Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Roland Jansson

Roland Jansson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB F5, Linnaeus väg 6, 5.07.08 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning handlar om att förstå vilka mekanismer som ligger bakom variationen i artrikedom mellan geografiska områden och klader på olika rumsliga och tidsmässiga skalor. I makroekologisk forskning är mitt huvudfokus att förstå vilken betydelse klimatförändringar under jordens historia har haft för att forma mönster i biologisk mångfald, till exempel globala mönster i artrikedom och variation i antal arter mellan olika organismgrupper. Arktiska och boreala områden intar en särställning genom att ha formats av den största magnituden av klimatsvängningar. På ekosystemnivå arbetar jag främst med vattendragsekosystem i boreala och subarktiska områden: De flesta forskningsprojektet handlar om olika aspekter av hur ekosystem påverkade av mänsklig verksamhet som vattenkraft kan restaureras eller rehabiliteras för att bevara dess arter i ett förändrat klimat.

Restoration Ecology
Gomes Marques, Inês; Faria, Carla; Conceição, Sofia Isabel Rodrigues; et al.
Ecology and Evolution
Lindborg, Regina; Ermold, Matti; Kuglerová, Lenka; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2021, Vol. 783
Widén, Åsa; Malm-Renöfält, Birgitta; Degerman, Erik; et al.
Ecological Applications, John Wiley & Sons 2020, Vol. 30, (4)
Bejarano, Maria D.; Sordo-Ward, Alvaro; Alonso, Carlos; et al.
Ecological Applications, John Wiley & Sons 2019, Vol. 29, (8)
Jansson, Roland; Ström, Lotta; Nilsson, Christer
Journal of Biogeography, John Wiley & Sons 2019, Vol. 46, (10) : 2188-2202
Karlsson Tiselius, Andreas; Lundbäck, Sofi; Lönnell, Niklas; et al.
Trends in Ecology & Evolution, Elsevier 2019, Vol. 34, (3) : 211-223
Pontarp, Mikael; Bunnefeld, Lynsey; Cabral, Juliano Sarmento; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 25, (4) : 1358-1367
Sarneel, Judith M.; Hefting, Mariet M.; Kowalchuk, George A.; et al.
Biological Reviews, WILEY 2018, Vol. 93, (1) : 658-673
Bejarano, Maria D.; Jansson, Roland; Nilsson, Christer
Journal of Applied Ecology, Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2018, Vol. 55, (1) : 377-385
Frainer, André; Polvi, Lina E.; Jansson, Roland; et al.
Trends in Ecology & Evolution, Elsevier 2018, Vol. 33, (10) : 765-776
Nogues-Bravo, David; Rodriguez-Sanchez, Francisco; Orsini, Luisa; et al.
Functional Ecology, John Wiley & Sons 2017, Vol. 31, (7) : 1493-1502
Blume-Werry, Gesche; Jansson, Roland; Milbau, Ann
Ecological Applications, Vol. 27, (1) : 219-234
Hof, Anouschka R.; Rodriguez-Castaneda, Genoveva; Allen, Andrew M.; et al.
Ecohydrology, John Wiley & Sons 2017, Vol. 10, (1)
Kuglerova, Lenka; Botkova, Kamila; Jansson, Roland
Ecology Letters, WILEY 2017, Vol. 20, (9) : 1129-1139
Rodriguez-Castaneda, Genoveva; Hof, Anouschka R.; Jansson, Roland
Ecohydrology, Vol. 9, (4) : 646-658
Dietrich, Anna L.; Nilsson, Christer; Jansson, Roland
Ecology and Evolution, John Wiley & Sons 2016, Vol. 6, (1) : 170-180
Fuentes-Hurtado, Marcelo; Hof, Anouschka R.; Jansson, Roland
Ecosystems (New York. Print), Springer-Verlag New York 2016, Vol. 19, (1) : 170-184
