"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ansök om ett UTRI-event

Hos UTRI kan du ansöka om att få hjälp med praktiska arrangemang för alla typer av event som berör hållbarhet ur någon aspekt. Vi ordnar alltså allt praktiskt och du bidrar med din tid och idé. Eventet kan vara allt från idédiskussioner, pilotprojekt (kringkostnader och/eller lönemedel), skrivarlyor, workshops till större symposier och paneldiskussioner med inbjudna internationella talare.

Tvärvetenskapligt utbyte och externa samarbeten

Tanken är att eventen ska leda till utökat tvärvetenskapligt utbyte mellan forskare och forskargrupper på Umeå universitet. De får också gärna leda till ett ökat samarbete med andra lärosäten både nationellt och internationellt samt med det omgivande samhället.

Krav för att få ett UTRI-event

Ett krav är att eventet oavsett typ annonseras inom UTRI-nätverket, med möjlighet för alla medlemmar att anmäla intresse. Du som äger eventet sätter ihop den grupp du vill ha utifrån de som anmält sig.

Du ska efter eventet återrapportera till UTRI. Detta kan vara i form av en kort sammanfattning av hur det gått, eller om du har en produkt som till exempel en debattartikel, policy brief eller en publicerad artikel.

För större event med inbjudna talare behöver du inkludera en offentlig del där alla är välkomna att delta. Det kan vara i form av en kort lunchföreläsning eller liknande arrangemang. 

Resultat från event och aktiviteter inom UTRI kommer att publiceras på hemsidan så att vi kan sprida kunskap mellan oss. De kan också komma att spridas via vårt nyhetsbrev. 

Notera att du inte behöver offentliggöra idéskisser, artiklar som inte är publicerade än, eller ansökningar. I dessa fall krävs bara en kort sammanfattning. En slutlig publikation vill vi gärna länka till från UTRI:s webb. 

Så fungerar det

Vi tar hand om alla praktiska arrangemang som behövs för att förverkliga din idé. Det kan t.ex. handla om kringarrangemang i form av hyra av lokaler, inbjudningar, resor, övernattningar och eventuell förtäring vid eventet. Vi ordnar även med all kommunikation inom UTRI-nätverket och med kontakter med olika media i de situationer det är aktuellt. Det går även att få anslag för lönemedel, till exempel vid en pilotstudie. Vid ansökan om lönemedel ska det klart framgå för vilka syften, för vem och hur många timmar det rör sig om samt att planerade finansieringskällor för forskningsprojekt bör anges. Lönemedel kräver godkännande av prefekt.

Ansökningsperiod

Det är öppet att söka medel för ett UTRI-event. Vänligen, använd formuläret nedan.

Ansökningsbelopp

UTRI beviljar både mindre arrangemang upp till ca 20 000 kr och större event upp till max 80 000 kr. Arrangemang beviljas löpande (större event kan eventuellt ta längre att få beslut om).

Ansökningsformulär

Beskriv syftet, ca en halvsida.

Går även att bilägga som fil nedan. Notera i så fall "Se bilaga" i fältet.

Beskriv hur arrangemanget ska genomföras på ca en halvsida text (t ex format och ungefärlig agenda, ungefärligt datum och tid och liknande som kan krävas för att förstå upplägget).

Går även att bilägga som fil nedan. Notera i så fall "Se bilaga" i fältet.

Ange alla deltagare som är involverade vid Umeå universitet.

Motivera hur arrangemanget stödjer hållbar omställning och leder till ökat tvärvetenskapligt utbyte (ca en halvsida). Exempelvis vilka discipliner som är involverade eller planeras att involveras, på vilket sätt arrangemanget är problemorienterat etc.

Ange till exempel förslag på hantering av intresseanmälningar, återrapportering (gäller forskare inom Umeå universitet) och eventuell offentlig del av eventet (kan både vara internt på universitetet och/eller externt, utanför Umeå universitet).

Läs mer i avsnittet ovan: "Krav för att få ett UTRI event".

Stöd söks för

Vid "annat", beskriv arrangemanget.

Ange kostnadsposter och ungefärliga kostnader för arrangemanget (notera att dessa inte betalas ut utan används som underlag för UTRI att bedöma vilka poster som behöver täckas, se i avsnittet ovan: "Så fungerar det").

Går även att bilägga som fil nedan. Notera i så fall "Se bilaga" i fältet.

Genom att skicka denna ansökan, tar jag ansvar för att den följer de lagar och riktlinjer som gäller för Umeå universitets verksamhet.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter.

 

 

Vid frågor, kontakta oss på: utri@umu.se

Senast uppdaterad: 2023-06-07