"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättningar

Du som läser inom ett program vänder dig först till din kontaktperson för programmet. Då får du också veta vilka personer du ska vända dig till när det gäller kurser inom programmet.

Läser du fristående kurs så vänder du dig till kontaktpersonen på den institution som ansvarar för kursen. Vilken institution som ansvarar för en viss kurs framgår i kursplanen.

Här kan du söka fram kursplaner

Kontaktpersoner

Här hittar du kontaktpersoner för program på grundnivå, program på avancerad nivå och för institutioner.

Program på grundnivå

Gå direkt till program på grundnivå som börjar med bokstaven:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

Apotekarprogrammet - Johanna Nilsson

Arbetsterapeutprogrammet - Maria Larsson

Arkeologiprogrammet - Margherita Helgesson

Arkitektprogrammet - Anna Levander

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer - Karin Fahlquist 

Biblioteks- och informationsvetenskap - Helen Andersson

Biologi och geovetenskap - Maria Svensson 

Biomedicinprogrammet - Yngve Östberg

Biomedicinsk analytikerprogrammet - Sarita Nordström

Branschutbildningen för museer och kulturarv - ingen angiven

Civilekonomprogrammet - Monika Larsson

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik - Rickard Lindberg

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management - Anders Lindmark

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning - Sandra Rådahl

Civilingenjörsprogrammet i bioteknik - Viktoria Vedin

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik - Catharina Åhgren

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi - Sandra Bern

Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design - Lena Palmquist

Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap - Marie Nordström

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik - Carolina Näslund

Civilingenjörsprogrammet öppen ingång - Sandra Bern

Datavetenskap (kandidatprogrammet) - Lennart Steinvall

Dietistprogrammet - Josefin Brodin

Digital medieproduktion - Karin Fahlquist 

Filosofi och samhällsanalys - Ida Anderalm 

Fri konst - Maria Granberg

Fysioterapeutprogrammet - Carin From 

Förskollärarprogrammet - Magdalena Hagelin

Gastronomiprogrammet - Josefin Brodin

Grundskollärarprogrammet fritidshem - Ingela Jonasson

Grundskollärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3 - Ingela Jonasson

Grundskollärarprogrammet grundskolans åk 4-6 - Ingela Jonasson

Humanistiskt samhällsprogram - Margherita Helgesson 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik - Catharina Åhgren

Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/medicinsk teknik - Catharina Åhgren

Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik - Catharina Åhgren

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Catharina Åhgren

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik - Catharina Åhgren

Idrottsfysiologprogrammet - Kajsa Gilenstam 

Idrottsvetenskapliga programmet - Camilla Jonsson

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling - Camilla Jonsson

Industridesign - Birgitta Sundberg 

Internationella ekonomprogrammet - Sandra Rådahl 

Internationell kris- och konflikthantering - Malin Nygren 

Journalistprogrammet - Susanne Holst

Juristprogrammet - Sandra Johansson 

Kognitionsvetenskap - Johannes Braf 

Kostvetarprogrammet - Josefin Brodin

Kulturanalys och strategisk planering - Susanne Holst

Kulturanalysprogrammet - Susanne Holst

Kulturentreprenörskap - Susanne Holst

Life Science - Johanna Nilsson

Litteraturvetenskap och kreativt skrivande - Susanne Holst

Logopedprogrammet - Caroline Gällstedt

Läkarprogrammet - Olov Olsson

Manusutbildning för film, TV och nya medier - Susanne Holst

Matematik - Sandra Bern

Medie- och kommunikationsvetenskap - Susanne Holst

Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation - Susanne Holst

Miljö- och hälsoskydd - Maria Svensson 

Museer och kulturarv - Susanne Holst

Oral hälsa för tandhygienister (påbyggnadsår) - ingen angiven 

Personalvetarprogrammet - Jenny Dufweke

Politices kandidatprogrammet - Malin Nygren  

Polisprogrammet - Emma Gustafsson

Processoperatör - Johanna Nilsson

Psykologprogrammet - Annelie Fredriksson

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott - Annelie Fredriksson

Receptarieprogrammet - Johanna Nilsson

Röntgensjuksköterskeprogrammet - Helen Forsgren, Hanna Fransson och Rickard Wigren 

Samhällsplanerarprogrammet - Håkan Appelblad

Samhällsvetarprogrammet - Hans Jörgensen

Sjuksköterskeprogrammet - Helen Forsgren, Hanna Fransson och Rickard Wigren 

Sociologiprogrammet - Erika Antill

Socionomprogrammet - Gudrun Hedberg

Språk - Gisela Taube-Lyxzen

Språkkonsultprogrammet - Gisela Taube-Lyxzen

Statistik och data science - Jessica Fahlén

Statistikerprogrammet - Jessica Fahlén

Strategisk kommunikation - Susanne Holst

Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Magdalena Hagelin

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation - Karin Fahlquist 

Tandhygienistprogrammet - Daniel Kostic

Tandläkarprogrammet - Karin Lidvall 

Tandteknikerprogrammet - Karin Lidvall 

Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Cecilia Rydberg

Teologprogrammet - Elin Forsberg 

Tränarprogrammet - Johannes Braf 

Turismprogrammet, inriktning destinationsutveckling och turismplanering och inriktning turism och hotell - Håkan Appelblad

Vidareutbildning av lärare (VAL)

Vårdadministrativa programmet - Jonatan Svanlund 

Yrkeslärarprogrammet - Emma Lind

Ämneslärarprogrammet - gymnasiet - Emma Lind 

Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Emma Lind

Program på avancerad nivå

Gå direkt till program på avancerad nivå som börjar med bokstaven:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