Kuglerová, Lenka; Dynesius, Mats; Laudon, Hjalmar; et al.
Plant Ecology, Vol. 216, (3) : 465-477
Dietrich, Anna L.; Nilsson, Christer; Jansson, Roland
TemaNord
Hof, Anouschka R; Jansson, Roland; Nilsson, Christer
Ecology & society, Resilience Alliance 2015, Vol. 20, (3)
Jansson, Roland; Nilsson, Christer; Keskitalo, E Carina H; et al.
Ecology, Vol. 96, (2) : 381-391
Kuglerová, Lenka; Jansson, Roland; Sponseller, Ryan; et al.
Journal of Environmental Quality, Vol. 43, (6) : 1916-1925
Dietrich, Anna; Lind, Lovisa; Nilsson, Christer; et al.
Evolution, Vol. 68, (4) : 923-934
Dynesius, Mats; Jansson, Roland
Ecology, Ecological Society of America 2014, Vol. 95, (3) : 715-725
Kuglerova, Lenka; Jansson, Roland; Ågren, Anneli; et al.
Forest Ecology and Management, Elsevier 2014, Vol. 334 : 74-84
Kuglerová, Lenka; Ågren, Anneli; Jansson, Roland; et al.
Journal of Vegetation Science, Vol. 25, (4) : 1078-1089
Ström, Lotta; Jansson, Roland; Nilsson, Christer
Frontiers of Biogeography, International Biogeography Society 2013, Vol. 5, (2) : 130-157
Dawson, Michael N.; Algar, Adam C.; Antonelli, Alexandre; et al.
Basic and Applied Ecology, Jena: Elsevier 2013, Vol. 14, (5) : 369-377
Dietrich, Anna; Nilsson, Christer; Jansson, Roland
Ecosystems (New York. Print), New York, NY, USA: Springer-Verlag New York 2013, Vol. 16, (3) : 401-410
Nilsson, Christer; Jansson, Roland; Kuglerova, Lenka; et al.
Environmental Management, Vol. 49, (1) : 130-141
Helfield, James M; Engström, Johanna; Michel, James T; et al.
Diversity & distributions: A journal of biological invasions and biodiversity, Vol. 18, (6) : 554-562
Hof, Anouschka R; Jansson, Roland; Nilsson, Christer
Ecological Modelling, Vol. 246 : 86-90
Hof, Anouschka R; Jansson, Roland; Nilsson, Christer
PLOS ONE, Public Library Science 2012, Vol. 7, (12) : e52574-
Hof, Anouschka R.; Jansson, Roland; Nilsson, Christer
PLOS ONE, Vol. 7, (9) : e44402-
Rodriguez-Castaneda, Genoveva; Hof, Anouschka R.; Jansson, Roland; et al.
Freshwater Biology, Blackwell Publishing 2011, Vol. 56, (6) : 1095-1105
Engström, Johanna; Jansson, Roland; Nilsson, Christer; et al.
Global Change Biology, Vol. 17, (1) : 254-267
Ström, Lotta; Jansson, Roland; Nilsson, Christer; et al.
Freshwater Biology, Vol. 55, (1) : 49-67
Malm-Renöfält, Birgitta; Jansson, Roland; Nilsson, Christer
Ecological Monographs, Vol. 80, (4) : 609-626
Merritt, David M.; Nilsson, Christer; Jansson, Roland
Biological Reviews, Vol. 85, (4) : 837-858
Nilsson, Christer; Brown, Rebecca L; Jansson, Roland; et al.
Ambio, Vol. 39, (1) : 81-84
Nilsson, Christer; Jansson, Roland; Keskitalo, E. Carina H.; et al.
Diversity & distributions: A journal of biological invasions and biodiversity, Vol. 15, (1) : 22-40
Catford, Jane A.; Jansson, Roland; Nilsson, Christer
Journal of Applied Ecology, Vol. 46, (2) : 397-405
Engström, Johanna; Nilsson, Christer; Jansson, Roland
F1000 Biology Reports , Vol. 1 : 44-
Jansson, Roland
Ecology Letters 2008, Vol. 11 : 173–183-
Jansson, Roland; Davies, T. J.
Ecological Applications, Vol. 17, (3) : 840-851
Helfield, James M; Capon, Samantha J; Nilsson, Christer; et al.

Jag är kursansvarig för den avancerade kursen Naturvård och examinator för examensarbeten i biologi.