"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ansökan om stöd – steg för steg

Här finns en guide för hur du ansöker om riktat stöd. Det gäller dig som har en varaktig funktionsnedsättning.

1. Innan du ansöker  

Vad krävs för att beviljas och rekommenderas stöd? 

  • Att du är antagen och har tackat ja till utbildning vid Umeå universitet
  • Att du ha en varaktig funktionsnedsättning
  • Att du har intyg som styrker din funktionsnedsättning (se mer om intyg under Ansök om stöd längre ner på sidan) 

När kan du ansöka?

Det finns ingen sista ansökningsdag eller särskilda ansökningsperioder, men ju tidigare du skickar in din ansökan desto tidigare i utbildningen kan du få stöd.

Vi rekommenderar att du ansöker när du antagits och tackat ja till utbildningen, eller så snart som möjligt om du redan påbörjat studierna.

Observera: Om du har en grav synnedsättning, behöver tolk eller att lokalerna anpassas bör du ansöka redan i samband med att du söker utbildningen. Du behöver då inte vänta på antagningsbeskedet.

Om du inte har giltigt intyg

Gå vidare så här om du...

Inte gjort en utredning:
Vänd dig till din hälsocentral eller 1177 för att få mer information om hur du ska gå tillväga. 

Har en tillfällig skada eller sjukdom:
Vänd dig till din institution och fråga om du kan få anpassningar utifrån dina behov.

Alla stöd kräver inte ansökan

Det gäller exempelvis:

Tillgång till inläst kurslitteratur
Kontakta läs- och skrivstöd på universitetsbiblioteket.

Undertextad inspelad föreläsning
Kontakta utbildningen i god tid innan. Använd kontaktformuläret eller meddela kontaktpersonen som anges på utbildningens webbsida.

2. Ansök om stöd

När du gör din ansökan - kom ihåg att: 

  • bifoga intyg som styrker din funktionsnedsättning (läs mer om kriterier för intyg nedan)
  • beskriva din funktionsnedsättning och hur du tror att den kommer att påverka dina studier 

Om du behöver hjälp med din ansökan - kontakta Infocenter

Kriterier för intyget 

Ska vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller dyslexiutredare. Vi godtar även utdrag ur journal från 1177 där diagnos eller funktionsnedsättning framgår.

I intyget ska det stå:

* ditt namn och personnummer
* datum för intygets utfärdande
* bedömning av den som utfärdat intyget
* intygsgivarens namn, befattning och kontaktuppgifter i tjänsten

Tänk på att intyg och andra känsliga uppgifter ska skickas till oss via Nais, som har en säker inloggning. 

Notera:
För att bedöma varaktigheten i funktionsnedsättningen kan det i vissa fall krävas att det framgår hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå och hur länge du haft funktionsnedsättningen eller sjukvårdskontakt. 

I vissa fall kan det också krävas att en beskrivning av din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig framgår av intyget.

Intygsgivaren är välkommen att kontakta oss om hen är osäker på vad som ska framgå i intyget.

3. Granskning av ansökan och kartläggning av ditt stödbehov

Granskning

Samordnare vid Riktat studentstöd granskar och beslutar om du kan beviljas och rekommenderas riktat stöd eller inte. Förväntad handläggningstid är normalt inom 60 dagar men kan variera under året beroende på hur många ansökningar som kommit in.

Du blir kontaktad av en samordnare om du beviljas stöd. Du erbjuds då att boka ett samtal om ditt stödbehov.

Om din ansökan är bristfällig på något sätt får du en begäran om att komplettera den. Om du inte uppfyller kriterierna för riktat pedagogiskt stöd får du meddelande om avslag.

Stöd utifrån dina behov 
Du har möjlighet att boka ett samtal för att kunna anpassa stöden så nära dina behov som möjligt. Du och samordnaren pratar då om ditt behov av stöd i olika studiesituationer. 

Om du väljer att inte boka samtal baseras ditt besked på det som framkommer i din ansökan och på de stöd Umeå universitet kan erbjuda. Därför är det bra om du - i din ansökan - tydligt beskriver hur du tror att din funktionsnedsättning kommer påverka din studiesituation

Om du behöver göra ändringar i beskedet 

Kontakta din samordnare om du märker att stödet inte fungerar eller är tillräckligt.

4. Ta del av beskedet och stöden 

Din samordnare meddelar dig när beskedet om beslut om stöd och rekommendationer om anpassningar är klart.  

Du går vidare genom att:

Kontrollera skräpposten

Flytta mejlet till inboxen om det hamnat i skräpposten, eftersom många e-posttjänster tömmer skräppostmappen automatiskt efter en tid.

Lägg till domänen (umu.se) som betrodd avsändare om det är möjligt i ditt e-postprogram. Det kan minska risken för att mejl från Umeå universitet hamnar i skräpposten. 

Senast uppdaterad: 2024-05-28