Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Genomförda evenemang

Här hittar du de event som anordnats av UTRI.

2021-10-27 | Fika Pitch för unga forskare

Länk till evenemang i kalendern

RAPPORT

Vid denna pitch fick vi träffa Iana Nesterova. Hon höll en presentation med titeln: Being in the world locally: degrowth business, critical realism, and geography.

Upplägget av höstens Fika Pitch är att en till två unga forskare vid varje tillfälle kort presenterar sin egen forskning, ett problem de vill diskutera eller framtida forskningsidéer. Syftet med mötena är att skapa en informell miljö och ett nätverk för unga forskare som är intresserade av tvärvetenskaplig forskning som fokuserar på omställning och hållbarhet. 

2021-10-13 | Fika Pitch för unga forskare

Länk till evenemang i kalendern

RAPPORT 

Tomasz Forsberg presenterade ett studentdrivet kursupplägg som finns i Uppsala.

Upplägget av höstens Fika Pitch är att en till två unga forskare vid varje tillfälle kort presenterar sin egen forskning, ett problem de vill diskutera eller framtida forskningsidéer. Syftet med mötena är att skapa en informell miljö och ett nätverk för unga forskare som är intresserade av tvärvetenskaplig forskning som fokuserar på omställning och hållbarhet. 

2021-10-07 | Informationsmöte om Formas utlysning för skydd av biologisk mångfald och ekosystem

Länk till evenemang i kalendariet

RAPPORT
På det digitala mötet om utlysningen European Biodiversity Partnership: Stöd till forskning för skydd av biologisk mångfald och ekosystem på land, i sötvatten och hav fick deltagarna ta del av övergripande information om EU:s partnerskap och om aktuell utlysning, både för föransökan och den fullskaliga ansökningen. De fick även lära sig mer om vilka krav som Formas ställer när man söker konsortiemedel och vilken hjälp man kan få av Enheten för forskningsstöd och samverkan. Mötet leddes av Johanna Gardeström och Agneta Plamboeck, Enheten för forskningsstöd och samverkan.

 

2021-09-29 | Fika Pitch för unga forskare

Länk till evenemang i kalendariet

RAPPORT

I denna första Fika Pitch höll Eleonora Borén en presentation med titeln förbättrad biogasproduktion, och hur tvärvetenskaplig forskning är nyckeln till att förbättra anaerob nedbrytning för bioenergiproduktion.
Därefter pratade Anna Valverius om sexuell kommunikationsförmåga och hur tvärvetenskaplig forskning är avgörande för att utöka aktuell forskning om samtycke och sexuell kommunikationsförmåga.

Upplägget av höstens Fika Pitch är att en till två unga forskare vid varje tillfälle kort presenterar sin egen forskning, ett problem de vill diskutera eller framtida forskningsidéer. Syftet med mötena är att skapa en informell miljö och ett nätverk för unga forskare som är intresserade av tvärvetenskaplig forskning som fokuserar på omställning och hållbarhet. 

2021-09-10 | AI Day

Länk till kalendarum

Medverkan vid Medicinska fakultetens AI dag.

Länk till hemsida

2021-06-14--16 | DevRes 2021

Medverkan vid konferensen DevRes.

https://devres2021.se/

2021-06-04 | Seminarium i samarbete med Avdelningen för hållbar hälsa

TEMA West Nile Virus i Europa: vad är drivkrafterna bakom den ökande trenden?

Länk till evenemang i kalendariet

Zia Farooq är doktorand på Avdelningen för hållbar hälsa. Hans forskning fokuserar på maskininlärning och mekanistisk, matematisk modellering av nya infektionssjukdomar. Han kommer att presentera de preliminära resultaten av sitt andra manuskript inom ramen för sin avhandling.

2021-05-31 | Hur skapar man en framgångsrik EU-ansökan?

Länk till evenemang i kalendariet

UTRI och Enheten för forskningsstöd och samverkan arrangerade ett diskussionsseminarium där man fick chansen att lyssna på och diskutera med kollegor som passerat nålsögat och blivit beviljade EU-medel - både de som ingått eller ingår i EU-projekt och de som utvärderat EU-ansökningar.

Samtalet leddes av Johanna Gardeström, samordnare på Enheten för forskningsstöd och samverkan.

2021-05-26 | Lunch workshop med UTRI Young Researcher Network

TEMA Vad är tvärvetenskaplig forskning?

Länk till evenemang i kalendariet

RAPPORT Se engelsk sida

2021-05-05 | Covid-19 symposium

TEMA COVID-19 - från vaccinstrategier till effekter i utvecklingsländer och grön återväxt

Länk till evenemang i kalendariet

Länk till artikel inför symposiet

På grund av tillgänglighetskrav finns inte filmer från symposiet upplagda. Dock kan man få ta del av dessa via medlemsskap i UTRIs Team. Ansök här

Länk till reportage efter symposiet

2021-04-28 | Lunch workshop med UTRI Young Researcher Network

TEMA Vad är att bedriva forskning mot hållbarhet?

