Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättning

Du som läser inom ett program vänder dig först till din kontaktperson för programmet. Då får du också veta vilka personer du ska vända dig till när det gäller kurser inom programmet.

Läser du fristående kurs så vänder du dig till kontaktpersonen på den institution som ansvarar för kursen. Vilken institution som ansvarar för en viss kurs framgår i kursplanen.

Här kan du söka fram kursplaner

Kontaktpersoner

Här hittar du kontaktpersoner för program på grundnivå, program på avancerad nivå och för institutioner.

Program på grundnivå

Gå direkt till program på grundnivå som börjar med bokstaven:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

Apotekarprogrammet - Sanna Bränström

Arbetsterapeutprogrammet - Maria Sperens

Arkeologiprogrammet - Elisabeth Raddock

Arkitektprogrammet - Jenny Nilsson

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer - Karin Fahlquist 

Biblioteks- och informationsvetenskap - Helen Andersson

Biologi och geovetenskap - Maria Karlsson

Biomedicinprogrammet - Viktoria Vedin

Biomedicinsk analytikerprogrammet - Karin Emanuelsson

Branschutbildningen för museer och kulturarv - ingen angiven

Civilekonomprogrammet - Monika Larsson

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik - Rickard Lindberg 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management - Carina Åström

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning - Andre Gyllenram

Civilingenjörsprogrammet i bioteknik - Viktoria Vedin

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik - Catharina Åhgren

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi - Sandra Bern

Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design - Lena Palmquist

Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap - Marie Nordström

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik - Sandra Straumdal

Civilingenjörsprogrammet öppen ingång - Sandra Straumdal

Datavetenskap (kandidatprogrammet) - Lennart Steinvall

Dietistprogrammet - Josefin Brodin

Digital medieproduktion - Karin Fahlquist 

Filosofi och samhällsanalys - Elisabeth Raddock

Fri konst - Fanni Nylén

Fysioterapeutprogrammet - Carin From 

Förskollärarprogrammet - Elin Klint

Gastronomiprogrammet - Josefin Brodin

Grundskollärarprogrammet fritidshem - Ingela Jonasson

Grundskollärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3 - Ingela Jonasson

Grundskollärarprogrammet grundskolans åk 4-6 - Ingela Jonasson

Humanistiskt samhällsprogram - Elisabeth Raddock

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik - Catharina Åhgren

Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/medicinsk teknik - Catharina Åhgren

Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik - Catharina Åhgren

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Catharina Åhgren

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik - Catharina Åhgren

Idrottsfysiologprogrammet - Lisbeth Wikström Frisén

Idrottsvetenskapliga programmet - Camilla Jonsson

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling - Camilla Jonsson

Industridesign - Birgitta Sundberg 

Internationell kris- och konflikthantering - Anna Levander 

Journalistprogrammet - Susanne Holst

Juristprogrammet - Stefan Lidberg

Kognitionsvetenskap - Anders Lindmark

Kostvetarprogrammet - Josefin Brodin

Kulturanalys och strategisk planering - Susanne Holst

Kulturanalysprogrammet - Susanne Holst

Kulturentreprenörskap - Susanne Holst

Life Science - Maria Jansson

Litteraturvetenskap och kreativt skrivande - Susanne Holst

Logopedprogrammet - Veronica Lindberg

Läkarprogrammet - Olov Olsson

Manusutbildning för film, TV och nya medier - Susanne Holst

Medie- och kommunikationsvetenskap - Susanne Holst

Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation - Susanne Holst

Miljö- och hälsoskydd - Maria Karlsson

Museer och kulturarv - Susanne Holst

Nät- och kommunikationsteknik - Catharina Åhgren

Oral hälsa för tandhygienister (påbyggnadsår) - ingen angiven 

Personalvetarprogrammet - Jenny Dufweke

Politices kandidatprogrammet - Anna Levander  

Processoperatör - Sanna Bränström

Psykologprogrammet - Jenny Feltenmark

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott - Jenny Feltenmark

Receptarieprogrammet - Sanna Bränström

Röntgensjuksköterskeprogrammet - Helen Forsgren

Samhällsplanerarprogrammet - Håkan Appelblad

Samhällsvetarprogrammet - Hans Jörgensen

Sjuksköterskeprogrammet - Helen Forsgren

Sociologiprogrammet - Erika Antill

Socionomprogrammet - Gudrun Hedberg

Språk - Gisela Taube-Lyxzen

Språkkonsultprogrammet - Gisela Taube-Lyxzen

Statistik och data science - Jessica Fahlén

Statistikerprogrammet - Jessica Fahlén

Strategisk kommunikation - Susanne Holst

Studie-och yrkesvägledarprogrammet - Magdalena Hagelin

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation - Karin Fahlquist 

Tandhygienistprogrammet - Daniel Kostic

Tandläkarprogrammet - Dirk Prüss

Tandteknikerprogrammet - Dirk Prüss

Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Cecilia Rydberg

Teologprogrammet - Elisabeth Raddock

Tränarprogrammet - Lisbeth Wikström Frisén 

Turismprogrammet, inriktning destinationsutveckling och turismplanering och inriktning turism och hotell - Håkan Appelblad

Vårdadministrativa programmet - Hans Jörgensen

Yrkeslärarprogrammet - Magdalena Hagelin

Ämneslärarprogrammet - gymnasiet - Magdalena Hagelin och Elin Klint

Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Magdalena Hagelin och Elin Klint

Program på avancerad nivå

Gå direkt till program på avancerad nivå som börjar med bokstaven:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

