Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Genomförda evenemang

Här hittar du de event som anordnats av UTRI.

2022-08-25 | Deltagande vid MedFak's administatörsdag

RAPPORT

Den 25 augusti deltog Maria Nilsson, styrgruppsmöedProfessor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa tillsammans med miljö- och hållbarhetsstrateg Lisa Redin vid en inspirationsförmiddag för medicinska fakultetens administratörer. Fokus för passet var Agenda2030.

Maria berättade om historiken kring hållbar utveckling, hur begreppet kom till och hur det har lett fram till de av FN beslutade idag rådande 17 globala hållbarhetsmålen med sina 169 delmål. Maria belyste särskilt mål nummer 3, God hälsa för alla som har en särskild bäring för medicinska fakulteten, den undervisning och den forskning och samverkan som bedrivs där. Maria berättade vidare att målen är odelbara, att de alla hänger ihop och också alla inkluderar alla tre hållbarhetsdimensionerna: den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga.  

Lisa fortsatte sin presentation där Maria slutade och konkretiserade vad hållbar utveckling och Agenda 2030 innebär på Umeå universitet. Hon berättade även vilket arbete som pågår kopplat till hållbarhet idag och gav några exempel på vad Agenda 2030 skulle kunna kopplas till administratörers arbete mer konkret. Lisa sade att exempelvis skulle administratörer kanske kunna vara undervisande personal behjälpliga och med en för institutionen övergripande syn boka ”rätt” undervisningslokal till de olika kurserna beroende på gruppstorlek och också för att kanske få till en bättre spridning under dagen. Lisa berättade även om dilemman kring flygresor, inköp och föreslog att administratörer kanske skulle kunna vara behjälpliga i att åstadkomma mer hållbara möten.

- Det var riktigt roligt att få delta med, sade Lisa efteråt. Jag fick väldigt många frågor och även bra förslag från administratörerna som jag kan ta med mig in i universitet fortsatta övergripande hållbarhetsarbete.

2022-05-23 | Symposium - Andra upplagan av Umeå-symposiet Hypoxic Biology med fokus mikrobiologi

Länk till event i kalendariet

RAPPORT

Symposiet fokuserade på att förstå vikten av låga syrekoncentrationer inom det mikrobiologiska forskningsfältet. Umeå Hypoxic Research Facility (UHRF) introducerades och åtta världsledande forskare som presenterade sina senaste landvinningar inom hypoxisk forskning.

Symposiet var uppdelat i två sessioner. Den första sessionen var fokuserad på hypoxisk forskning inom mikrobiell ekologi, och den andra var centrerad på vikten av att kontrollera syrekoncentrationerna när man arbetar med mänskliga kommensala och patogena bakterier.

Symposiet hade mer än 100 deltagare från hela världen och deltagarna fick möjlighet att se spetsforskning utförd på olika prestigefyllda institutioner.

Uppdraget för UHRF är att spela en roll i att stödja den internationella agendan för välbefinnande, inte bara genom att underlätta fruktbar interaktion mellan forskare från mycket olika forskningsfält, utan också genom att möjliggöra större tillgång till de senaste forskningsframstegen.

2022-05-09 | Seminarium - Effekterna av COVID-19 på europeiska Arktis och urfolkshälsa

Länk till event i kalendariet

RAPPORT

Se artikel här

2022-03-22 | Lunch Pitch - Gröna samhällen - grön kunskap?

Länk till event i kalendariet

RAPPORT

Den 22 mars arrangerade Janina Priebe och Erland Mårald från Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet och Hanna Vikström från Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle vid Luleå tekniska universitet en lunch-pitch där de presenterade sitt pågående arbete med ett forskningsförslag.

Under rubriken ’Gröna samhällen – grön kunskap?’ presenterade de sina idéer och fallstudier om hur det gröna prefixet för den pågående återindustrialiseringen av norra Sverige skapar nya syn på kunskap.

Deltagarna kom från en mängd olika discipliner, inklusive medicinska vetenskaper, arkitektur och företag och ekonomi.

”Det är fantastiskt att se att forskare från olika discipliner kan samlas kring frågan om transformation och stötta varandra i försöken att formulera nya idéer. Det här är vad vi behöver om vi vill göra forskning som tar hänsyn till alla mänskliga dimensioner av förändringar i samhället”, sa Janina efteråt.
Hanna tillade:
”Lunch-pitchen var ett utmärkt tillfälle att presentera idéer och få feedback på vårt förslag. Vi uppmuntrar andra att arrangera liknande seminarier, det kommer vi definitivt att göra!”

