"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: AdobeStock, Gorodenkoff Productions OU

Forskarutbildning i ämnet datavetenskap och beräkningsvetenskap

Vi erbjuder forskarutbildning inom ett brett urval av delområden inom ämnet datavetenskap. Utbildningen syftar till att lära sig forska på en hög internationell nivå, i samarbete med andra forskare i Sverige och utomlands, och att presentera forskningen och dess resultat på ett övertygande sätt. Doktorandgruppen brukar bestå av upp till 30 doktorander från ett stort antal olika länder.

Studierektor datavetenskap

Kai-Florian Richter
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 31

Databaser, distribuerade system, kognitiva beräkningar, intelligenta robotar, artificiell intelligens och människa-dator interaktion, teoretisk datalogi, språkbearbetning, optimering, samt matrisberäkningar och högpresterande parallella beräkningar är de viktigaste områden vi utbildar framtidens forskare i. Varje doktorand tillhör en av institutionens forskargrupper bestående av både doktorander och seniora forskare.

Forskarutbildningen präglas i hög grad av individualitet och personlig kontakt mellan handledarna och doktoranden. Utbildningen innefattar ett mindre antal kurser som förmedlar de grundläggande färdigheterna en framgångsrik forskare måste ha. Andra kurser, som ofta är individuellt anpassade, går ut på att tillägna sig djupa kunskaper inom avhandlingens område. Alla doktorander i ämnet datavetenskap går dessutom kursen "Doktoranddagar i datavetenskap". Här presenterar doktoranderna sina forskningsprojekt och forskningsresultat för varandra och för hela institutionen för datavetenskap två gånger om året.

I första hand består forskarutbildningen dock i att bedriva forskning tillsammans med en handledare och andra, vilket resulterar i vetenskapliga artiklar och så småningom en doktorsavhandling. De flesta doktoranderna ingår i externt finansierade internationella forskningsprojekt. Som doktorand brukar man regelbundet presentera sina vetenskapliga arbeten på internationella konferenser där man samtidigt kan knyta kontakter med andra som forskar inom angränsande områden.

Läs mer om att doktorera vid Institutionen för datavetenskap.

Aktuella avhandlingar

Hemligheten bakom snabbare och mer tillförlitliga appar

Forskare har hittat en väg till bättre användarupplevelser genom något som kallas självkörande mikrotjänster.

Med AI kan datorer revidera tidigare slutsatser

I sin avhandling visar Timotheus Kampik matematiska resonemangsmetoder för autonoma intelligenta system.

Forskning ger bättre effektivitet i småskaliga molndatacenter

Chanh Nguyen har utvecklat metoder för att förbättra effektiviteten i så kallade Mobile Edge Clouds, MECs.

Studieplaner

Datavetenskap

Beräkningsvetenskap

Datavetenskap (lic)

Beräkningsvetenskap (lic)

Studierektor datavetenskap

Kai-Florian Richter
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 31
Senast uppdaterad: 2022-11-03