Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskarutbildning i ämnet datavetenskap och beräkningsvetenskap

Vi erbjuder forskarutbildning inom ett brett urval av delområden inom ämnet datavetenskap. Utbildningen syftar till att lära sig forska på en hög internationell nivå, i samarbete med andra forskare i Sverige och utomlands, och att presentera forskningen och dess resultat på ett övertygande sätt. Doktorandgruppen brukar bestå av upp till 30 doktorander från ett stort antal olika länder.

Databaser, distribuerade system, kognitiva beräkningar, intelligenta robotar, artificiell intelligens och människa-dator interaktion, teoretisk datalogi, språkbearbetning, optimering, samt matrisberäkningar och högpresterande parallella beräkningar är de viktigaste områden vi utbildar framtidens forskare i. Varje doktorand tillhör en av institutionens forskargrupper bestående av både doktorander och seniora forskare.

Forskarutbildningen präglas i hög grad av individualitet och personlig kontakt mellan handledarna och doktoranden. Utbildningen innefattar ett mindre antal kurser som förmedlar de grundläggande färdigheterna en framgångsrik forskare måste ha. Andra kurser, som ofta är individuellt anpassade, går ut på att tillägna sig djupa kunskaper inom avhandlingens område. Alla doktorander i ämnet datavetenskap går dessutom kursen "Doktoranddagar i datavetenskap". Här presenterar doktoranderna sina forskningsprojekt och forskningsresultat för varandra och för hela institutionen för datavetenskap två gånger om året.

I första hand består forskarutbildningen dock i att bedriva forskning tillsammans med en handledare och andra, vilket resulterar i vetenskapliga artiklar och så småningom en doktorsavhandling. De flesta doktoranderna ingår i externt finansierade internationella forskningsprojekt. Som doktorand brukar man regelbundet presentera sina vetenskapliga arbeten på internationella konferenser där man samtidigt kan knyta kontakter med andra som forskar inom angränsande områden.

Läs om forskningen på Institutionen för datavetenskap

Aktuella avhandlingar

Autonoma verktyg för hög prestanda i datacenter
Autonoma verktyg för hög prestanda i datacenter

Abel Souza har utvecklat algoritmer och intelligenta mjukvaruverktyg för att förbättra prestandan.

Autonomt skogsbruk och jordbruk
Autonomt skogsbruk och jordbruk

Ahmad Ostovar har utvecklat metoder och algoritmer för automatisk igenkänning av objekt utomhus.

Nya formella metoder för språkbehandling i datorn
Nya formella metoder för språkbehandling i datorn

Datorer representerar en menings innebörd med grafer. Peter Ericson har gjort grafernas uppbyggnad tydligare.

Studieplaner

Datavetenskap

Beräkningsvetenskap

Datavetenskap (lic)

Beräkningsvetenskap (lic)

Studierektor datavetenskap och beräkningsvetenskap

Frank Drewes
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 90