2022-03-15 | Fika-pitch med YRN

Titel: Att transformera kunskap och idéer till nytta

Länk till event i kalendariet

RAPPORT

UTRI:s Young Researcher Network hälsade välkommen till vårens första FIKA PITCH som hölls tillsammans med Innovationskontoret. 

Innovationskontoret är första steget på vägen för alla med idéer, forskningsresultat och kunskap som kan komma till nytta utanför akademin. De bjöds på tips om vad man göra för att förverkliga sin idé, och en enklare övning i hur man kan komma igång.

2022-02-03 | Hur ställer samhällen egentligen om? Mänskliga perspektiv på skog, klimat och hållbarhet

Länk till evenemang i kalender

RAPPORT

Torsdagen den 3 februari genomförde Utri i samverkan med forskningsprojektet Ta ner himlen till jorden (Formas) hybridmötet ”Hur ställer samhällen egentligen om? Mänskliga perspektiv på skog, klimat och hållbarhet”. Genom korta forskningspresentationer av Erland Mårald, Isabella Hallberg-Sramek, Janina Priebe och Elsa Reimerson belystes hur skogen kan användas för att göra klimatfrågan konstruktivt angripbar i lokala sammanhang.

I föreläsningarna diskuterades hur övergripande globala klimatfrågan kan förankras i ett mänskligt och lokalt perspektiv för att skapa förutsättningar för förändrings som är inkluderande och som ger människor möjligheter att ta kontroll över sin situation.

Under mötet visades också Clara Bodéns film ”Först här” och Andrea Rodriguez, generalsekreterare Studiefrämjandet, diskuterade betydelsen av  bildning och studiecirklar för att skapa engagemang och ringar på vattnet. (Länk till filmen på SVT Play)

Mötet avslutades med en paneldiskussion mellan Göran Ericsson dekan SLU; Helene Hellmark Knutsson landshövding Västerbotten; Hans Adolfsson rektor Umeå universitet, och Kerstin Dafnäs ordförande i Spillkråkan, ett nätverk för kvinnliga skogsägare.

Hela mötet skedde under ledning av moderator Malin von Essen. Sammantaget följde 135 åhörare mötet ”live” och över 200 registrerade sig för att ta del av mötet, som var tillgängligt under en vecka.

2022-02-01 | Workshop inför profilområdesansökan

Inför prepreposal till möjliga profilområden vid Umeå universitetet träffades intresserade forskare för en workshop. Syftet var att gemensamt ta fram den ansökan som senare döptes till "Advancing Sustainable Transformations - understanding the past and present to promote progressive futures”.
Ansökan, som innefattade 20 PI:s skickades in den 25 mars 2022.

2021-12-08 | Fika Pitch Julavslutning

Länk till evenemang i kalendern

RAPPORT

Vid höstterminens sista Fika Pitch, bjöds styrgruppen för UTRI in för att diskutera frågor som är relevanta för unga forskare. Annika Egan Sjölander, Erland Mårald och Carina Keskitalo svarade på frågor kring hur man bygger sin karriär och samtidigt fokuserar på hållbarhet, tvärvetenskap och omställningsforskning - hur ska vi arbeta med dessa utmaningar inom UTRI Young Researcher Network framöver. 

 

2021-11-24 | Fika Pitch för unga forskare

Länk till evenemang i kalendern

Länk till reportage inför event

RAPPORT

Den skandinaviska skolan för nedväxt förespråkar djupa förändringar i våra socioekonomiska strukturer. Vad som är tillräckligt beskrivs som ett av de centrala koncepten i degrowth. Vi fick veta mer om ett projekt som utforskar lagom som en kulturanpassad manifestation av nedväxt.
Presentationen hölls av Robert O. Nilsson

2021-10-27 | Fika Pitch för unga forskare

Länk till evenemang i kalendern

RAPPORT

Vid denna pitch fick vi träffa Iana Nesterova. Hon höll en presentation med titeln: Being in the world locally: degrowth business, critical realism, and geography.

Upplägget av höstens Fika Pitch är att en till två unga forskare vid varje tillfälle kort presenterar sin egen forskning, ett problem de vill diskutera eller framtida forskningsidéer. Syftet med mötena är att skapa en informell miljö och ett nätverk för unga forskare som är intresserade av tvärvetenskaplig forskning som fokuserar på omställning och hållbarhet. 

2021-10-13 | Fika Pitch för unga forskare

Länk till evenemang i kalendern

RAPPORT 

Tomasz Forsberg presenterade ett studentdrivet kursupplägg som finns i Uppsala.

