"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Elin Berge

Doktorera – institutionen för datavetenskap

Vi strävar efter att skapa en inspirerande miljö där du utvecklas inom ditt intresseområde och som person. Du knyts till en forskargrupp där vi delar kunskap och erfarenheter. Vi har också ett nära samarbete med näringsliv, samhälle och industri.

Studierektor - forskarutbildning

Att doktorera innebär att du under fyra års tid får fördjupa dig i ditt intresseområde inom datavetenskap eller beräkningsvetenskap. Du blir direkt högintressant för topp- och ledarpositioner inom hälsa och sjukvård, samhälle, industri eller näringsliv, beroende på din inriktning. Du kan också välja att fortsätta forska och undervisa för en fortsatt karriär inom akademin. 

Hur blir man doktorand?

En doktorandtjänst pågår under fyra års tid med lön och semester. Det är en heltidsanställning och går inte att kombinera med andra tjänster.
Alla doktorandtjänster offentliggörs, så säkerställ att du regelbundet håller koll på våra lediga tjänster. Läs gärna mer om utbildning på forskarnivå här.

Förkunskapskrav

Du behöver ha minst 240 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng inom datavetenskap. I din ansökan behöver du tydliggöra varför du är särskilt kvalificerad för doktorandstudier inom det aktuella området. Du bör också beskriva din motivation och förmåga att klara uppdraget. 

Studieform

Forskarstudier innebär en hög grad av frihet och självständigt arbete. Du väljer själv kurser och uppsatsområden och de kurser du tar, ingår i utbildningen eller är individuellt utformade.

Alla doktorander vid institutionen för datavetenskap blir automatiskt medlemmar i en av våra forskargrupper där forskare på olika stadier av sin vetenskapliga karriär samlas och utbyter kunskap, inspiration och erfarenheter. Vi erbjuder en dynamisk och internationellt spännande miljö.

Doktoranddagen

Varje termin arrangerar vi Doktoranddagen, ett event där du på ett begripligt sätt presenterar ditt forskningsområde, de frågor som uppstått samt resultat. Doktoranddagen har kommit att bli ett mycket uppskattat event då mötet med doktorander från ett stort antal olika länder ger upphov till dialog och meningsfullt utbyte. Många gånger resulterar detta i samarbeten även med forskare vid andra fakulteter och universitet. 

Att disputera

En doktorsavhandling består ofta av ett antal publicerade artiklar, centrerade kring en vanlig fråga eller forskningsproblem. Du avslutar din doktorandtjänst med att väva samman dina artiklar och presentera dina slutsatser, det vill säga, disputera. Det är en högtidlig ceremoni där du får svara på frågor ställda av en specialist inom ditt område och "försvara" din avhandling.

En betygsnämnd bedömer sedan det slutgiltiga resultatet och du kan bara bli godkänd, eller inte godkänd. 

Läs mer

Vill du veta mer? Vänligen gå till Teknisk Naturvetenskaplig fakultets sidor om forskarutbildning vid institutionen för datavetenskap. Här hittar du även senaste artiklar om våra doktorander och deras avhandlingar. 

Har du ytterligare frågor, tveka inte att höra av dig till vår studierektor för forskarutbildning.

Om du redan är antagen kan du hitta mer information om forskarutbildningen på vår institutionens intranät.

Senast uppdaterad: 2024-01-30