"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kristina Viklund

Kommunikatör vid UMF och inom forskningsprogrammet EcoChange. Redaktör för tidskriften Havsutsikt,  webbsajten havet.nu och den digitala fälthandboken Livet i havet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Norrbyn, 905 71 Hörnefors Norrbyn, 90571 Hörnefors

Jag är kommunikationsansvarig vid Umeå marina forskningscentrum och för forskningsprogrammet EcoChange. Jag är också huvudredaktör för Havsutsikt, en populärvetenskaplig tidskrift om marin forskning i Sverige, och en av redaktörerna för webbsajten havet.nu och den digitala fälthandboken Livet i havet.

Arbetet med Havsutsikt, havet.nu och Livet i havet sker i Havsredaktionen, som är ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och SLU. Arbetet sker i dagsläget inom ramarna för Havsmiljöinstitutet.

Med nästan trettio års erfarenhet av kommunikation av forskning och annan marin verksamhet har jag byggt upp en bred kunskap inom marin vetenskap. Jag har också stor erfarenhet av att skriva om forskning, och har under senare tid fått i uppdrag från Stockholms universitet att sammanställa lättlästa och övergripande rapporter om övergödning, torskens situation och miljögifter i Östersjön.

Östersjöcentrums rapportserie, 1/2019
Viklund, Kristina
Stockholm: Stockholms universitets Östersjöcentrum 2018
Viklund, Kristina
Havsutsikt, Umeå universitet, Stockholms universitet 2018, (1) : 22-23
Viklund, Kristina
Havsutsikt, Umeå universitet, Stockholms universitet 2018, (2) : 3-5
Viklund, Kristina
Östersjöcentrums rapportserie, 1/2017
Viklund, Kristina
Havsutsikt, Umeå universitet, Stockholms universitet 2016, (2) : 4-5
Viklund, Kristina
Havsutsikt, Umeå universitet, Stockholms universitet 2014, (1) : 24-24
Viklund, Kristina

Forskargrupper

Gruppmedlem
Publicerad: 08 jun, 2022
Publicerad: 24 maj, 2022
Publicerad: 03 jun, 2021
Publicerad: 28 sep, 2020
Publicerad: 11 sep, 2020
Publicerad: 11 sep, 2020
Publicerad: 14 aug, 2020
Publicerad: 13 aug, 2020
Publicerad: 12 aug, 2020
Publicerad: 12 aug, 2020
Publicerad: 28 jun, 2019
Publicerad: 14 dec, 2018
Publicerad: 13 aug, 2018