Upplägget av höstens Fika Pitch är att en till två unga forskare vid varje tillfälle kort presenterar sin egen forskning, ett problem de vill diskutera eller framtida forskningsidéer. Syftet med mötena är att skapa en informell miljö och ett nätverk för unga forskare som är intresserade av tvärvetenskaplig forskning som fokuserar på omställning och hållbarhet. 

2021-10-07 | Informationsmöte om Formas utlysning för skydd av biologisk mångfald och ekosystem

Länk till evenemang i kalendariet

RAPPORT
På det digitala mötet om utlysningen European Biodiversity Partnership: Stöd till forskning för skydd av biologisk mångfald och ekosystem på land, i sötvatten och hav fick deltagarna ta del av övergripande information om EU:s partnerskap och om aktuell utlysning, både för föransökan och den fullskaliga ansökningen. De fick även lära sig mer om vilka krav som Formas ställer när man söker konsortiemedel och vilken hjälp man kan få av Enheten för forskningsstöd och samverkan. Mötet leddes av Johanna Gardeström och Agneta Plamboeck, Enheten för forskningsstöd och samverkan.

 

2021-09-29 | Fika Pitch för unga forskare

Länk till evenemang i kalendariet

RAPPORT

I denna första Fika Pitch höll Eleonora Borén en presentation med titeln förbättrad biogasproduktion, och hur tvärvetenskaplig forskning är nyckeln till att förbättra anaerob nedbrytning för bioenergiproduktion.
Därefter pratade Anna Valverius om sexuell kommunikationsförmåga och hur tvärvetenskaplig forskning är avgörande för att utöka aktuell forskning om samtycke och sexuell kommunikationsförmåga.

Upplägget av höstens Fika Pitch är att en till två unga forskare vid varje tillfälle kort presenterar sin egen forskning, ett problem de vill diskutera eller framtida forskningsidéer. Syftet med mötena är att skapa en informell miljö och ett nätverk för unga forskare som är intresserade av tvärvetenskaplig forskning som fokuserar på omställning och hållbarhet. 

2021-09-10 | AI Day

Länk till kalendarum

Medverkan vid Medicinska fakultetens AI dag.

Länk till hemsida

2021-06-14--16 | DevRes 2021

Medverkan vid konferensen DevRes.

2021-06-04 | Seminarium i samarbete med Avdelningen för hållbar hälsa

TEMA West Nile Virus i Europa: vad är drivkrafterna bakom den ökande trenden?

Länk till evenemang i kalendariet

Zia Farooq är doktorand på Avdelningen för hållbar hälsa. Hans forskning fokuserar på maskininlärning och mekanistisk, matematisk modellering av nya infektionssjukdomar. Han kommer att presentera de preliminära resultaten av sitt andra manuskript inom ramen för sin avhandling.

2021-05-31 | Hur skapar man en framgångsrik EU-ansökan?

Länk till evenemang i kalendariet

UTRI och Enheten för forskningsstöd och samverkan arrangerade ett diskussionsseminarium där man fick chansen att lyssna på och diskutera med kollegor som passerat nålsögat och blivit beviljade EU-medel - både de som ingått eller ingår i EU-projekt och de som utvärderat EU-ansökningar.

Samtalet leddes av Johanna Gardeström, samordnare på Enheten för forskningsstöd och samverkan.

2021-05-26 | Lunch workshop med UTRI Young Researcher Network

TEMA Vad är tvärvetenskaplig forskning?

Länk till evenemang i kalendariet

RAPPORT Se engelsk sida

2021-05-05 | Covid-19 symposium

TEMA COVID-19 - från vaccinstrategier till effekter i utvecklingsländer och grön återväxt

Länk till evenemang i kalendariet

Länk till artikel inför symposiet

På grund av tillgänglighetskrav finns inte filmer från symposiet upplagda. Dock kan man få ta del av dessa via medlemsskap i UTRIs Team. Ansök här

Länk till reportage efter symposiet

2021-04-28 | Lunch workshop med UTRI Young Researcher Network

TEMA Vad är att bedriva forskning mot hållbarhet?

Länk till evenemang i kalendariet

RAPPORT Se engelsk sida

2021-04-16 | Seminarium i samarbete med Avdelningen för hållbar hälsa

TEMA Olika tidsfönster av luftförorenings- exponering och risken att insjukna i hjärtkärlsjukdom 

Länk till evenemang i kalendariet

Hedi Kriit är doktorand vid Avdelningen för hållbar hälsa och hon presenterade sitt fjärde manus inom ramen för sitt avhandlingsarbete.