Affärsutveckling och internationalisering - Martina Sundqvist 

Arbetsrätt - Stefan Lidberg

Arbetsliv och hälsa - Ulrika Harju 

Arbetsterapi (både magisterprogram och masterprogram) - Ulla Nygren

Arkitektur och stadsbyggnadJenny Nilsson

Artificiell intelligens - Lennart Steinvall 

Avancerad produktdesign - Birgitta Sundberg

Barnmorskeprogrammet - Helen Forsgren

Befolkningsstudier - ingen angiven

Beräkningsteknik - Eddie Wadbro och Jennie Ohlsson

Biblioteks- och informationsvetenskap - Helen Andersson

Biomedicin - Viktoria Vedin

Datavetenskap - Lennart Steinvall 

Digital fabrikation och innovation - ingen angiven

Ekologi - Maria Karlsson

Farmaci - Sanna Bränström

Finansiering - Monika Larsson

Folkhälsovetenskap (både magisterprogram och masterprogram) - Eva Selin

Folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi - Eva Selin

Fri konst - Fanni Nylén

Fysik - Sandra Straumdal

Fysioterapi - Martin Björklund

Genusvetenskap - Veronika Lodwika

Geovetenskap - Maria Karlsson

Historiska studier - Elisabeth Raddock

IdrottsmedicinApostolos Theos

Industridesign - Birgitta Sundberg 

Interaktionsdesign - Christoffel Kuenen

Interaktiv medicinsk biologi - Nadia Ferry Yassin

IT Management - Karin Fahlquist 

Kemi - Maria Jansson

Kognitionsvetenskap - Anders Lindmark

Kompletterande pedagogisk utbildning (för gymnasieskolan, årskurs 7-9, för forskarutbildade) - Magdalena Hagelin

Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning - ingen angiven

Krishantering och fredsbyggande - Anna Levander

Kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) - Håkan Appelblad

Kultur- och medievetenskap - Susanne Holst

Ledarskap och organisation - Erika Antill

Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter - ingen angiven

Management - Martina Sundqvist 

Mark- och miljörätt - Stefan Lidberg

Marknadsföring - Monika Larsson

Matematik - Sandra Bern

Matematisk statistik - Sandra Bern

Miljövetenskap - Maria Karlsson

Miljöarkeologi - Elisabeth Raddock

Molekylärbiologi - Viktoria Vedin

Människa-datorinteraktion och användarupplevelse - Karin Fahlquist 

Nationalekonomi - Tomas Raattamaa

Omvårdnad (både magisterprogram och masterprogram) - Helen Forsgren

Pedagogik - Jenny Dufweke

Polisiärt arbete - Sabinha Önnerlöv

Produktionsdesign - Thomas Degn

Psykoterapeutprogrammet - ingen angiven

Redovisning - Monika Larsson

Robotik och reglerteknik - Catharina Åhgren

Rätt och samhälle - ingen angiven

Rätt, genus och samhälle - Veronika Lodwika

Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier - Gisela Taube-Lyxzen

Socialt arbete - Helen Bergström

Spatial Planning and Development - Håkan Appelblad

Specialistsjuksköterskeprogrammen - Helen Forsgren

Speciallärarprogrammet - Elin Klint

Specialpedagogprogrammet - Elin Klint

Statsvetenskap - Anna Levander 

Statistik och data science - Jessica Fahlén

Teologprogrammet - Elisabeth Raddock

Tourism - Håkan Appelblad

Transportdesign - Demian Horst

Växt- och skogsbioteknik - Laszlo Bako

Institutioner (för kurser)

Gå direkt till institutioner vars namn börjar med bokstaven:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

Arkitekthögskolan - Jenny Nilsson

Datavetenskap

Designhögskolan - Birgitta Sundberg

Ekologi, miljö och geovetenskap - Maria Karlsson

Ekonomisk historia - Hans Jörgensen

Estetiska ämnen i lärarutbildningen - Nina Mattsson 

Farmakologi och klinisk neurovetenskap - ingen angiven

Folkhälsa och klinisk medicin - Emma Lindström

Fysik - Sandra Straumdal

Fysiologisk botanik - ingen angiven

Geografi - Håkan Appelblad

Handelshögskolan

Idé- och samhällsstudier (arkeologi, filosofi och vetenskapsteori, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi) - Elisabeth Raddock

Informatik - Karin Fahlquist 

Integrativ medicinsk biologi - Ingen angiven

Juridiska institutionen - Stefan Lidberg

Kemiska institutionen - Maria Jansson

Kirurgisk och perioperativ vetenskap - Marie Eriksson

Klinisk mikrobiologi - Karin Emanuelsson

Klinisk vetenskap

Konsthögskolan - Fanni Nylén

Kost- och måltidsvetenskap - Josefin Brodin

Kultur- och medievetenskaper (etnologi, journalistik, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, kulturentreprenör, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi) - Susanne Holst

Matematik och matematisk statistik - Sandra Bern

Medicinsk biovetenskap - Nina Ohlson

Medicinsk kemi och biofysik - Anna Sjöström

Molekylärbiologi - Lina Helgesson

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik - Lotta Vingsle

Odontologi - Dirk Prüss

Omvårdnad - Helen Forsgren och Ann-Catrin Johansson

Pedagogiska institutionen

Polisutbildning - Sabinha Önnerlöv

Psykologi - Jenny Feltenmark

Samhällsmedicin och rehabilitering - Maria Boström 

Socialt arbete - Gudrun Hedberg

Sociologiska institutionen - Erika Antill

Språkstudier - Gisela Taube-Lyxzen

Statsvetenskapliga institutionen - Anna Levander 

Strålningsvetenskaper - Jonna Wilen

Tillämpad fysik och elektronik - Catharina Åhgren

Tillämpad utbildningsvetenskap

Umeå centrum för genusstudier (UCGS) - Veronika Lodwika