viktigt att du får den hjälp du behöver. Du kan läsa mer på universitetets webbsidor om Kränkning, trakasserier eller sexuella trakasserier. Du kan också kontakta Studenthälsan för stöd och råd.

Könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning

Hbtqi-personer är ett samlingsbegrepp som för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiterer och intersexpersoner. Som student vid universitet ska du känna dig trygg och välkommen oavsett vem du är. En god studiemiljö fri från diskriminering är en viktig förutsättning för att du ska trivas och kunna förverkliga din potential för att få goda studieresultat.

Studenthälsan är en HBTQI-cerfifierad verksamhet och du är välkommen att kontakta oss för stöd eller rådgivning.

Förutom Studenthälsan finns det organisationer som jobbar med HBTQI-frågor, till exempel RFSL, RFSL i Umeå, Sveriges förenade HBTQIA + studenter (SFQ). Genom dem kan du exempelvis få kontakt med andra HBTQI-personer, vara med på aktiviteter eller få stöd i juridiska frågor.

Tips på mer information

Studenthälsa.se nationell Studenthälsoportal

Folkhälsomyndigheten om sexuell hälsa

"Nästan allt om sex i Sverige" är en filmserie som handlar om sex, kroppen och rättigheter i Sverige. Filmerna är framtaget av Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland. Serien består av sex avsnitt med olika teman.

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik som vill bidra till en värld där alla människor är fria att bestämma över, och njuta av, sin kropp och sin sexualitet.

Senast uppdaterad: 2024-04-05