Hon har i en prospektiv multikohortstudie undersökt fördröjningseffekten av luftföroreningsexponering för risken att insjukna i hjärtkärlsjukdom.

2021-03-30 | Webinarium om EU finansiering

Länk till evenemang i kalendariet

Detta webinarium fokuserade i första hand på samarbetsprojekt, men även projekt för enskilda forskare inom det nya europeiska ramprogrammet för forskning och innovation (Horisont Europa).

Seminariet gav fördjupade kunskaper om utlysningar i de sex klustren inom Globala utmaningar och Europeisk industriell konkurrenskraft (pelare 2), samt de första stegen i konsortiebyggande, partnerskap och i ansökningsförfarandet.

2021-03-24 | Lunch workshop med UTRI Young Researcher Network

TEMA Vad är transformativ forskning?

Länk till evenemang i kalendariet

RAPPORT Se engelsk sida

2020-12-14 | Svenska lanseringen av "2020 Lancet Countdown Report"

Svensk lansering av 2020-rapporten arrangerad av UTRI

Länk till arrangemang i kalendariet

Länk till reportage inför eventet

RAPPORT

Kopplingen mellan hälsa och klimatförändringar är ett faktum, det är inte längre ett problem för framtiden. Men genom åtgärder mot klimatförändringen; klimatomställning och anpassning av samhället kan bättre förutsättningar skapas för att vi ska må bra; renare luft, hälsosammare mat och bättre städer att leva i.

Fem år efter klimatöverenskommelsen i Paris 2015 presenterades den 14 december vid ett launch event resultat från den senaste årliga rapporten av Lancet Countdown om klimatförändringar och hälsa. Man diskuterade vilka konsekvenserna för hälsan kan bli av försenade åtgärder, men också potentiella hälsofördelar om vi agerar enligt avtalet. Lancetrapporten är ett samarbete mellan 120 ledande experter från 38 akademiska institutioner och FN-organ från alla kontinenter.

Professor Maria Nilsson vid Institutionen för Epidemiologi och global hälsa och professor Joacim Rocklöv från Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin ledde presentationen. Deltog gjorde också professor Jan Semenza, Europeiska smittskyddsmyndigheten som gav en presentation av hälsopåverkan och anpassningsåtgärder för att skydda människors hälsa. Kristine Belesova, biträdande professor och director vid the Centre on Climate Change and Planetary Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine presenterade resultat om klimatomställning, ekonomi och finanser.

2020-11-30--12-01 | UTRI Kick-off

Länk till hemsida för kick-offen

Länk till programsida med talare (på engelska)

Länk till nyhet inför kick-offen

Länk till intervju med Tedros Adhanom Ghebreyesus inför kick-offen

Intervjuserie inför kick-offen med medlemmar i UTRI:s styrgrupp:

Annika Nordlund - Att förändra beteenden är grunden för en hållbar omställning

Erland Mårald - Frågor om hållbarhet behöver belysas ur många olika perspektiv

Jon Moen - Hållbarhets- och omställningsfrågor kräver ett tvärvetenskapligt förhållningssätt

Maria Nilsson - För att utveckla bra samarbeten så behöver vi mötas

RAPPORT

Vi hade ca 160 registrerade inklusive talare och en stor variation i deltagare mellan de olika sessionerna. Vi bjöds på fantastiska presentationer av talare från de olika fakulteterna kring många aspekter och frågeställningar runt hur hållbar omställning kan ses, studeras och forskas om! Vi fick också höra keynotes från hedersdoktorer som deltog från tidszoner så skilda som Nya Zealand och Kanada, och beskrev de många frågorna runt hur omställning kan förstås, i vilket tidsperspektiv, och de värderingar, kultur och inlåsningsmekanismer som kan påverka omställning.

Dessutom lanserades UTRI:s nätverk för unga forskare, där alla som definierar sig själva som unga forskare är välkomna att delta.

Kick-offen förtydligade också att UTRI är för alla vid Umeå universitet: vill du delta i UTRI så är du med, och är välkommen att skicka in information om event du tror är viktiga för UTRI. Framför allt är du välkommen att söka och hålla dina egna event med stöd av UTRI, som kan ta hand om finansieringen och organisationen för dig, för alla frågor som kan ses falla inom området hållbar omställning och inkluderar perspektiv från olika discipliner och ämnen. Det kan också vara ett bra sätt att nå ut med event för att öka samverkan.

På grund av tillgänglighetskrav finns inte filmer från kick-offen upplagda. Dock kan man få ta del av dessa via medlemskap i UTRIs Team. Ansök här