Affärsutveckling och internationalisering - Martina Sundqvist 

Arbetsrätt - Sandra Johansson

Arbetsliv och hälsa - Ulrika Harju 

Arbetsterapi (både magisterprogram och masterprogram) - Ulla Nygren

Arkitektur och stadsbyggnad - Anna Levander

Artificiell intelligens - Lennart Steinvall 

Avancerad produktdesign - Birgitta Sundberg

Barnmorskeprogrammet - Helen Forsgren, Hanna Fransson och Rickard Wigren

Befolkningsstudier - ingen angiven

Biblioteks- och informationsvetenskap - Helen Andersson

Biomedicin - Yngve Östberg

Datavetenskap - Lennart Steinvall 

Digital fabrikation och innovation - ingen angiven

Ekologi - Maria Svensson 

Farmaci - Johanna Nilsson

Finansiering - Monika Larsson

Folkhälsovetenskap (både magisterprogram och masterprogram) - Eva Selin

Folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi - Eva Selin

Fri konst - Maria Granberg

Fysik - Carolina Näslund

Fysioterapi - Carin From

Genusvetenskap - Veronika Lodwika

Geovetenskap - Maria Svensson

IdrottsmedicinApostolos Theos

Interaktionsdesign - Christoffel Kuenen

Interaktiv medicinsk biologi - Nadia Ferry Yassin

IT Management - Karin Fahlquist 

Kemi - Johanna Nilsson

Kognitionsvetenskap - Johannes Braf

Kompletterande pedagogisk utbildning (för gymnasieskolan, årskurs 7-9, för forskarutbildade) - Magdalena Hagelin

Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning - ingen angiven

Konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter - Sandra Johansson

Krishantering och fredsbyggande - Malin Nygren

Kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) - Håkan Appelblad

Kultur- och medievetenskap - Susanne Holst

Landskapsarkeologi/Miljöarkeologi - Margherita Helgesson

Ledarskap och organisation - Erika Antill

Management - Martina Sundqvist 

Mark- och miljörätt - Stefan Lidberg

Marknadsföring - Monika Larsson

Matematik - Sandra Bern

Matematisk statistik - Sandra Bern

Miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling - Maria Svensson 

Molekylärbiologi - Yngve Östberg

Människa-datorinteraktion och användarupplevelse - Karin Fahlquist 

Nationalekonomi - Tomas Raattamaa

Omvårdnad (både magisterprogram och masterprogram) - Helen Forsgren, Hanna Fransson och Rickard Wigren

Pedagogik - Jenny Dufweke

Polisiärt arbete - Sabinha Önnerlöv

Psykologi med inriktning mot hälsopsykologi - Johannes Braf

Psykoterapeutprogrammet - Annelie Fredriksson

Redovisning - Monika Larsson

Robotik och reglerteknik - Catharina Åhgren

Rätt och samhälle - ingen angiven

Rätt, genus och samhälle - Veronika Lodwika

Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier - Gisela Taube-Lyxzen

Socialt arbete - Helen Bergström

Spatial Planning and Development - Håkan Appelblad

Specialistsjuksköterskeprogrammen - Helen Forsgren, Hanna Fransson och Rickard Wigren

Speciallärarprogrammet - Magdalena Hagelin

Specialpedagogprogrammet - Magdalena Hagelin

Statsvetenskap - Malin Nygren

Statistik och data science - Jessica Fahlén

Tourism - Håkan Appelblad

Transportdesign - Demian Horst

Växt- och skogsbioteknik - Hanna Öhman

Institutioner (för kurser)

Gå direkt till institutioner vars namn börjar med bokstaven:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

Arkitekthögskolan - Anna Levander

Datavetenskap

Designhögskolan - Birgitta Sundberg

Diagnostik och intervention - Linda Forsell 
(tidigare Kirurgisk och perioperativ vetenskap samt Strålningsvetenskaper)

Ekologi, miljö och geovetenskap - Maria Svensson 

Ekonomisk historia - Hans Jörgensen

Epidemiologi och global hälsa - Ulrika Harju

Estetiska ämnen i lärarutbildningen - Anna Lindwall 

Farmakologi och klinisk neurovetenskap - ingen angiven

Folkhälsa och klinisk medicin - ingen angiven

Fysik - Carolina Näslund

Fysiologisk botanik - Hanna Öhman

Geografi - Håkan Appelblad

Handelshögskolan

Idé- och samhällsstudier

Informatik - Karin Fahlquist 

Integrativ medicinsk biologi - Nadia Ferry Yassin

Juridiska institutionen - Sandra Johansson

Kemiska institutionen - Johanna Nilsson

Klinisk mikrobiologi - Sarita Nordström

Klinisk vetenskap

Konsthögskolan - Maria Granberg

Kost- och måltidsvetenskap - Josefin Brodin

Kultur- och medievetenskaper (etnologi, journalistik, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, kulturentreprenör, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi) - Susanne Holst

Matematik och matematisk statistik - Sandra Bern

Medicinsk biovetenskap - Nina Ohlson

Medicinsk kemi och biofysik - Anna Sjöström

Molekylärbiologi - Raiyan Ibrahim 

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik - Lotta Vingsle

Odontologi - Karin Lidvall 

Omvårdnad - Helen Forsgren, Hanna Fransson och Rickard Wigren 

Pedagogiska institutionen

Polisutbildningen

Psykologi - Johannes Braf 

Samhällsmedicin och rehabilitering - Maria Berglind 

Socialt arbete - Gudrun Hedberg

Sociologiska institutionen - Erika Antill 

Språkstudier - Gisela Taube-Lyxzen

Statsvetenskapliga institutionen - Malin Nygren

Tillämpad fysik och elektronik - Catharina Åhgren

Tillämpad utbildningsvetenskap

Umeå centrum för genusstudier (UCGS) - Veronika Lodwika 

Senast uppdaterad: 2024-04-08