"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om UTRI

Umeå Transformation Research Initiative (UTRI) är till för alla vid Umeå universitet och stödjer ökade utbyten, samarbeten och samverkan mellan olika forskningsområden runt hållbarhetsforskning. Vi välkomnar även nya samarbeten och samverkan med andra universitet och externa aktörer inom hållbarhetsområdet.

Vi var med och startade UTRI från början

Clas Ahlm
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 23 09
Therese Bjärstig
Universitetslektor
E-post
E-post
Christoffer Boman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 56
Karl Johan Bonnedahl
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 24
Runar Brännlund
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 70
Katarina Eckerberg
Professor emerita
E-post
E-post
Magnus Evander
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 90
Kalle Grill
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 07
Katrin Holmqvist-Sten
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 76
Jan Karlsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 02
Rasmus Karlsson
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 01
Johan Lundberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 40
Jon Moen
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 47
Erland Mårald
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 45
Maria Nilsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 14
Annika Nordlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 30
Christer Nordlund
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 33
Ulf Näslund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 60
Elsa Reimerson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 78
Joacim Rocklöv
Gästprofessor
E-post
E-post
Lars Samuelsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 41
Anders Sjöstedt
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 11 20
Anna Sténs
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Patrik Wennberg
Universitetslektor, specialistutbildad läkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 50
Anna Zachrisson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 85

Frauke Ecke, universitetslektor, SLU

Därför är ett nätverk vid Umeå universitet viktigt

Vi som var med och startade UTRI har saknat en plattform för samverkan över disciplingränserna. Umeå universitet har stark och mogen forskning om hållbarhet, klimat, miljö, och många relaterade perspektiv. Men trots att hållbarhet är kärnan i Umeå universitets vision har det inte funnits finansiering eller fora för att träffas, utveckla idéer och samarbeta runt hållbarhet. UTRI har som mål att föra samman olika disciplinära perspektiv, personer och forskargrupper som annars inte skulle mötas. 

UTRI Young Researcher Network

Läs mer om Young Researcher Network

Vision

  • Att utgöra ett forum för Umeå universitets många kreativa forskningsmiljöer där vi kan skapa nydanande mång- och tvärvetenskaplig forskning om hållbar omställning 
  • Att skapa ett starkt forskarnätverk som stödjer Umeå-forskare i utvecklingen av ny högkvalitativ mång- och tvärvetenskaplig forskning om hållbar omställning 
  • Att skapa mötesplatser över fakulteter för vetenskapliga debatter, diskurser, och nya samarbeten, för att beforska målkonflikter och synergier i miljömålen 
  • Att underlätta nydanande forskning om hållbar omställning vid Umeå universitet som samtidigt bidrar till att lösa lokala och globala utmaningar 

Problemformulering

Forskningsmiljöer, forskningsutbyte och samarbeten behöver i allt högre grad involvera många etablerade grupper, discipliner och fakulteter. Därför behövs fora som stödjer nydanande och stark tvärvetenskaplig forskning.

Trots Umeå universitets många starka forskningsmiljöer har det saknats ett forum där forskare kan samlas inför nya utlysningar, där idéer skapas i nya möten och konstellationer och evenemang, och där skrifter och uppslag skapas i olika typer av workshops.

Umeå universitets forskning runt hållbarhetsfrågor har inte samlats eller kommunicerats tydligt, varken inom Umeå universitet mellan de många olika grupper som arbetar med hållbarhet och transformation, eller utåt till finansiärer eller andra forskningsmiljöer. 

UTRI:s forskarnätverk är en viktig beståndsdel i att skapa en större omvandlingsforskningsmiljö vid Umeå universitet genom att tillhandahålla arenor för engagemang, interaktion, inverkan, synlighet och möjliggörande av idéer. 

Mission

  • Att vara forskarnätverket som stödjer Umeåforskare i utvecklingen av nydanande och högkvalitativ mång- och tvärvetenskaplig omvandlingsvetenskap
  • Att skapa mötesplatser över fakulteter för vetenskapliga debatter och diskurser, möten, och samarbeten, till exempel i förhållande till målkonflikter och synergier i miljömålen 
  • Att stödja forskare i att själva ska kunna skräddarsy insatser för att stödja kreativ mång- och tvärvetenskaplig forskning, över disciplingränserna och inom hela Umeå universitets nätverk

Genomförda evenemang

Här hittar du en lista på de evenemang UTRI varit med och arrangerat.

 

UTRI:s styrgrupp

Christoffer Boman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 56
Jon Moen
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 47
Erland Mårald
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 45
Maria Nilsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 14
Annika Nordlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 30

Projektsamordnare

Alexandra Haglund
Projektledare, projektsamordnare
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2023-06-07