"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Så här ansöker du om stöd

Du kan få stöd om du har en funktionsnedsättning, som exempelvis dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Läs mer här om hur du ansöker om stöd.

Bra att veta innan du ansöker om stöd

Om du har en grav synnedsättning, behöver tolk, transkribering eller att lokalerna anpassas ska du skicka in ansökan om stöd redan i samband med att du ansöker till utbildning. Annars räcker det att du ansöker om stöd när du har antagits och tackat ja till utbildningen.

Du behöver inte ansöka om stöd för funktionsnedsättning för att få tillgång till inläst kurslitteratur. Kontakta läs- och skrivstöd på universitetsbiblioteket direkt.

För att få de här stöden ska du ha en varaktig funktionsnedsättning. Om du har en tillfällig skada eller sjukdom kan du vända dig till din institution och fråga om du kan få stöd utifrån dina behov.

Kontakta Infocenter om du behöver hjälp med att fylla i ansökan.

Här ansöker du om stöd

När du antagits och tackat ja till din utbildning ansöker du om stöd i Nais. I ansökan beskriver du din funktionsnedsättning och hur du tror att den kommer att påverka dina studier.

Ansök via Nais här

Du behöver även skicka med intyg som styrker din funktionsnedsättning. Läs mer om intyg längre ner på sidan.

Intyg som styrker din funktionsnedsättning

Du ska skicka med intyg som styrker din funktionsnedsättning när du ansöker. Intyget ska vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller giltig dyslexiutredare. I intyget ska det stå:

  • hur länge du haft funktionsnedsättningen eller sjukvårdskontakt för dina besvär,
  • datum för utredningen eller sjukvårdskontakten,
  • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå, och
  • beskrivning av din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.

Intygsgivaren är välkommen att kontakta oss om hen är osäker på vad som ska framgå i intyget.

Har du inte gjort någon utredning kan du vända dig till din hälsocentral eller 1177 för att få mer information om hur du ska gå tillväga.

Tänk på att intyg och/eller andra känsliga uppgifter ska skickas till oss via Nais, som har en säker inloggning.

När ansökan är inskickad

När din ansökan och nödvändiga intyg har kommit in beslutar samordnaren om du har rätt att få stöd för funktionsnedsättning eller inte. Förväntad handläggningstid är 6-8 veckor. Om du beviljas stöd kontaktar samordnaren dig för kartläggning av ditt stödbehov.

Efter kartläggningen skriver samordnaren ett beslut med rekommendationer om stöd.

Kontrollera skräpposten

När du väntar på mejl från din samordnare eller annan personal på Umeå universitet, kontrollera även i din skräppost (spam) ifall mejlet hamnat där. Om mejlet hamnat där så ska du flytta det till inboxen, eftersom många e-posttjänster tömmer skräppostmappen automatiskt efter någon tid.

Lägg till domänen (umu.se) som betrodd avsändare om det är möjligt i ditt e-postprogram. Det kan minska risken för att mejl från Umeå universitet hamnar i skräpposten.

 

Senast uppdaterad: 2023-03-03