"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förskolepedagogen Carina Hjelmér

Carina undervisar studenter inom förskoledidaktik och förskolepedagogik. I sin undervisning värderar hon att studenterna ska få vara aktiva och reflektera och diskutera med kurskamraterna.

Direkt efter gymnasiet läste Carina Hjelmér till förskollärare vid lärarutbildningen och senare läste hon även till specialpedagog. Sedan år 2000 har Carina arbetat som adjunkt vid Umeå universitet med lärarutbildning, men sedan år 2013 är hon universitetslektor. 

Carina undervisar inom förskoledidaktik och förskolepedagogik, och till en viss del även specialpedagogik. Hon har ett särskilt intresse för värdegrundsfrågor som demokrati och jämställdhet, men även dokumentation, analys och utveckling av verksamheter. 

Livet som lärare

Carina tycker att det både är intressant och utvecklande att vara lärare. Hon är docent i pedagogiskt arbete, det betyder att hon kombinerar undervisning och forskning. Hon förklarar att kombinationen av att både undervisa och forska är mycket givande.

Vad är det bästa med att vara lärare?

– Att jag får arbeta med undervisning och människors lärande. Som lärare får du dels utvecklas själv hela livet, dels arbeta för att kunna göra skillnad i andra människors liv, säger Carina. 

Carina förklarar att fördelen med att både undervisa och forska inom samma ämne är att forskningen befruktar undervisningen, och undervisningen befruktar forskningen. 

– Å ena sidan får jag undervisa studenter inom det jag forskat om och är inläst på och det gör att det är möjligt att fördjupa, problematisera och exemplifiera i ett kursinnehåll. Å andra sidan får jag ta del av studenters reflektioner, vad de belyser som väsentligt samt vad de möter under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen vilket visar vad som är viktigt att forska vidare om, säger Carina. 

Carina trivs väldigt bra med att vara lärare vid just Umeå universitet. Hon tycker att det är en positiv stämning i hennes arbetslag vid institutionen. Klimatet är tillåtande och det finns en anda av att alla tjänar på att de hjälps åt. 

– Att vi tillsammans försöker utveckla programmen för en hög kvalitet är både roligt och lärorikt, säger Carina.

Att varva teoretiska genomgångar med konkreta exempel

I sin undervisning försöker Carina att kombinera teoretiska genomgångar med tillämpningar i konkreta exempel från praktiken utifrån målet för kursen. Det innebär att en föreläsning ofta innehåller en teoretisk genomgång som konkretiseras och problematiseras i exempel från praktiknära forskning. Sedan får studenterna reflektera och diskutera med kamraterna som sitter bredvid.

– Jag tycker att det känns viktigt att studenterna på olika sätt får vara aktiva i undervisningen så att undervisningen känns meningsfull och varierande, säger Carina.  

Vilket tips skulle du ge till någon som funderar på att börja plugga?

– Ge dig hän och njut av möjligheten att få utvecklas och bilda dig!

Senast uppdaterad: 2023-02-08