"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Marina analyser

Forskningsinfrastruktur Umeå marina forskningscentrum (UMF) analyserar marina prover, deltar i internationella kalibreringar och är specialiserad på det bräckta vattnets biologi och kemi. Analyser görs på uppdrag av statliga myndigheter, högskolor och universitet, och utgör ett stöd till såväl forskning som miljöövervakning. Analyserna är ackrediterade av Swedac.

Biologiska analyser

Analyserna innefattar artbestämning, biovolym och primärproduktion för växtplankton, bakterietillväxt och bakteriehalt, halt av pikocyanobakterier, samt abundans och biomassa av djurplankton och mjukbottenfauna.

Vid bestämning av växtplanktons primärproduktion används 14C-metoden. Bakterietillväxten fastställs med hjälp av 3H-tritiummetoden.

Kemiska analyser

Vid UMF görs årligen omkring 10 000 kemiska analyser. Förutom vatten analyseras även sediment och andra fasta prover. 

Följande utrustning används vid de olika marinkemiska analyserna på UMF:

  • Närsalter - QuAAtro Autoanalysator
  • Totalkol och löst kol i vatten - TOC-instrument
  • Klorofyll och humus – Spektrofluorometer

Kalibrering och ackreditering

Vi arbetar mycket aktivt med kvalitetssäkring av analyserna, bland annat genom att delta i kvalitetssäkringsprogrammet Quasimeme för marinkemiska närsaltsanalyser.

Den ackrediterade verksamheten bedrivs i speciellt anpassade laboratorier med begränsat tillträde, och av personal med särskild behörighet. De ackrediterade analyserna dokumenteras mycket noggrant, och verksamheten genomgår en revision årligen. Detta är ett sätt att kvalitetssäkra analysarbetet, så att spårbarheten är hög om något händer vid analysen.

Marin vetenskap vid Umeå universitet

Här finns samlad information om pågående forskning och tillgänglig infrastruktur vid Umeå universitet: www.umu.se/marinvetenskap

Kontakt

Siv Huseby
Miljöanalytiker
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 67
Joakim Ahlgren
Miljöanalytiker
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 78
Senast uppdaterad: 2024-03-04