"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt UCGS

Tillsammans för trygghet

Civilsamhällets roll i skapandet av trygga offentliga rum

Tid 1 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Från kvinnoberedskap till vardagsprepping

Genus i mobiliseringen av uppgifter för nationen i tider av kris 1939– 2023

Forskningsområde: Genusvetenskap, Historia, Kulturgeografi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Trygga rum på nätet
Forskningsområde: Genusvetenskap
Tid 1 april 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det är hormonerna. Kvinnor i transition genom berättelser om hormoner
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Separatistiska rum för trygghet
Forskningsområde: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omsorgsberättelser från mellanstadiet
Tid 23 september 2018 till 23 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kön och sjuklighet: individuell sjuklighet bland kvinnor och män I Sverige I början på 1900-talet.
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete? En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö
Forskningsområde: Genusvetenskap, Sociologi
Tid 1 september 2017 till 1 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Möjligheter och utmaningar inom sjukhusets måltidsverksamhet
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 1 januari 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tolerans som begrepp och praktik i svensk offentlig senmodernitet
Forskningsområde: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Våld mot kvinnor – en folkhälsofråga. Sjukvårdens beredskap och styrning
Forskningsområde: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
The futures of genders and sexualities. Cultural products, transnational spaces and emerging communities
Forskningsområde: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hjälpandets oframkomlighet: Konflikter och motsägelser i socialt engagemang och feministisk etik
Forskningsområde: Genusvetenskap, Socialt arbete
Tid 1 september 2014 till 31 december 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Rädsla och trygghet i ord och handling
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Könsidentitet och männens våld mot kvinnor i Nicaragua
Tid 1 september 2012 till 1 september 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
TITAN - Kritiska studier av jämställdhet - att teoritisera politik och praktik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mönsterstaden 2.0
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rena hem – rena arbeten? – jobbtillväxt i den privata tjänstesektorn
Forskningsområde: Genusvetenskap, Sociologi
Tid 1 april 2011 till 1 april 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik
Forskningsområde: Psykologi
Tid 18 september 2007 till 31 januari 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
QUING - Quality in Gender + Equality Policies
Forskningsområde: Genusvetenskap, Statsvetenskap
Tid 10 januari 2006 till 31 mars 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stress och psykosomatisk ohälsa bland tonårsflickor och unga kvinnor
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot en ny demokratisk ordning?
Forskningsområde: Genusvetenskap, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2004 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2022-10-31