Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kustfiskpopulationer

Syftet med övervakningen av kustfiskpopulationer är att varje år få en bild av tillståndet för fisksamhällets olika fiskarter. Detta är en viktig utgångspunkt för bedömning av ekologisk status i kustvatten, och för uppföljning av biologisk mångfald.

Uppdragsgivare för övervakningen är Länsstyrelsen i Västerbottens län och SLU, institutionen för Akvatiska resurser. Utifrån resultaten bedöms kustfiskbeståndens variation i tid och rum, dels inom varje provfiskeområde och dels mellan de olika provfiskeområdena.

Provfisken sommartid

Provfisken utförs i augusti varje år i ett tjugotal provfiskeområden i Egentliga Östersjön och Bottniska viken. Norrbyskärgården/Örefjärden är ett av dessa provområden, och det område som Umeå marina forskningscentrum (UMF) ansvarar för.

Övervakningen sker genom fiske med nordiska kustöversiktsnät, vilka har nio olika maskstorlekar. Näten läggs inom olika djupintervall på förutbestämda ställen. I samband med fisket mäts även vattentemperatur och siktdjup. Art, längd och vikt hos de fångade fiskarna registreras.

För abborre görs en del ytterligare analyser, bland annat av könskvot och ålder. Abborrar och strömmingar skickas till Naturhistoriska riksmuseet för analys av miljögifter.