Länk till evenemang i kalendariet

RAPPORT Se engelsk sida

2021-04-16 | Seminarium i samarbete med Avdelningen för hållbar hälsa

TEMA Olika tidsfönster av luftförorenings- exponering och risken att insjukna i hjärtkärlsjukdom 

Länk till evenemang i kalendariet

Hedi Kriit är doktorand vid Avdelningen för hållbar hälsa och hon presenterade sitt fjärde manus inom ramen för sitt avhandlingsarbete.

Hon har i en prospektiv multikohortstudie undersökt fördröjningseffekten av luftföroreningsexponering för risken att insjukna i hjärtkärlsjukdom.

2021-03-30 | Webinarium om EU finansiering

Länk till evenemang i kalendariet

Detta webinarium fokuserade i första hand på samarbetsprojekt, men även projekt för enskilda forskare inom det nya europeiska ramprogrammet för forskning och innovation (Horisont Europa).

Seminariet gav fördjupade kunskaper om utlysningar i de sex klustren inom Globala utmaningar och Europeisk industriell konkurrenskraft (pelare 2), samt de första stegen i konsortiebyggande, partnerskap och i ansökningsförfarandet.

2021-03-24 | Lunch workshop med UTRI Young Researcher Network

TEMA Vad är transformativ forskning?

Länk till evenemang i kalendariet

RAPPORT Se engelsk sida

2020-12-14 | Svenska lanseringen av "2020 Lancet Countdown Report"

Svensk lansering av 2020-rapporten arrangerad av UTRI

Länk till arrangemang i kalendariet

Länk till reportage inför eventet

RAPPORT

Kopplingen mellan hälsa och klimatförändringar är ett faktum, det är inte längre ett problem för framtiden. Men genom åtgärder mot klimatförändringen; klimatomställning och anpassning av samhället kan bättre förutsättningar skapas för att vi ska må bra; renare luft, hälsosammare mat och bättre städer att leva i.

Fem år efter klimatöverenskommelsen i Paris 2015 presenterades den 14 december vid ett launch event resultat från den senaste årliga rapporten av Lancet Countdown om klimatförändringar och hälsa. Man diskuterade vilka konsekvenserna för hälsan kan bli av försenade åtgärder, men också potentiella hälsofördelar om vi agerar enligt avtalet. Lancetrapporten är ett samarbete mellan 120 ledande experter från 38 akademiska institutioner och FN-organ från alla kontinenter.

Professor Maria Nilsson vid Institutionen för Epidemiologi och global hälsa och professor Joacim Rocklöv från Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin ledde presentationen. Deltog gjorde också professor Jan Semenza, Europeiska smittskyddsmyndigheten som gav en presentation av hälsopåverkan och anpassningsåtgärder för att skydda människors hälsa. Kristine Belesova, biträdande professor och director vid the Centre on Climate Change and Planetary Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine presenterade resultat om klimatomställning, ekonomi och finanser.

2020-11-30--12-01 | UTRI Kick-off

Länk till hemsida för kick-offen

Länk till programsida med talare (på engelska)

Länk till nyhet inför kick-offen

Länk till intervju med Tedros Adhanom Ghebreyesus inför kick-offen

Intervjuserie inför kick-offen med medlemmar i UTRI:s styrgrupp:

Annika Nordlund - Att förändra beteenden är grunden för en hållbar omställning

Erland Mårald - Frågor om hållbarhet behöver belysas ur många olika perspektiv

Jon Moen - Hållbarhets- och omställningsfrågor kräver ett tvärvetenskapligt förhållningssätt

Maria Nilsson - För att utveckla bra samarbeten så behöver vi mötas

RAPPORT

Vi hade ca 160 registrerade inklusive talare och en stor variation i deltagare mellan de olika sessionerna. Vi bjöds på fantastiska presentationer av talare från de olika fakulteterna kring många aspekter och frågeställningar runt hur hållbar omställning kan ses, studeras och forskas om! Vi fick också höra keynotes från hedersdoktorer som deltog från tidszoner så skilda som Nya Zealand och Kanada, och beskrev de många frågorna runt hur omställning kan förstås, i vilket tidsperspektiv, och de värderingar, kultur och inlåsningsmekanismer som kan påverka omställning.

Dessutom lanserades UTRI:s nätverk för unga forskare, där alla som definierar sig själva som unga forskare är välkomna att delta.

Kick-offen förtydligade också att UTRI är för alla vid Umeå universitet: vill du delta i UTRI så är du med, och är välkommen att skicka in information om event du tror är viktiga för UTRI. Framför allt är du välkommen att söka och hålla dina egna event med stöd av UTRI, som kan ta hand om finansieringen och organisationen för dig, för alla frågor som kan ses falla inom området hållbar omställning och inkluderar perspektiv från olika discipliner och ämnen. Det kan också vara ett bra sätt att nå ut med event för att öka samverkan.

På grund av tillgänglighetskrav finns inte filmer från kick-offen upplagda. Dock kan man få ta del av dessa via medlemsskap i UTRIs Team. Ansök här