"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskarutbildning i ekologi, miljövetenskap och naturgeografi

Vår forskning spänner över ett brett område inom forskarutbildningsämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Hos oss finns drygt 30 doktorander, där ett flertal kommer från länder runt om i världen.

Vi arbetar med allt ifrån biogeokemiska, hydrologiska och geomorfologiska processer till olika organismers evolution, kemiska sammansättning, beteende, samspel och spridning. Vi studerar också biologisk mångfald inom många olika artgrupper och effekter av mänsklig intervention, hur olika naturtyper samverkar och hur landskapet ser ut och har sett ut i ett historiskt perspektiv.

Vi använder ett brett spektrum av metoder, till exempel matematisk modellering, experiment i laboratorium och i fält och långsiktig miljöövervakning. Skalan varierar från den molekylära till den globala. Vår forskning har en tonvikt på nordliga ekosystem men berör även ekosystem på andra breddgrader samt frågeställningar av världsomspännande betydelse.

Vi försöker förstå hur ekosystem fungerar utan människans inblandning samt hur verksamheter som skogsbruk, flödesreglerande dammar i vattendrag, föroreningar, överfiskning, främmande organismer och ekologisk restaurering har påverkat och kommer att påverka den biologiska mångfalden och funktionen av ekosystem i bland annat fjäll, skogar, sjöar, älvar och hav.

Effekter av globala klimatförändringar är ett viktigt forskningsfält, oavsett om de är naturliga eller orsakade av människan. Två större projekt om havet och om restaureringsekologi har klimatförändringar som ett övergripande tema. Verksamheten vid forskningsstationen i Abisko är också i stor utsträckning inriktad mot förändringar i klimat.

Forskningen bedrivs inom mer eller mindre starkt organiserade forskargrupper och sker i samarbete med många andra forskare och institutioner världen över. Vår forskning om ekosystemförändringar har identifierats av fakulteten som en särskilt stark forskningsmiljö.

Läs mer om forskningen vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Aktuell avhandling

Därför blir fiskarna större i grunda fjällsjöar

Avhandling från Företagsforskarskolan kan leda till bättre fiskeförvaltning i fjällen.

Globala förändringar påverkar algproduktion i nordliga sjöar

Ökande temperaturer och brunifiering kan både hämma och gynna algtillväxt i nordliga sjöar.

Ny utvärderingsmodell för mer hållbara städer

I den ingår två livscykelverktyg och tar hänsyn till effekt av stadens tjänster inom vatten-avfall-energi.

Studierektor

Roland Jansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 73
Senast uppdaterad: 2024-03-05