Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Forskarutbildning i tillämpad fysik, tillämpad elektronik och energiteknik

Vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik ges forskarutbildning inom områdena tillämpad fysik, tillämpad elektronik, reglerteknik, signalbehandling, medicinsk teknik, energiteknik, termisk processkemi och energieffektivisering.

Vid institutionen bedrivs både grundforskning och tillämpad forskning och verksamheten präglas av nationella och internationella samarbeten och samverkan med industrin. Projekt som bedrivs vid institutionen kan exempelvis innefatta trådlösa nätverk, inbyggda system, robotik, bildanalys och matematiska modeller för avläsning, visualisering, prediktion och kontroll av reella system eller sensorteknik för medicinsk diagnosticering. Vi forskar också om energianvändning och energieffektivisering i byggnader och termokemisk energiomvandling, som till exempel förbränning, förgasning eller pyrolys av biomassa.  

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Målet med forskarutbildningen är att utbilda forskare på hög internationell nivå för en fortsatt karriär inom forskning och utveckling i näringslivet eller inom universitet och högskola.

Utbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. En individuell studieplan läggs upp för varje doktorand och minst två handledare utses. I kursdelen av utbildningen skaffas breddade och fördjupade kunskaper inom forskningsämnet. Dessutom tränas grundläggande färdigheter som en framgångsrik forskare måste ha genom till exempel kurser i forskningsmetodik, muntlig och skriftlig framställning, etik och vetenskapsteori. I avhandlingsarbetet genomförs ett forskningsprojekt som syftar till att generera ny kunskap inom ett vetenskapligt intressant område. Ett viktigt inslag i forskarutbildningen är presentation av egna vetenskapliga arbeten på nationella och internationella konferenser.

Läs mer om forskningen vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

 

Aktuella avhandlingar

Bränsledesign som metod för att stärka bioenergins roll
Bränsledesign som metod för att stärka bioenergins roll

Ny avhandling visar verktyg för att hantera askrelaterade drift- och miljöproblem vid biomassaförbränning.

Nya metoder för analys av biomarkörer i utandningsluft
Nya metoder för analys av biomarkörer i utandningsluft

Ramin Ghorbani presenterar i sin avhandling nya metoder för analys av biomarkörer i utandningsluft.

Studieplaner

Energiteknik

Tillämpad elektronik

Tillämpad fysik

Energiteknik (lic)

Tillämpad elektronik (lic)

Studierektor

Britt Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 38