Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Databasen dBotnia

Via vår egen marina miljödatabas får du direkt tillgång till kvalitetssäkrade primärdata från pågående mätuppdrag.

Idag finns hydrografiska, kemiska och biologiska variabler från undersökningar av vattenmassan lagrade i dBotnia. Data från dessa och andra mätprogram levereras också till den nationella datavärden SMHI.

dBotnia:s miljöövervakningsdata är allmänt tillgängliga efter att de har kvalitetssäkrats enligt rutiner i UMF:s ackrediteringssystem. För åtkomst till äldre och beräknade variabler hänvisas i första hand till de nationella datavärdarna.

Kontakta UMF för att få tillgång till databasen dBotnia och data från det senaste året. Användaren av data är själv ansvarig för att kvaliteten är tillräcklig för avsett ändamål.

Kontaktpersoner dBotnia

Siv Huseby
Miljöanalytiker
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 67