"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kommunikation

Kommunikation och publikt engagemang är en viktig del av Umeå marina vetenskapscentrum. Vi fokuserar på kommunikation kring marin forskning och miljöövervakning, och arbetet sker i samarbete med andra universitet och institutioner.

Sveriges vattenmiljö

Nationell samverkan för en digital presentation av tillståndet i Sveriges sötvatten och hav.

Livet i havet

En digital fälthandbok som samlar över 400 djur och växter i svenska hav.

Havet.nu

Webbplatsen havet.nu presenterar nyheter, forskning och fakta om havet.

Havsutsikt

En populärvetenskaplig tidskrift som beskriver svensk havsforskning och havets resurser.

Kommunikation

Senast uppdaterad: 2022-09-20